Jesteś tutaj:

Geodeta Powiatowy – GP

3839
Geodeta Powiatowy Mieczysław Mazek
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 380
e-mail: m.mazek@powiat-otwocki.pl

Do zadań Geodety Powiatowego, działającego w Wydziale Geodezji i Kartografii należy w szczególności:
  • kierowanie pracami Wydziału Geodezji i Kartografii;
  • prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • wnioskowanie o uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
  •  planowanie i opracowywanie założeń budżetu powiatu w zakresie właściwości Geodety Powiatowego;
  •  załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego, na podstawie upoważnienia Starosty;
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami i analizami opracowywanymi przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5