Jesteś tutaj:

Zakres zadań

1768
Do zadań stanowiska ds. Audytu wewnętrznego należy, w szczególności:
1) przeprowadzanie audytów mających na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) systematyczna ocena kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności;
3) wykonywanie czynności doradczych;
4) przygotowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny zakresu wdrożenia rekomendacji audytowych.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5