Jesteś tutaj:

Podstawa prawna

2683
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),
  • Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. Nr 65, poz. 312),
  • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).


Uwaga! W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100,00 zł - podstawa prawna: art. 12 ust. 4 ustawy.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5