Jesteś tutaj:

Zadania, obowiązki

2748
Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:
  • odbieranie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Otwockiego,
  • poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych,
  • udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do podstawowych obowiązków i praw znalazcy rzeczy cudzej należą m.in.:


  • jeśli znalazca zna osobę uprawnioną do odbioru rzeczy oraz jej miejsce pobytu, powinien niezwłocznie zawiadomić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru;
  • w przypadku, gdy znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy Starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy;
  • jeśli znaleziono rzecz w budynku publicznym lub środku transportu publicznego należy ją oddać zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu Staroście.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5