Jesteś tutaj:

Wydział Architektury i Budownictwa – AB

575
W związku z faktem, że urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku jest zamknięty dla interesantów do odwołania zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 27.03.2020 r. Starosty Otwockiego, zachęcam Państwa do alternatywnego i elektronicznego sposobu załatwiania spraw. Poniżej przedstawiam możliwości zdalnej obsługi w Wydziale Architektury i Budownictwa w zakresie:

1. składania wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę; zgłaszania budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; zgłaszania zamiaru budowy/robót budowlanych; zgłaszania zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego; zgłaszania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; składania wniosku o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę; składania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, składania wniosków o wydanie Dziennika Budowy; składania wniosków dotyczących samodzielności lokali; składania wniosków o wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem
wykonania niezbędnych robót budowlanych;

- wraz z wymaganymi dokumentami i opłatami określonymi w karcie danej usługi dostępnej na stronie internetowej:

Karty usług lub wraz z wymaganymi opłatami i dokumentami określonymi we wniosku dostępnym na stronie internetowej: Druki do pobrania

* należy ww. wnioski i zgłoszenia wraz z wymaganą w danej sprawie dokumentacją składać do urny zlokalizowanej przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku, listownie przesłać wnioski i zgłoszenia wraz z wymaganymi w danej sprawie dokumentami za pośrednictwem Poczty Polskiej SA na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku lub złożyć całość wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem (zgłoszeniem) przez e-PUAP.

2. składania innych wniosków w sprawach z zakresu właściwości Wydziału Architektury i Budownictwa

* należy składać przez e-PUAP, listownie pocztą lub do urny przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 w Otwocku.

3. Przygotowane przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzje, zaświadczenia, postanowienia i inne pisma są wysłane listownie za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku (zgłoszeniu, piśmie) przez wnioskodawcę adres korespondencyjny.

Właściwe wzory wniosków do pobrania oraz informacje określające ich wypełnianie zawarte w kartach usług - znajdują się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakładce: "Wydział Architektury i Budownictwa"

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są telefonicznie pod numerem infolinii wydziału: 693 506 504 oraz pod nr tel. 22 788-15-34 i 35 wew. 371 i 376 w godzinach: 8:00 -14:00.

Józef Michałowski 
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5