Jesteś tutaj:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

302
W związku z zamknięciem urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku dla interesantów, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, prezentujemy inne możliwości załatwiania spraw przez interesantów.

Geodeci, którzy pragną zrealizować sprawy w PODGiK mają następujące możliwości:

  • Operaty i dokumenty w formie papierowej można składać w godz. 8-12 do oznaczonej skrzynki usytuowanej przed wejściem głównym Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock. Uwierzytelnione dokumenty lub opracowania z negatywnym protokołem weryfikacji można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty odbioru w godz. 8-12 z przeznaczonego do tego celu pojemnika.
  • Przyjmowane są operaty i dokumenty do uwierzytelnienia w postaci elektronicznej. Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem platformy geoportal po uprzednim zalogowaniu się na własne konto. Muszą być one podpisane podpisem kwalifikowanym lub uwierzytelnione za pośrednictwem.
  • EPUAP. Wniosek o uwierzytelnienie stanowi oddzielny dokument. W oddzielnych plikach należy również przesłać różne rodzaje dokumentów do uwierzytelnienia. Np. mapa -oddzielny plik. Wykaz zmian – oddzielny plik. Protokoły sporządzone na gruncie oraz zwrotne potwierdzenia odbioru należy dostarczyć w formie papierowej. Dokumenty dla Wykonawców sporządzone w formie elektronicznej są uwierzytelniane elektronicznie.
Pozostali interesanci, którzy pragną zrealizować sprawy w PODGiK mają następujące możliwości:

  • W celu zamówienia materiałów z zasobu w formie drukowanej lub elektronicznej(mapa zasadnicza lub ewidencyjna) należy skorzystać z platformy internetowej: powiat-otwocki.geoportal2.pl. Na stronie głównej znajduje się odnośnik do instrukcji opisującej postępowanie przy złożeniu zamówienia. W ten sposób można pozyskać kopię mapy w ciągu kilku minut bez wychodzenia z domu.
  • Dopuszcza się przekazanie wniosku o wydanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej w formie papierowej poprzez jego złożenie w godz. 8-12 do pojemnika wystawionego przed wejściem głównym do urzędu. Jest to jednak forma znacznie wydłużająca czas otrzymania dokumentu. Wnioski wypełnione nieprawidłowo będą odsyłanie do Wnioskodawcy. Sposób i termin odbioru zamówionych w tej formie map należy uzgodnić telefoniczne pod numerem 22 778 1 381,22 778 1 306 do 308 w godz. 8-14.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej