Jesteś tutaj:

Wydział Ochrony Środowiska – OŚ

357
W związku z faktem, że urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku jest zamknięty dla interesantów do odwołania, zachęcamy do elektronicznego załatwiania spraw. 

Przedstawiamy możliwości obsługi interesantów w Wydziale Ochrony Środowiska:
1. W zakresie spraw z ochrony środowiska, gospodarki opadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, ochrony gruntów rolnych, leśnictwa, łowiectwa i geologii oraz związanych z tym wydawaniem zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, innych decyzji oraz przyjmowaniem zgłoszeń i wyjaśnień spraw indywidualnych:

  • Wnioski wraz z niezbędną w danej sprawie dokumentacją należy składać przez e-PUAP, listownie pocztą lub do urny przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej 13.

2. Wydawania zaświadczeń o Uproszczonym Planie Urządzania Lasu:

  • Wnioski należy składać przez e-PUAP, listownie pocztą lub do urny przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej 13.
  • Dopuszcza się złożenie wniosku emailem na adres srodowisko@powiat-otwocki.pl, dołączając odpowiednio wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Właściwe wzory druków oraz wniosków do pobrania znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakładce: „Wydział Ochrony Środowiska”

Przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska dokumenty, zaświadczenia, decyzje i pisma zostaną wysłane listownie za pośrednictwem poczty na wskazany przez wnioskodawcę adres korespondencyjny.

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są telefonicznie w Wydziale Ochrony Środowiska pod nr tel. 22 788-15-34 i 22 788-15-35 wew. 355, 356, 357, 358, 359 w godzinach 8:00-14:00.

Wydział Ochrony ŚrodowiskaWarning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5