Jesteś tutaj:

Wydział Komunikacji i Transportu – KT

1213
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, w celu ułatwienia obsługi interesantów, wdrożył poniższe rozwiązania. Obowiązują one od 24 marca br.

1. W zakresie odbioru stałego dowodu rejestracyjnego:
Jeżeli dowód rejestracyjny i karta pojazdu były wydane na dany pojazd łącznie z decyzją, będą wysyłane na adres właściciela pojazdu pocztą, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

2. W zakresie rejestracji pojazdów:
Wnioski należy składać środkami komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
a. ePUAP.
b. p.w.p.w - skrzynka podawcza.

3. W zakresie pozostałych spraw leżących w kompetencjach Wydziału, tzn.:
Wymianie dowodów rejestracyjnych.
Wydawaniu wtórnika:
a. dowodu rejestracyjnego.
b. tablic rejestracyjnych.
c. karty pojazdu.
d. nalepki kontrolnej na szybę.
e. wydania zaświadczenia o potwierdzeniu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.
• zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu.
• wyrejestrowania z powodu kasacji, kradzieży lub demontażu pojazdu.
Wnioski należy składać wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej. Następnie będą one weryfikowane, a wnioskodawcy będą powiadamiani o dacie i godzinie wizyty w urzędzie.

Celem powyższych wdrożeń jest usprawnienie pracy Wydziału, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie ilości osób przebywających w budynku Starostwa jednocześnie, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje są udzielane telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00.


Agnieszka Bąk

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu