Jesteś tutaj:

Wydział Geodezji i Kartografii – GK

464
W związku z faktem, że urząd Starostwa jest zamknięty dla interesantów do odwołania, zachęcamy do elektronicznego załatwiania spraw. Przedstawiamy możliwości obsługi w Wydziale Geodezji i Kartografii.

W zakresie:

1. Wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków:
a) Wnioski należy składać przez e-PUAP, listownie pocztą lub do urny przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej.
b) Dopuszcza się wstępne złożenie wniosku emailem, dołączając odpowiedni wniosek w celu wcześniejszego przygotowania dokumentu. Dokument zostanie wysłany po przesłaniu oryginału wniosku oraz dowodu uiszczenia opłaty.

2. Zgłaszania zmian danych w ewidencji gruntów i budynków:
a) Wnioski należy składać przez e-PUAP, listownie pocztą lub do urny przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej.

3. Zmian wynikających z dokumentów prawnych (aktów notarialnych, zawiadomień z KW, decyzji administracyjnych, postanowień sądu) wprowadzane są z urzędu po przesłaniu przez odpowiedni organ dokumentu zmian.

4. Pozostałych spraw leżących w kompetencji Wydziału, tj. wydawania zaświadczeń, wyjaśniania spraw indywidualnych:
a) Wnioski indywidualne należy składać przez e-PUAP, listownie pocztą lub do urny przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Górnej.


Właściwe wzory druków oraz wniosków do pobrania znajdują się na BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakładce: "Wydział Geodezji i Kartografii"

Przygotowane dokumenty i wyjaśnienia zostaną wysłane listownie, pocztą, po wcześniejszym przesłaniu dowodu uiszczenia opłaty. Dokument obliczenia należnej opłaty urząd prześle emailem.

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są telefonicznie pod nr tel. 22 788-15-34 i 35 wew. 391, 395, 396, 397 w godzinach: 8:00-14:00.