Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry,

  Panie Starosto miesiąc temu zadałam Panu pytanie na temat mostu na Świdrze, do dziś nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.
  (Magdalena, 07.01.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że w budżecie powiatu na rok 2015 takiego zadania nie ma. Będziemy natomiast w najbliższych dniach prowadzili rozmowy z Gminami Józefów i Otwock w kwestii możliwość budowy mostu. W związku z powyższym, bardziej konkretnych informacji będziemy mogli udzielić w miesiącu marcu.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ponownie wracam do tematu rozbudowy NUKLEONIKA. Poprzednia Pani starosta mnie okłamała że wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety budowa ma 6 miesięcy opóźnienia, non stop są podpisywane aneksy. Czy mógłby Pan zająć się tymi nieprawidłowościami?
  (Tomasz, 16.12.2014 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Nie ma żadnych nieprawidłowości, związanych z rozbudową w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 7. Nie jest prawdą, że cyt.: „budowa ma 6 miesięcy opóźnienia” ani „że non stop są podpisywane jakieś aneksy”. Budowa rozpoczęła się, tak jak stanowiło pozwolenie 30 czerwca 2014 r. , a zgodnie z podpisanym jednym aneksem, powinna być zakończona do 31 stycznia 2015 r. Te rygory zostały spełnione, rozbudowę zakończono. Teraz inwestycja jest na etapie odbiorów budowlanych przez różnego rodzaju służby.
  Uważam, że poprzednia pani starosta nie okłamała Pana, a Pańskie oskarżenie jej osoby jest nieeleganckie i bezpodstawne, bo faktycznie wszystko „szło zgodnie z planem”.

  Z poważaniem,

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowna Pani Starosto

  Czy za banery wyborcze na ogrodzeniu Gurewicza płaciło się? Jaki jest dochód z tego?

  Pozdrawiam.
  (Rafał, 28.11.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie
  Tak, wszyscy płacili wg obowiązujących stawek. Ponieważ kampania wyborcza jest krótka ok. 1 miesiąca, to i wpływy do budżetu niewielkie.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowana Pani Starosto

  Chciałabym zapytać, kiedy planowana jest budowa ścieżek rowerowych, odbudowa chodników na ul. Reymonta w Otwocku?

  Z tego, co się zorientowałam jest to droga powiatowa. Chodniki są w stanie fatalnym, na tej ulicy nie trudno o upadek, kiedy idzie się tak mocno zdewastowanym chodnikiem. Ścieżek rowerowych nie ma, a ruch jednak w kierunku Centrum jest spory (podobnie jest dalej na Żeromskiego w kierunku Centrum - stan chodników podobny, ścieżki rowerowej brak). Do tego na skrzyżowaniu Reymonta i Żeromskiego także ruch jest znacznie większy. Powstały tu dwa duże sklepy, z ulicy podporządkowanej czasami naprawdę ciężko wyjechać. I tutaj jest moje kolejne pytanie o rondo lub światła na tym skrzyżowaniu. Jakie są plany wobec tego rejonu miasta?

  Proszę pamiętać, że przy Reymonta powstały duże osiedla.

  Pozdrawiam.
  (Joanna, 01.11.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Projekt budżetu powiatu na rok 2015 będzie przygotowany do 15 listopada 2014 roku. Niestety, środki finansowe jakie są przeznaczone na utrzymanie bieżące dróg oraz zadania inwestycyjne są, niestety, niewspółmierne do potrzeb. Czy zadanie Państwa, oczywiście bardzo potrzebne ze względów, które Pani przytoczyła wejdzie do planu zadań na rok 2015 będę mógł udzielić pewnej informacji po 15 listopada 2014 r.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  W dniu 9.10.2014r. zostało zadane pytanie, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi, pomimo, że są opublikowane kolejne odpowiedzi nawet już z dnia 28.10. Poniżej ponownie pytanie:

  Jak co roku od 4 lat zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2015 rok wykonania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ulicy Kraszewskiego w Otwocku na wysokości ul. Ambasadorskiej. Podzielają Państwo nasze zdanie, że ul. Kraszewskiego jest jedną z głównych arterii miasta Otwocka, gdzie ruch samochodowy jest bardzo duży. Samochody rozwijają największą prędkość na wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Ambasadorskiej. Dodatkowo nie zatrzymują się, gdy dzieci z rodzicami czekają przed przejściem dla pieszych. My jako rodzice chcielibyśmy zapobiec nieszczęściu, zanim się ono wydarzy. W ubiegły piątek patrol policji sprawdzał trzeźwość kierowców koło godziny 10. na wysokości ul. Chrobrego. Może warto przy okazji sprawdzić prędkość przejeżdżających samochodów. W SP nr 6 w tym roku szkolnym jest aż 5 klas pierwszych i 2 klasy zerówki. W przedszkolach przy ul. Jodłowej i ul. Komunardów również są grupy zerówkowe. Zanim zaczęły do szkoły uczęszczać dzieci z okolicznych osiedli były tylko 2 klasy pierwsze i zapewne będzie coraz więcej dzieci, bo budują się kolejne osiedla w tej okolicy. Wierzymy, iż bezpieczeństwo dzieci również leży Pani Staroście na sercu. Liczymy na to, że składając niniejszy wniosek składamy go w dobre ręce.

  (Wspólnota Mieszkaniowa Nad Świdrem, 09.10.2014 r.)
  (Wspólnota Mieszkaniowa Nad Świdrem, 30.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo

  W nawiązaniu do Państwa wystąpienia chciałbym przeprosić za nieterminowe udzielenie odpowiedzi. Wynika ono naprawdę z nawału pracy na drogach, szczególnie w obecnym okresie. Natomiast, jeżeli chodzi o budowę sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego z ul. Ambasadorską będę mógł powiedzieć po 15 listopada 2014 roku z chwilą opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2015.

  Mogę tylko Państwu podpowiedzieć, że gdyby gmina Otwock partycypowała, tak jak miało to miejsce w innych rejonach Otwocka i powiatu, na pewno szansa na realizację takiego zadania byłaby dużo większa.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowna Pani Starosto

  Ponownie wracam do tematu rozbudowy "Nukleonika". Termin zgodnie z zapytaniem ofertowym budowy kończy się 1 listopada br. Parę tygodni temu zapewniała Pani, że termin zostanie dotrzymany. Po mojej rozmowie z robotnikami wynika, że są opóźnienia kilku miesięczne przez zaniedbania w dokumentacji ze Starostwa. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

  Pozdrawiam.
  (Tomasz, 28.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Proszę w tej sprawie skontaktować się z Dyrektorem Nukleonika, który podpisał umowę z wykonawcą i prowadzi nadzór budowy.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowna Pani Starosto

  Mam pytanie dotyczące MDK, który prowadzą Państwo w Otwocku. Czy konieczne jest obandowanie go wszelkiej maści banerami? Wygląda jak targowisko, a nie miejsce rozwoju człowieka!

  Pozdrawiam.
  (Barbara, 24.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury zawiera umowy na zamieszczenie banerów na ogrodzeniu placówki ze względów finansowych. Jest to źródło pozyskiwania dodatkowych funduszy na bieżącą działalność placówki, jak również promocja zajęć i działań prowadzonych na terenie PMDK. Na ogrodzeniu wiszą również banery instytucji i przedsiębiorców wspierających finansowo i rzeczowo działalność placówki jako podziękowanie za okazywaną pomoc.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowna Pani Starosto

  Mam pytanie: w jakiej formie można Pani zgłosić konieczność weryfikacji możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osobę starszą, skoro lekarz nie robi tego sam (pozostawiając sprawę rodzinie)?

  Pozdrawiam.
  (Piotr, 23.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, iż zgodnie obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600. z póz zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o kierowanie pojazdami (Dz. U. z 2014, poz. 949) w przypadku nasuwających zastrzeżeń, co do stanu zdrowia kierowcy, starosta wydaje decyzję o skierowaniu tegoż kierowcy na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

  Przepisy, te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez czuwanie nad tym, by osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale także w okresie późniejszym, kiedy już z tych uprawnień korzystają. Jednak, aby starosta mógł skierować kierowcę na badania lekarskie, o których mowa w/w cytowanych przepisach, powinien posiadać wiarygodną i uzasadnioną informację, że stan zdrowia kierowcy uniemożliwia kierowanie pojazdem.

  Podstawa wydania decyzji przez starostę o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie jest zawarta w art.99 wyżej cytowanej ustawy o kierujących pojazdami. Artykuł ten stanowi, iż Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
  1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
  2) badanie lekarskie, jeżeli:
  a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  3) badanie psychologiczne w zakresie Psychologii Transportu, jeżeli:
  a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  d) kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.


  Starosta wydaje decyzję administracyjną z urzędu na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych lub na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Przesłanką do wydania decyzji może być: wniosek prokuratora, wyrok sądu, wniosek policji, wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zawiadomienie od lekarza rejonowego lub ze szpitala o stwierdzeniu chorób mający znaczący wpływ na kierowanie pojazdem; tj. narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, narządu ruchu; układu nerwowego; zaburzeń psychicznych; cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi; niewydolności nerek, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie, przyjmowania leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu i innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

  Konkludując należy zauważyć, że aby starosta, jako organ administracyjny mógł wydać decyzję o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie, nie może kierować się wątpliwościami, ale wiarygodną informacją o zastrzeżeniach o stanie zdrowia kierowcy uniemożliwiającą kierowanie pojazdem.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  W dniu dzisiejszym usiłowałem w godzinach porannych 7:50 do 8:30 wyjechać z Otwocka przez rondo w Świdrach Małych i dalej w kierunku Warszawy. Niestety, wyjazd okazał się koszmarem, ponieważ w godzinach szczytu komunikacyjnego, w deszczu były prowadzone prace drogowe (wybieranie ziemi przy jezdni). Stworzyły się gigantyczne korki....

  Jeśli chodziło o zauważenie prac przed wyborami, to się Państwu udało, z tym tylko efektem, że na obecnie rządzących z PO i PSL to raczej nikt z kilkukilometrowego korka nie zagłosuje.... Czy naprawdę tak trudno Panu Pszonce zrozumieć, że tego typu prace powinno się zaczynać nieco później? A może p. Wicestarosta Mirosław Pszonka odpowiadający za remonty dróg, robi to celowo, bo jako członek PSL nie lubi mieszkańców Otwocka? Czy naprawdę w tym czasie Policja nie może kierować ruchem tylko musi legitymować drobnych pijaczków na przystanku na ulicy Karczewskiej w Otwocku?

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 21.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na Pana maila uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg Powiatowych w dniu 21 października w godzinach porannych 07.50 - 08.30 nie prowadził żadnych prac w okolicach Świdrów Małych i dalej w kierunku Warszawy. Prace były prowadzone, ale na drodze nr 801, która nie jest drogą powiatową. Polegały na wymianie pobocza.

  Chcę Pana poinformować, że jako przede wszystkim człowiek i PSL-owiec bardzo dobrze czuję się w pracy, czyli w Otwocku, bardzo lubię mieszkańców Otwocka, o czym świadczy moja odpowiedź na Pana, niestety, insynuacje.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na zadane "jakiś czas temu" pytanie i nie pojawiło się ono na tym forum, ponawiam moje pytanie: Czy w budżecie na 2015 rok planowane są jakieś środki na naprawę/remont/budowę drogi powiatowej 2701W Michałowice-Izabela-Majdan?

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 09.10.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Przepraszam, że dotychczas nie udzieliliśmy Panu odpowiedzi. Co, do meritum sprawy, w chwili obecnej nie jestem w stanie ani potwierdzić ani zaprzeczyć czy zadanie o którym mowa wejdzie do budżetu na rok 2015. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek opracować projekt budżetu na rok 2015 do 15 listopada 2014 roku. Dopiero wtedy będę mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki