Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o informację, kto w Otwocku podejmuje decyzje o sposobie równania dróg? Czy ktoś analizuje jakie środki zostały na to przeznaczone i jaka jest trwałość takiej metody? Dlaczego stosowana jestmetoda: równanie i doziarnianie ulic o nawierzchniach ziemnych na terenie miasta za pomocą ciężkiego sprzętu, gdzie wykonawca wybierany jest w przetargu i idą ogromne pieniądze na naprawę drogi która po tygodniu lub dwóch (w zależności czy po naprawie padał deszcz) wygląda tak samo jak przed naprawą!? To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Mieszkam przy takiej drodze, jest to ulica Krecia w Mlądzu. Technologia równania ciężkim sprzętem nie jest dobra m.in. z uwagi na fakt iż na drogach tych jest już ułożona kanalizacja i jadący spych nie może zerwać dużej warstwy ziemi. Efekt jest taki że zrywa cienką warstwę, zasypuje dołki, potem wałowanie, które też nic nie daje ponieważ pierwszy deszcz rozmywa wszystko i dołki robią się dokładnie w tym samym miejscu. Dlaczego miasto Otwock nie zastosuje metody stosowanej przez inne miasta i gminy? Jest to metoda uzupełniania dziur żwirem, tłuczniem. Wystarczy mały samochód skrzyniowy i dwóch lub trzech pracowników. Koszt takiej naprawy będzie dużo mniejszy a efekt zdecydowanie trwalszy. Ludzie mieszkający przy ulicy sami próbują zasypywać dziury które powstają podczas jeżdżenia po deszczu, jednak zasypują tylko piaskiem, ziemią dostępną po bokach drogi. Nie jest to skuteczne bo to tylko piasek. Apeluję do rozsądku ludzi podejmujących ważne decyzje dla miasta i gminy Otwock, przestańcie wyrzucać pieniądze w błoto. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można wybudować po kawałku co raz to nowe odcinki dróg asfaltowych lub z kostki. Ostatnie równanie było krótko przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. (oczywiście zbieg okoliczności). Pół roku minęło i nic się nie dzieje. Aktualnie drogi są już w bardzo złym stanie, jeżeli trzeba dostarczę zdjęcia. Dodatkowo za opisaną przeze mnie metodą naprawą drogi przemawia fakt że jeżeli na przykładzie ul. Kreciej, odcinek nieutwardzony to około 1000 metrów natomiast bardzo dziurawo jest na kliku odcinkach po 10 -20 metrów. Po co więc płacić za równanie ciężkim sprzętem odcinka drogi 1 km skoro naprawy- zasypania dziur wymaga jedynie kilka kawałków o łącznej długości około 150 metrów. Ludzie, gdzie tu logika? Dlaczego tak są trwonione pieniądze?

  Uprzejmie proszę o szybką odpowiedz. Proszę wysłać urzędników odpowiedzialnych za stan dróg w teren , niech sporządzą dokumentację jak wygląda droga przed naprawą , niech ta dokumentacja będzie tez potwierdzeniem, że byli w terenie. Ja zrobię zdjęcia tydzień i dwa tygodnie po naprawie.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 18.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W nawiązaniu do pytania wyjaśniam, że ul.Krecia jest drogą gminną nr.270908W, której zarządcą jest Prezydent Miasta Otwocka.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  W związku z fatalnym stanem jakości powietrza w całym powiecie otwockim mam pytanie, co władze powiatu mają zamiar z tym zrobić? Jakie kroki zostaną podjęte? Stan powietrza jest opisany w raporcie WIOŚ na www.wios.warszawa.pl.

  Proszę także o sprostowanie informacji o jakości powietrza zamieszczonej na stronie powiatu. Powietrze w Otwocku NIE SPEŁNIA norm w zakresie pyłów PM10, PM2,5 benzo(a)pirenu . Jest ono niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

  Pozdrawiam.
  (Jan, 11.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że ocena stanu jakości powietrza dokonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ma na celu wyodrębnienie stref, które wymagają podjęcia stosownych działań naprawczych, zmierzających do naprawy jakości powietrza. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dla stref, w których stwierdzono przekroczenia, konieczne jest opracowanie Programów Ochrony Powietrza, mających na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Dla strefy mazowieckiej, w której znajduje się Powiat Otwocki został opracowany program ochrony powietrza w związku z przekroczeniami pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Program określa zakres działań naprawczych niezbędnych do ograniczenia emisji i przywracania obowiązujących standardów powietrza oraz zakłada realizację obowiązujących w Otwocku Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Powiat Otwocki realizuje zadanie mające na celu obniżenie emisji i poprawę standardów powietrza poprzez modernizację infrastruktury drogowej, budowę ścieżek rowerowych, prowadzenie działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. przez termomodernizację.

  Jednocześnie zawiadamiam, że informacja o jakości powietrza na stronie Powiatu została sprostowana.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Ulica Kącka w gminie Wiązowna jest drogą powiatową. Droga ta obecnie jest w tragicznym stanie. Błoto po kolana, dziury przez które co pół roku wymieniamy zawieszenie w samochodzie, co skutecznie uszczupla nam budżet domowy. Jeździmy tą drogą codziennie wożąc do szkoły dzieci. Droga nie ma pobocza, kierowcy jeżdżą slalomem omijając dziury i wjeżdżają na przydrożne pola aby je ominąć. W miejscu gdzie kończy się asfalt i zaczynają dziury nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Domów przy tej ulicy jest coraz więcej, ruch jest coraz większy. Zauważyłam że temat tej drogi był już poruszany 10 lat temu i nadal nic nie zostało zrobione ! Jak ma się rozwijać gospodarka jak do przedsiębiorców nie ma jak dojechać?

  Proszę o uwzględnienie tej drogi w budżecie nie tylko w moim imieniu ale wszystkich mieszkańców tej ulicy, wszystkich dzieci które brną przez kałuże do szkoły, a latem idą w tumanach kurzu.

  Pozdrawiam
  Monika Kulińska wraz ze wszystkimi Mieszkańcami ul. Kąckiej
  (Monika, 11.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W nawiązaniu do pytania uprzejmie informuję, że ul. Kącka w gminie Wiązowna została wyrównana w dniu 10 marca br.Sprawdziłem jej stan w dniu dzisiejszym - należy go ocenić, jako co najmniej dostateczny. ZDP w bieżącym roku nie przewiduje modernizacji tej drogi.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o informację, kiedy zostanie wszczęta procedura, o której mowa w art. 114 i następnych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) dotycząca nieruchomości posadowionych w pasie planowanej budowy drogi ekspresowej S17 węzeł "Lubelska".

  Pozdrawiam.
  (Adrian, 11.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z pytaniem o termin rozpoczęcia procedury wskazanej w art.114 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami w związku z budową drogi ekspresowej S17, uprzejmie informuję, że zgodnie a art.11a ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych postępowania Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych wydaje zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, natomiast zgodnie z art.12 ust.4a ww ustawy, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym pytanie o wszczęcie procedury wywłaszczeniowej należy skierować do Wojewody Mazowieckiego.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jaka kwota jest przeznaczona w budżecie na rok 2015 na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Otwocku w związku z rozbudową szkoły?
  (Tomasz, 27.02.2015 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:

   

  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że środki na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 2 zostały zabezpieczone w budżecie projektu, który realizuje Powiat Otwocki w partnerstwie z ARMSA - "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" . Szacunkowa kwota zamówienia wyposażenia tychże pracowni opiewa na 131 700 zł. Dodatkowo Powiat w terminie do 31.05.2015 r wystąpi o środki z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na wyposażenie nowo oddanych pomieszczeń, zgodnie z kryteriami podziału rezerwy oświatowej.

  Z poważaniem

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Piszę w sprawie dramatycznego stanu ul. Kąckiej, która od lat jest zaniedbywana przez samorząd. Droga wygląda wręcz kompromitująco. Jej stan już nawet nie mieści się w jakichkolwiek ramach przyzwoitości. Samochody niszczeją po każdym przejeździe, niebezpiecznie jest tez jechać nią nawet rowerem. Od wielu lat odsyłacie Państwo mieszkańców z kwitkiem i obietnicą realizacji w kolejnych latach. Proszę o wykazanie dobrej woli, żebyśmy nie musieli się wstydzić, stwarzać niebezpieczeństwo i ponosić dodatkowe koszty eksploatacji samochodów. Proszę o deklarację wpisania inwestycji chociażby na 2016 rok.

  Pozdrawiam.
  (Łukasz, 08.02.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Projekt budżetu Powiatu na następny rok przygotowywany jest do 15 listopada bieżącego roku. Chciałbym, aby wszystkie powiatowe drogi były piękne i przejezdne. Niestety, bez zgody co najmniej Zarządu Powiatu żadnej deklaracji złożyć nie mogę. Przekażę Pana e-maila do ZDP w celu naprawy na bieżąco drogi. Natomiast w przyszłorocznym budżecie będziemy mieli na uwadze wykonanie ulicy Kąckiej.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy wie Pan, że dwa produkty żywnościowe z naszego powiatu są wpisane na listę Ministerstwa Rolnictwa jako produkty tradycyjne województwa mazowieckiego? Dlaczego tej informacji nie znajdfziemy na stronie internetowej Powiatu otwockiego? Produkty te od 2007 roku widnieją na liście Ministerstwa Rolnictwa. Promocja to nie tylko pisanie o historycznych budynkach, klimacie czy też o sławnych ludziach, to także pamięć o produktach wytwarzanych i związanych z danym miejscem. Produkty regionalne są częścią dziedzictwa kulturowego Czym może pochwalić się powiat otwocki? Sosnami? Klimatem? Kołbielskim folklorem? Klimat i folklor turysta może znaleźć np. w Puszczy Kurpiowskiej. A może pochwalmy się czymś, co wyróżnia nasz powiat?

  Pozdrawiam.
  (Robert Flaziński, 06.02.2015 r.)
  Foto Krzysztof Olszewski
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Dziękuję za zainteresowanie powiatem otwockim. Jestem dumny z tego, że mieszkańcy powiatu otwockiego interesują się dziedzictwem kulturowym naszego regionu.

  Zgadzam się z Panem w kwestii, iż produkty regionalne są częścią dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym dołożę wszelkich starań, by dziedzictwo kulturowe naszego regionu było promowane w szerszym zakresie, np. poprzez organizację wydarzeń związanych z produktami regionalnymi, czy też promowanie tychże produktów na oficjalnej stronie powiatu.

  Z poważaniem

  Roman Zdunik
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Będę wdzięczna za interwencję w sprawie odśnieżania dróg w powiecie. Niestety Otwock oraz przynależne do powiatu drogi są jedynymi, których w ogóle się nie odśnieża! Dziś rano cała Nadwiślańska, czyli droga powiatowa 801 była jednym wielkim lodowiskiem, i tak jest na co dzień! Pomijam dramatyczny stan nawierzchni w Otwocku i na drodze 801, ale posypać solą czy odśnieżyć, to chyba by wypadało! W tym roku zima nie jest sroga więc chyba macie jeszcze fundusze na trochę soli czy piasku?

  Pozdrawiam.
  (Magdalena, 29.01.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że ma Pani błędne informacje dotyczące dróg powiatowych. Przytoczona przez Panią droga 801 nie jest drogą powiatową, a wojewódzką. W związku z powyższym, uwagi przedstawione w piśmie winny być skierowane do MZDW.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto,

  Dlaczego znów zmieniły się godziny pracy biblioteki?
  Obiecaliście, że będzie pracować dla nas, studentów i osób pracujących, a nie dla pracowników. Wyślijcie je na jakieś szkolenia lub do innych bibliotek. Niech biorą przykład z BUW lub Józefowa, w których bibliotekarze są uśmiechnięci i uprzejmi. Czas skończyć ze standardami sprzed 40 lat!
  (Daria, 17.01.2015 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Godziny pracy Powiatowej Biblioteki zostały dostosowane do zaistniałej trudnej sytuacji kadrowej. W styczniu, odeszła jedna z pań na długotrwałe zwolnienie lekarskie, zostały tylko dwie panie bibliotekarki, w tym pani dyrektor, której prawo nie pozwala pracować w soboty.
  W lutym planujemy kolejną zmianę godzin pracy, ze względu na uzupełnienie składu kadry. Postaramy się ułożyć godziny pracy tak, aby Czytelnicy mogli korzystać z naszych zasobów w jak najbardziej dogodny sposób. Za styczniowe utrudnienia bardzo przepraszam.

  Z poważaniem,

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto

  Od kogo mogę się dowiedzieć o planach na kulturę na ten rok?
  Zbieram dane do pracy zaliczeniowej, a w Wydziale Kultury powiedziano mi, że jeszcze nie mają kalendarzy. Z lat poprzednich pobrałam je ze strony. Koniec stycznia i nikt jeszcze nic nie wie?

  Pozdrawiam!
  (Daria, 17.01.2015 r.)
  Foto Krzysztof Olszewski
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Projekt kalendarza wydarzeń kulturalnych opiera się na wydarzeniach zorganizowanych w 2014 r. w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zgłoszonych wnioskach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Zmiany w kalendarzu wydarzeń kulturalnych będą nanoszone po uchwaleniu budżetu powiatu na 2015 r., tj. po Sesji Rady Powiatu, która planowana jest na 29 stycznia 2015 r.

  Z poważaniem,

  Roman Zdunik
  Członek Zarządu Powiatu