Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy w najbliższym czasie planowane jest poszerzenie ulicy Karczewskiej na odcinku ul. Batorego - os. Ługi? Wszyscy jeżdżący tą ulicą wiedzą, co znaczy problem z jednym tylko użytkownikiem np. rowerzystą.

  Pozdrawiam.
  (Renata, 18.03.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W projekcie budżetu na rok 2005 nie ma środków finansowych na poszerzenie ulicy Karczewskiej. Zgadzam się jednak, że ten odcinek drogi powinien być poszerzony.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jakie jest Pana stanowisko w sprawie podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie i w konsekwencji faktur VAT z tego tytułu?

  Pozdrawiam.
  (Piotr, 18.03.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Opłaty za wieczyste użytkowanie zarówno nieruchomości stanowiących własność Powiatu jak i skarbu Państwa nie wzrosły. Podatek VAT wliczony jest w dotychczasową opłatę za dzierżawę.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy zostanie zatwierdzony budżet na dofinansowanie Urzędu Pracy? Kiedy zostaną wydawane wnioski o przyznawanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego? Warszawa takie wnioski już wydaje i trzeba je złożyć do 21 lutego. Otwock jak zwykle ze wszystkim zwleka.

  Pozdrawiam.
  (Beata, 16.02.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuje, iż w dniu 07.02 br. powiatowy Urząd Pracy w Otwocku otrzymał środki finansowe na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2005 r. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia odbędzie się w dniu 22.02.2005r, na którym będą przedstawione propozycje rozdziału środków finansowych z Funduszu Pracy. A zatem po uprzednim zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia powiatowy Urząd Pracy w Otwocku będzie mógł uruchomić środki finansowe.

  W związku z powyższym kryteria dot. przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, które są również przedmiotem posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia będą mogły być przedkładane wraz z wnioskami osobom zainteresowanym po 22.02.2005r.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy zostanie naprawiona barierka na moście w Świdrach Wielkich? Czy dopiero, gdy stanie się jakaś tragedia?

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 20.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Barierka zostanie naprawiona jutro, czyli 21.01.2005r.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Interesuje mnie budowa kanalizacji ściekowej we wsi Kopki - zwłaszcza Kopki Dolne. Według pierwotnych planów opóźnienie sięga już dwóch lat. Czy warto inwestować w Kopkach, jeśli nie można się nawet wykąpać?

  Pozdrawiam.
  (Stanisław Garbarczyk, 17.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Z powyższym pytaniem powinien Pan wystąpić do wójta gminy, gdyż przedmiotowe zadanie jest wyłącznie kompetencją właśnie gminy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Chcę kupić działkę budowlaną w Otwocku-Jabłonnie na terenie planowanego osiedla domów jednorodzinnych. Wobec braku planu zagospodarowania oraz informacji nt. rozwoju tego terenu chciałabym zapytać, czy ten obszar Otwocka ma szanse uzbrojenia w media (gaz, woda, prąd, kanalizacja)? Jakie są plany władz miasta związane z tym terenem? Czy inwestorzy mogą liczyć na przychylność? Ponoć wiele obietnic już zostało złożonych ...

  Pozdrawiam.
  (Dorota, 13.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Właściwym organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania terenu Otwock-Jabłonna jest Urząd Miasta Otwocka. Adresatem zadanego przez Panią pytania będzie wiec w tym przypadku Prezydent Miasta Otwocka.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Tyle mówi się w mediach i nie tylko na temat przyjazności urzędów dla mieszkańców gmin i powiatów. Zapewne większość mieszkańców Otwocka i powiatu otwockiego podobnie jak ja pracuje poza miejscem swojego zamieszkania. Niestety załatwienie sprawy w starostwie bez zwalniania się z pracy jest niemożliwe. Dlaczego tylko raz w tygodniu urząd jest czynny do godziny 16.00? Dlaczego nie można ustalić częstszych i dłuższych godzin pracy tak, aby bez trudu można było załatwić sprawy?

  Pozdrawiam.
  (Beata, 03.01.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Urząd Starostwa jest przyjazny dla mieszkańców powiatu. W trudnych sytuacjach wymagających dłuższych godzin funkcjonowania urzędu wydłużamy godziny pracy. Taką decyzję podjęliśmy w przypadku wzmożonych kolejek do wydziału komunikacji w związku z wymogiem wymiany prawa jazdy. Dłużej czynna była również kasa, aby mieszkańcy nie musieli przychodzić dwa razy do urzędu. Większość wydziałów pracuje jednak zgodnie z normami funkcjonowania urzędów państwowych, które od lat są niezmienne. Nie jest prawdą, że jedynie raz w tygodniu godziny urzędowania kończą się o 16.00. Urząd czynny jest w godzinach:
  Poniedziałek: 9.00 – 17.00
  Wtorki-Piątki: 8.00 – 16.00

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  W polskiej rzeczywistości mówi się o rozbudowanej administracji, tymczasem w Starostwie Powiatowym w Otwocku rzuca się w oczy deficyt pracowniczy! Sprawy załatwiane są w sposób przewlekły i z opóźnieniami, co nie stanowi wyrazu niekompetencji i indolencji ze strony pracowników, lecz w moim odczuciu ... ich braku! Nie chodzi tutaj tylko o Wydział Komunikacji, gdzie codziennie ustawiają się kilometrowe kolejki, lecz o pozostałe wydziały. Bardzo prosimy o zainteresowanie się tym problemem i spowodowanie, aby administracja powiatowa była przyjazna dla interesantów oraz żeby sprawy były załatwiane "bez zbędnej zwłoki" przez szersze grono pracowników.

  Pozdrawiam.
  (Interesanci, 26.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo

  Państwa uwaga jest bardzo cenna, gdyż po raz pierwszy w swojej długiej pracy urzędniczej ktoś zauważył, że urzędników powinno być zatrudnionych więcej. Nie mniej łatwiej byłoby mi wykonać chociażby ruchy organizacyjne gdyby Państwo wskazali, w których wydziałach załatwia się sprawy przewlekle i z opóźnieniem.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego dopiero w listopadzie, po raz drugi zresztą, rozpoczęły się prace naprawcze ulicy Mickiewicza w Karczewie? Czy aura nie wpłynie na jakość masy asfaltowej, czy nie powtórzy się sytuacja z roku ubiegłego? Prace rozpoczęły się i zostały przerwane przez deszcz, jeśli pogoda się nie zmieni to czy prace zostaną ukończone w tym roku? Czy mogę wiedzieć,ile wynoszą koszty prac naprawczych ul. Mickiewicza?

  Pozdrawiam.
  (Ania, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Na ul. Mickiewicza wykonywane są prace naprawcze i wykończeniowe. Roboty naprawcze na odcinku Wierzbowa – skrzyżowanie Mickiewicza i Kościuszki zostały wykonane dopiero w listopadzie, ponieważ wcześniej władze Karczewa same miały zerwać nałożone po wybudowaniu kanalizacji deszczowej bloczki i w to miejsce ułożyć podbudowę betonową. Po rozmowach ZDP i władz Karczewa, które sfinalizowane zostały pod koniec października, za odpłatnością wspomniane wyżej prace wykonał ZDP i obecnie układany jest asfalt. Na odcinku od wspomnianego skrzyżowania do Kościoła, gdzie w ubiegłym roku ułożyliśmy warstwę wyrównawczą i wiążącą nakładana jest obecnie ostatnia warstwa ścieralna. Koszty będą znane po zakończeniu wszystkich robót na w/w odcinku drogi.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego mimo zapewnień z pierwszej połowy tego roku, nie widać postępów prac przy remoncie budynku MDK? Kiedy starostwo planuje realizację tego przedsięwzięcia?

  Pozdrawiam.
  (Katarzyna, 08.11.2004 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Wszystkie niezbędne prace jeżeli chodzi o stronę formalno-prawną zostały przez Starostwo wykonane, łącznie z wybraniem wykonawcy robót. Obecnie, niestety trwa procedura rozpatrywania sprzeciwów i protestów złożonych przez wykonawców, którzy przetarg przegrali.

  Sądzę, że pod koniec listopada, bądź też na początku grudnia pierwsze roboty budowlane, o ile aura pozwoli, zostaną rozpoczęte.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki