Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jakiś czas temu było do Pana pytanie, gdzie w odpowiedzi Pan zaprzeczył finansowaniu przez Starostwo drużyny występującej na hali w Józefowie. Do tego momentu zawodnicy Starostwa, bo tak nazywa się ta drużyna opowiadali, że są sponsorowani przez Starostwo Powiatowe, jednak po pańskiej wypowiedzi nabrali wody w usta i nic już więcej o tym nie mówili. Nie wydaje się to Panu dziwne? Jeśli nadal zaprzecza Pan, że z pieniędzy Starostwa Powiatowego finansowana jest ta drużyna, to jak Pan skomentuje fakt, że drużyna nosi nazwę "Starostwo", czyżby przyjęli taką nazwę ot tak? Czy zaprzeczy pan też faktowi, że Starostwo Powiatowe ufundowało im koszulki z nadrukiem "Starostwo Powiatowe"? Jeśliby nie byli finansowani przez tą instytucję to nie grali by w tych koszulkach. Dodam jeszcze, że w drużynie tej gra pracownik Starostwa. Napisałbym coś więcej o nim, ale Pan doskonale zdaje sobie sprawę kim jest ten człowiek.

  Dalej Pan uważa, że Starostwo Powiatowe nie finansuje gry tej drużyny? Dodam tylko, że koszty tego to min. 1500 zł.

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 06.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Koszulki używane przez drużynę noszą napis Powiat Otwocki (nie "Starostwo Powiatowe") i herb naszego powiatu. Koszt koszulek to 13 zł/ szt. Używanie koszulek nie oznacza sponsorowania drużyny, tak jak obecność kalendarzy z symbolami powiatu w wielu instytucjach i firmach na terenie naszego powiatu, nie oznacza sponsorowania ich przez Starostwo. Koszulki jako materiały promocyjne otrzymują też m.in. uczestnicy i laureaci imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ponawiam moje pytanie: Czy jest realna szansa, aby działki leśne między ulicami Wierchową a Klonową w Otwocku w najbliższym czasie były przekwalifikowane na działki budowlane?

  Pozdrawiam.
  (Jadwiga, 02.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Jak już informowaliśmy sprawa (zmiana przeznaczenia działki) należy do kompetencji gminy. Pytanie należy więc kierować do Urzędu Miasta Otwocka.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy dzieje się coś w sprawie wydłużenia trasy Szybkiej Kolei Miejskiej? Czy i kiedy będzie ona kursowała do/przez Otwock?

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 12.12.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Sprawa leży przede wszystkim w kompetencji władz miasta Otwocka. By uzyskać bardziej konkretne informacje sugerujemy więc do nich skierować pytanie.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Zarząd Właścicielski Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Kolorowa 9 i Kolorowa 9A, usilnie, aczkolwiek jak do tej pory bezskutecznie, stara się wyegzekwować od Developera PH-U STOK Sp. z o.o., przekazanie dokumentacji technicznej budynków. W ubiegłym miesiącu Zarząd za pośrednictwem Pana Starosty zwrócił się do Urzędu o udostępnienie przedmiotowej dokumentacji do wglądu. Do dzisiaj brak jest odpowiedzi.

  Moje pytanie: w jaki sposób może Pan Starosta pomóc wspólnocie mieszkaniowej w tej tak ważnej, z punktu widzenia przepisów prawa, sprawie?

  Pozdrawiam.
  (Iwona, 29.11.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Pismem z dnia 19 października 2005, znak SAB 7358/431/05 udzielono odpowiedzi Wspólnocie Mieszkaniowej w Otwocku, reprezentowanej przez Panią Bogdanę -Zagórską, na pismo złożone 20.09.2005. Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego nie jest w posiadaniu dokumentacji zamiennej budynków, o których mowa w w.w. korespondencji. Może być ona udostępniona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy jest w planach starostwa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Andriollego i Matejki w roku 2006? To, co tam się dzieje w godzinach rannych ok. 8.00 oraz po zakończeniu zajęć w SP-12 to istny horror dla kierowców i pieszych. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 16.11.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W planach na rok 2006 nie przewidujemy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Matejki.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Często pojawiają się informacje, że Starostwo nie ma na "to" lub na "to" pieniędzy. Niestety musimy się z tym pogodzić, gdyż jak wiadomo nie na wszystkie inwestycje i pomoc starcza pieniędzy. Z informacji przeze mnie posiadanych wynika, że Starostwo finansuje występy na hali sportowej w Józefowie, kilkunastu chłopakom, którzy grają pod nazwą Starostwo Powiatowe. Gra też z nimi jeden Pan ze Starostwa. Chciałbym dostać informację, z jakiego funduszu przeznaczone są te pieniądze? Dlaczego w tym zespole gra tylko 1 osoba ze Starostwa i czy pozostali zawodnicy są spokrewnieni z innymi pracownikami Starostwa? Jeśli te pieniądze są przeznaczone na rozrywkę pracowników Starostwa to dlaczego tak nikła reprezentacja tych pracowników występuje w tej drużynie? Dodam tylko, że wpisowe do ligi wynosi 1700 zł i w ciągu roku odbywają się 2 edycje tych rozgrywek, co w ogólnym rozrachunku doliczając stroje i inne wydatki daje kwotę ponad 3500zł.

  Pozdrawiam.
  (Marcin, 14.11.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Starostwo nie finansuje drużyny występującej w hali sportowej w Józefowie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam krótkie pytanie dotyczące oświadczeń pracowników Starostwa Powiatowego: Sekretarz w 2005 r. 68573.84 (stosunek pracy), a w 2005 r. 63247.42; skarbnik powiatu (analogicznie) 77405.24 i 88396.52; starosta powiatu (analogicznie) 127128.00 i 139745.01.

  Takich przypadków jest więcej stąd moje pytanie: skąd Starostwo zdobyło środki finansowe na tak wysokie podwyżki dla pracowników (zaznaczę, że to tylko na wysokich stanowiskach)? Kiedy inni pracownicy otrzymają równie atrakcyjne podwyżki?

  Pozdrawiam.
  (Mieszkaniec Powiatu, 27.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na pytanie dotyczące wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Otwocku Sekretarza, Skarbnika i Starosty, wyjaśniam, że podane w oświadczeniach majątkowych dochody nie zawsze są adekwatne do stałych zarobków. Otóż różnice w osiąganych dochodach w roku 2003 i 2004 wynikają między innymi z przypadających w roku 2004 nagród jubileuszowych i włączenia (zgodnie z naszymi przepisami) ryczałtu samochodowego do dochodów. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na to, że dochody podane w oświadczeniach majątkowych są kwotami brutto, po odliczeniach (podatku,składek społecznych) wynagrodzenia pracowników nie są już tak wysokie. Od podanych kwot w 2004 r potrącenia wynosiły bowiem odpowiednio: u Starosty ponad 43.008 zł, u Skarbnika -31.035 zł, u Sekretarza 23.000.

  Podwyżki w Starostwie w 2004 r. były zaplanowane w wysokości 3 % funduszu wynagrodzeń i średnio w takiej wysokości otrzymali wszyscy pracownicy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Ul. Kącka jest drogą powiatową, na której od pewnego czasu na zlecenie gminy Wiązowna, jako inwestora prowadzona jest budowa kanalizacji wraz z przyłączami. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy ZDP kontroluje sytuację na tej drodze oraz czy pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego, które powinny być wykorzystane na przywrócenie drogi do stanu używalności? Obecnie droga jest nieprzejezdna, ponieważ po wykopach pod przykanaliki przeszła równiarka, która spowodowała wydobycie kurzawki na wierzch i wymieszanie jej z resztką żużla. Równiarka wykonała a właściwie pogłębiła koryto, którym podczas deszczu płynie woda jak rzeka. Już dawno zniszczono w ten sposób wszystkie przydrożne rowy wykopane jakieś 15 lat temu. Jako właściciel drogi powiat nie powinien dopuścić do takiego stanu. Przy drodze tej nie ma chodników, a przejście (matki z wózkami) lub jazda na rowerze (ludzie do pracy) jest niemożliwa, ze względu na kurz i luźny ustępujący piach, w którym zakopują się samochody. Każdy wykonawca musi wkalkulować w swoje koszty jak najszybsze odtworzenie drogi bo inaczej płaci b. dużo za zajęcie drogi.

  Prosimy o odpowiedź czy zna Pan sytuację na drodze powiatowej w Wiązownie-ul Kąckiej oraz czy będzie Pan mógł skutecznie interweniować w tej sprawie?

  Pozdrawiam.
  (Mieszkańcy ulicy Kąckiej w Wiązownie, 23.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo

  W imieniu Starosty na pytanie odpowiada Zarząd Dróg powiatowych.

  W odpowiedzi na e-maila w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 01211 ul. Kąckiej w Wiązownie Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku uprzejmie informuje, że w świetle posiadanych informacji wynikających z rejestru wydanych zezwoleń w roku 2005 na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz z informacji telefonicznej uzyskanej od P. Elżbiety Tuszowskiej Kierownika Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna wynika, że do 30 sierpnia roku 2005 na w/w drodze nie były prowadzone roboty kanalizacyjne na zlecenie Gminy Wiązowna. Ulica Kącka na odcinku 5,2 km posiada nawierzchnię gruntową nieulepszoną o szerokości jezdni ok. 4m. Prowadzone przez ZDP Otwock prace remontowe na w/w drodze polegające na wyrównaniu nawierzchni równiarką poprawiają stan drogi na krótki okres.

  W tym stanie rzeczy jedynie budowa nowej drogi może stanowić rozwiązanie satysfakcjonujące mieszkańców. Z kolei na wykonanie nowej drogi potrzebne są ogromne fundusze, które znacznie przerastają możliwości budżetowe naszej jednostki.

  Z up. Starosty

  ZDP
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałabym się dowiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne abym mogła ubiegać się o stypendium? Słyszałam, że dokumenty należy składać w biurze Starostwa Powiatowego. Czy to wszystko jest prawdą i jakie muszę spełniać warunki?

  Pozdrawiam.
  (Marta, 10.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Proszę skonkretyzować jakie stypendium: socjalne czy unijne?

  Stypendia socjalne przydziela gmina, unijne Starostwo. Jest to dość skomplikowana procedura, proszę w tej sprawie zgłosić się do Oświaty Powiatowej – jeśli jest Pani uczennicą lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jeśli jest Pani studentką. Obie instytucje mieszczą się w Otwocku przy ulicy Karczewskiej 37.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Przeczytałem odpowiedź, jaką Pan dał Panu Konarzewskiemu w sprawie Karczewa i nie zgadzam się z nią, bo czytałem polemikę z Pana następcą na łamach Lini Otwockiej odnośnie stanu finansów gminy po zakończeniu przez Pana kadencji w Karczewie. Ja mam do Pana inne pytanie. Swego czasu wpuścił Pan w maliny swoich wyborców sprzedając im działki w Karczewie. Zagóry, które miały zostać uzbrojone przez gminę, teraz jak zawiązał się komitet osiedlowy, który z mozołem próbuje uzbroić ten teren w wodę na własny koszt Pan jako przedstawiciel starostwa rzuca nam kłody pod nogi - zamiast pomóc. A może nie poczuwa się Pan do winy? Co Pan na to?

  Pozdrawiam i wierzę, że uczyni Pan wszystko ze swojej strony aby na święta Bożego Narodzenia 2005 popłynęła czysta miejska woda w nowym młodym osiedlu Karczew Zagóry ,a także niewielka dotacja od Starostwa Otwockiego byłaby miłym gestem z Pana strony.
  (Robert, 05.08.2005 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na Pana pytanie zrobię to w punktach ustosunkowywując się do poszczególnych zagadnień w nim zawartych:

  1. Ma Pan pełne prawo mieć własną opinię na temat mojej działalności w gminie Karczew.
  2. Działki zostały wycenione i sprzedane uwzględniając brak uzbrojenia.
  Dokumenty są do wglądu w Urzędzie. W innym przypadku kosztowałyby dużo drożej.
  3. Uzbrojenie zacząłem budować. W kilku ulicach została wybudowana kanalizacja sanitarna, zaś dokumentacja techniczna na sieć energetyczną łącznie z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym została wykonana przeze mnie. Na mocy porozumień z Zakładem Energetycznym, zakład wybudował sieć energetyczną, gmina zaś partycypowała tylko w kosztach oświetlenia.
  4. Niestety nie wiem o czym Pan mówi, pisząc o rzucaniu komitetowi budowy wodociągu kłód pod nogi rzekomo przeze mnie. Proszę o więcej informacji.
  5. Nie poczuwam się do żadnej winy, gdyż budowę uzbrojenia rozpocząłem i gdybym był dalej burmistrzem, bym ją kontynuował.
  6. Żadnej dotacji ze strony Starostwa na przedmiotową inwestycję nie będzie, gdyż nie są to zadania Powiatu tylko gminy.
  7. Myślę że z Pana wiarą odnośnie popłynięcia czystej miejskiej wody na osiedlu Zagóry w Święta Bożego Narodzenia, powinien Pan zwrócić się do obecnie rządzącego Burmistrza.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki