Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Co trzeba zrobić, aby Pan Starosta odpowiedział na zadane wcześniej pytanie dotyczące dzikiego wysypiska śmieci znajdującego się na ul. Kochanowskiego w Otwocku?

  Pozdrawiam.
  (Jurek, 30.04.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Wysypisko zostało uprzątnięte. Dziękujemy za zwrócenie uwagi.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Jak można podjąć pracę w starostwie bez znajomości?

  Pozdrawiam.
  (Magda, 15.04.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Pracę w Starostwie można podjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Co lubi Pan robić?

  Pozdrawiam.
  (Damian, 14.04.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Bardzo lubię pracować.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy w Otwocku lub okolicach można utworzyć sekcje siatkówki dla młodzieży? Jest bardzo wiele osób, które na pewno byłyby zainteresowane.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 01.04.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Sekcje piłki siatkowej istnieją obecnie w różnych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest możliwe powołanie klubu siatkarskiego z inicjatywy działaczy i sympatyków tej dyscypliny sportu zgodnie z obowiązującą ustawą o stowarzyszeniach.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy w podległych Panu placówkach powiatowych skończy się zastępowanie nieobecnych nauczycieli poprzez łączenie klas o różnych poziomach nauczania? Otrzymałem informację z Kuratorium, że są to działania niezgodne z obowiązującym prawem.

  Pozdrawiam.
  (Stanisław, 08.03.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Bardzo proszę o podanie o jakie placówki (placówkę) Panu chodzi, abym mógł precyzyjnie ustosunkować się do pytania.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę godzin pracy w poniedziałek do godz. 18, gdyż nagła zmiana godzin pracy do 16.30 wywołuje w Pana pracownikach niepotrzebne frustracje przez co wyżywają się na petentach. Szczególnie Pani pracująca 6 marca br. przy okienku nr 6 była wyjątkowo niemiła.

  Pozdrawiam.
  (Magdalena, 07.03.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Zmiana godzin pracy nastąpiła z dniem 01.03.2006 zarządzeniem Starosty. Rozpoczynamy pracę w poniedziałek od godziny 9.00, kończymy o 17.00. Zmiana nastąpiła na wnioski mieszkańców powiatu (już od 8.00 interesanci oczekiwali na otwarcie Starostwa). Natomiast od 17.00 do 18.00 w poniedziałek praktycznie nie było interesantów. Za zachowanie pracownika przepraszam, ale to też tylko ludzie.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Kultura)
  Szanowny Panie Starosto

  Sprawa dotyczy pałacu w Kołbieli, tak piękny obiekt niszczeje. Mija kolejna zima, losy obiektu nadal są obojętne władzy lokalnej. Przewijają się chętni do zagospodarowania terenu, a nadal jest brak decyzji. Bardzo proszę o zaprzestanie obojętności w sprawie dziedzictwa kulturowego.
  Chciałbym prosić o informacje, w jakim kierunku idą (jeśli w ogóle idą) sprawy związane ze sprzedażą obiektu?

  Pozdrawiam.
  (Zenon, 28.02.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 r. zaproponowała podział całego terenu na cztery działki, zajęte przez:
  - szkołę
  - pałac z otaczającym go parkiem
  - budynek warsztatowy 1
  - budynek warsztatowy 2

  Pismem z dnia 08.02.2005 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z prośbą o wydanie stosownej opinii w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości.

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pismem z dnia 8 kwietnia 2005 r. zaopiniował negatywnie zaproponowany podział, ze względu na fakt, że planowany podział miałby negatywny wpływ na wartości zabytkowe zespołu i zachowanie kompozycji parku - poszczególnych wnętrz parkowych i osi widokowych.

  W związku z powyższym, pismem z dnia 4 listopada 2005 r. wystąpiono do WUOZ z kolejnym wstępnym projektem podziału, który ma uwzględniać wydzielenie:

  - działki niezbędnej do funkcjonowania dla Zespołu Szkół,
  - działki zabudowanej budynkiem warsztatowym,
  - terenu pałacowo - parkowego.

  Pomimo ponaglenia z dnia 2 lutego b. r., wniosek nie został rozpatrzony.

  Brak opinii WUOZ w Warszawie uniemożliwia dokonanie podziału w/w nieruchomości oraz rozdysponowanie terenu pałacowo - parkowego.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Kto finansuje grę drużyny Starostwa w piłkarskiej lidze Pop Sport?

  Pozdrawiam.
  (Mikołaj Zieliński, 26.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Starosto

  Nikt nie finansuje gry drużyny Starostwa w piłkarskiej lidze Pop Sport.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Buduje dom przy ul. Żeromskiego. Chciałabym na swojej posesji założyć własną oczyszczalnie oraz kolektory słoneczne. Gdzie mogę się starać o dotacje? Wiem, że Wójt w Sobieniach Jeziory bardzo namawia społeczność do tego typu inwestycji, gdyż są pieniążki z Unii na ich realizacje.

  Pozdrawiam.
  (Agata, 24.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Tego typu inwestycje mogą być dofinansowane przede wszystkim ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska (oczywiście w miarę ich możliwości). Pytanie należy więc kierować do władz gminy. Szanse na dofinansowanie ze środków unijnych mają głównie duże projekty radykalnie rozwiązujące problemy.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Moje pytanie dotyczy spraw związanych z miejscowością Wiązowna. Zgodnie z uzyskanymi informacjami /przed kilkoma laty/ od pracowników Urzędu Gminy w Wiązownie tereny położone w pobliżu ulicy Polnej w Wiązownie miały być kanalizowane. Problem w tym, iż z roku na rok realizacja tej inwestycji jest ciągle przekładana. Ostatnio " miny" pracowników Urzędu świadczą, iż może w ogóle nie dojść do realizacji tej inwestycji. Czy mógłby Pan zająć stanowisko w tej sprawie i ocenić realny termin doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej do nieruchomości położonych przy ul. Polnej i nieruchomości przy sąsiednich ulicach?

  Drugie pytanie dotyczy planowanej trasy szybkiego ruchu również w pobliżu ulicy Polnej w Wiązownie. Poproszę o informację, jak ma zostać faktycznie poprowadzona ta trasa oraz czy inwestycja ta uzyskała już wymagane przepisami pozwolenia oraz w jakim terminie ma być rozpoczęta i zakończona.

  Będę wdzięczna za udzielenie wyczerpujących informacji.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 10.01.2006 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Nie jestem w stanie udzielić informacji, gdyż inwestycje prowadzi wyłącznie Gmina. Nie są to kompetencje Rady Powiatu, czy też Zarządu Powiatu. Jeśli chodzi o drugie pytanie: niestety nie wiem jaki będzie przebieg trasy szybkiego ruchu w gminie Wiązowna oraz kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji. Pozwolenie na budowę wydaje Wojewoda, zaś realizacją inwestycji zajmie się Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki