Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego nie zwraca się uwagi na groźne rasy psów, których właściciele wyprowadzają bez kagańców, a nawet notorycznie o zgrozo bez smyczy luzem? Ostatnio sam byłem świadkiem czegoś takiego w Karczewie. Uważam, że nie można czekać aż dojdzie do tragedii. Starostwo powinno zwróci uwagę Policji i Straży Miejskiej, aby karało za to właścicieli.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 10.04.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Pańskie pytanie powinno być skierowane do Władzy Gminnej zgodnie z jej właściwościami. Każda Gmina przyjmuje uchwałę w sprawie utrzymania porządku i czystości, w której jest szczegółowo opisana każda sytuacja którą Pan porusza. Starosta nie może nakazać Straży Miejskiej i Policji. Służby te, zgodnie z właściwymi przepisami prawa dokonują, jeśli dostrzegają lub zostaną powiadomieni o takiej sytuacji, nakładania mandatów w wysokości do 200 złotych.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Jaka jest sytuacja z budową spalarni Kemos w Karczewie? Co Państwo zrobili, aby uchronić nasz powiat i nie wydawać zgody na budowę spalarni w sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego? Poza tym, kiedy znikną smrody z Super Drobiu?

  Pozdrawiam.
  (Krzysztof, 06.04.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Pragnę pana poinformować, iż nie ma żadnej nowej budowy spalarni firmy KEMOS. Jednak należy się Panu pewne wyjaśnienie – Kemos wystąpił o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej posiadającej zdolność przetwarzania 60 ton na dobę eksploatowanej na terenie Filii w Karczewie, ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew. Fakt jest taki, że ta instalacja była i jest w firmie zamontowana.

  Co Starostwo zrobiło? Starostwo zasięgnęło opinii Burmistrza Karczewa, który nie widział przeciwwskazań dla takiej instalacji, co potwierdził w piśmie z dnia 3 października 2006 roku skierowanego do Starostwa. W związku z powyższym, na dzień wydania decyzji nie było, przesłanek, że decyzja ta jest kontrowersyjna.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Ponieważ nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie (grudzień 2006) pozwolę sobie jeszcze raz je przypomnieć. Na moje pytanie p. Majewska- Smółka odpowiedziała: "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się "z dołu". Zatem powinny zostać one przelane na konta nauczycieli 29.XII. Tylko wynagrodzenie podstawowe wypłaca się z góry.
  Dlaczego wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest do tej pory nie "z dołu"- jak twierdzi p.Majewska-Smółka- a razem z wynagrodzeniem podstawowym?

  Pozdrawiam.
  (Anna, 02.04.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na pytanie Pani Anny dotyczące terminu wypłaty za przepracowane przez nauczycieli nadgodziny uprzejmie informuję ,że środki za powyższe przekazywane są z dołu tj. zgodnie z art.39 ust. 3 Karty Nauczyciela mogą być wypłacane w dniu wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc.

  Z up. Starosty

  H.Majewska-Smółka
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Chyba Pan dobrze wie, że na gruncie leśnym nie wydadzą warunków zabudowy tylko na części rolnej więc niech Pan mi powie, co ja mam w takiej sytuacji zrobić,do kogo się zwrócić, by zmienić ten las np. na role lub na działkę budowlaną? Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedz z Pana strony.

  Pozdrawiam.
  (Monika, 27.03.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W przedmiotowej sprawie powinna się Pani zwrócić do wójta, burmistrza gminy, aby wystąpił z projektem uchwały do Rady w sprawie opracowania jeżeli go nie ma, bądź zamiany jeżeli jest i obowiązuje, miejscowego planu zagospodarowania terenu. Tylko poprzez miejscowy plan zagospodarowania można teren leśny przeznaczyć na teren rolny bądź budowlany.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Na mojej działce na połowie znajduje się las klasy 6, a na drugiej połowie rola klasy 5 i 6. Gmina niema na tą działkę planu zagospodarowania terenu, a w studium ten teren przeznaczony jest pod ogródki działkowe. Chce się budować budynek, chciała bym postawić na lesie. Co mam zrobić, aby móc się pobudować?

  Pozdrawiam.
  (Monika, 20.03.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie odpowiadam - skoro nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu, należy zwrócić się do gminy o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Z decyzji, o której mowa powyżej będzie wynikało czy na terenie wskazanym przez Panią można realizować inwestycję.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Posiadam nieruchomość, która ma dostęp do drogi publicznej niestety tylko na mapach, fizycznie drogi nie ma. Została najprawdopodobniej zajęta przez kilku mieszkańców. Czy mogę liczyć na pomoc w tej sprawie?

  Pozdrawiam.
  (Stanisław, 15.03.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z Pana pytaniem w sprawie pomocy w przywróceniu dostępu do drogi publicznej, informuję, iż w związku z brakiem danych dotyczących lokalizacji działki (miejscowość, numer działki) trudno jest udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Generalnie pomoc można uzyskać w przypadku, gdy przedmiotowa droga jest drogą powiatową. Jeżeli jest to droga gminna lub inna droga publiczna z wnioskiem o pomoc należy zwrócić się do właściwego zarządcy drogi.

  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Zdrowie)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałbym się dowiedzieć, co się stało z karetką pogotowia na którą była organizowana zbiórka pieniędzy przez społeczeństwo? Z tego, co mi wiadomo transport sanitarny obsługuje jakaś firma.

  Pozdrawiam.
  (Michał, 11.03.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Karetka pogotowia, która została zakupiona z darów społeczeństwa jest wykorzystywana przez ZP ZOZ Otwock jako karetka transportowa. Karetka transportowa – oznacza przewozy między szpitalne, między przychodniami, skierowanie na przewóz chorych do poszczególnych szpitali w powiecie i poza teren powiatu.

  Ponadto informuję Pana, że na karetkę transportową podpisany jest kontrakt przez dyrektora Walczyńskiego z Oddziałem Mazowieckim NFZ.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Zajazd z szosy Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki na drogę powiatową nr 01225 prowadzącą do wsi Lasek w gminie Celestynów wykonano bez podsypki wylewając asfalt na podłoże piaszczystej drogi leśnej w przeciwieństwie do zjazdów na ścieżki i parkingi leśne, które zostały wykonane są w sposób profesjonalny. Szerokość zjazdu niczym nie zabezpieczony rów głębokości 2 m, słabo widoczny z szosy. Wylany asfalt w postaci nieregularnej wstęgi jest bez podkładu i obrzeży. Jadąc z Warszawy, 50 m wcześniej wykonano szerokie, oznakowane skrzyżowanie z drogą prowadzącą do wytwórni asfaltu, czy tez betonu, kończącą się 150 m dalej w lesie. Natomiast dla kilkudziesięciu rodzin ze wsi Lasek wykonano zjazd pułapkę.

  Właśnie w poniedziałek próbowałem po zmroku zjechać tą drogą od strony Warszawy, nie udało mi się trafić. Brak jakiegokolwiek drogowskazu, a linia przerywana pośrodku drogi jest na bardzo krótkim odcinku. Dopiero po zawróceniu jadąc od strony Mińska zjazd staje się słabo widoczny, tylko dla wtajemniczonych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi ani stanowiska Urzędu Gminy Celestynów na temat nie dokończonej inwestycji, (przesłałem fotografie wjazdu mailem) bo trudno inaczej określić obecny stan wykonanego wyjazdu. Czy przebudowa wjazdu będzie kontynuowana i kiedy?

  Pozdrawiam.
  (Jerzy, 05.03.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Pana pytania winny być skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Rozumiejąc problem, który Pan poruszył przesyłamy Pana a także nasze pisma zgodnie z kompetencjami, czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  W związku z wniesionym pismem z dnia 5 marca 2007 r. przez mieszkańca wsi Lasek, gm. Celestynów do Starosty Powiatu Otwockiego w sprawie zjazdu na drogę powiatową nr 01225 z obecnie modernizowanej drogi krajowej nr 50 Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku uprzejmie prosi Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie jako inwestora o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

  Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie dlaczego połączenie w/w drogi powiatowej, o którym wyżej mowa wykonano o parametrach jak dla zjazdu gospodarczego na posesje lub do pól (szerokość nawierzchni ok. 3,5m), a nie jak na drogę publiczną zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi, a także niezgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną (rysunek w załączeniu). Zwracamy również uwagę, że skrzyżowanie z drogą powiatową nie jest oznakowane znakami pionowymi – czy jest to zgodne z projektem stałej organizacji ruchu.

  Ponadto prosimy o poinformowanie, w jakim terminie będzie ułożona warstwa górna nawierzchni na wlotach na drogi powiatowe nr 01232 w Sobiekursku i nr 36275 do Celestynowa, a także na kiedy jest planowane zakończenie i odbiór całej inwestycji.

  W załączeniu przekazujemy kopie pisma z dnia 5 marca 2007 r. oraz fotografie skrzyżowania drogi powiatowej nr 01225 z drogą krajową nr 50.

  Wobec powyższego prosimy o pilne ustosunkowanie się na piśmie w niniejszej sprawie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Jestem osobą, która od prawie dwóch lat ubiega się o możliwość uruchomienia swojego biznesu tj. Domu Weselnego. Wiele przeszłam. jednak ścianą nie do przebicia wydaje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku. Czy ten Pan ma za zadanie niszczyć każdą inicjatywę? Bo na pewno nie chęć pozytywnego rozpatrywania spraw. Nigdy nie spotkałam się z tak negatywnym nastawieniem urzędnika Państwowego. W związku nie tracą nadziei, że w naszym Państwie na stanowiskach znajdują się odpowiedni ludzie – napisałam do Pana pismo (wysyłam pocztą) i byłabym wdzięczna za zapoznanie się z nim i ewentualną odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Wioletta Suchecka Goławska, 06.02.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Korespondencja Pani z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego trwa od 17.08.2006r. Przypomnę Pani tylko ostatnie decyzje i postanowienie Powiatowego Inspektora. Decyzja Nr 16/07 z dnia 22.01.2007r. odnawiająca pozwolenie na użytkowanie.

  Decyzja Nr 17/07 z dnia 22.01.2007r. nakazująca sporządzanie i przedstawienie projektu budowlanego zamiennego. Postanowienie PINB Nr 1/07 z dnia 22.01.2007r. wymierzające karę z tytułu nieprawidłowości w zakresie zgodności budynku z projektem budowlanym.

  Jestem przekonany, że nie jest intencją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrącenie czyjejkolwiek inicjatywy, lecz wykonywanie prawa, które zobowiązani jesteśmy przestrzegać.
  Jestem pewien, że po wykonaniu przez Panią ustaleń zawartych w decyzjach i postanowieniu, wydane zostanie pozwolenie na użytkowanie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Bardzo dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wysypiska śmieci w Świerku. W pierwszym latach funkcjonowania wysypiska sołectwo Glina otrzymała od spółki zarządzającej wysypiskiem 30 tys zł, które miała otrzymywać co roku. Gdzie można sprawdzić czy jest to prawda?

  Pozdrawiam.
  (Robert, 15.01.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Wspólnikiem firmy tworzącej składowisko odpadów w Świerku jest Gmina Otwock. Tam można szukać ewentualnych odpowiedzi na takie pytania.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki