Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy podległy Panu Zarząd Dróg Powiatowych zakończy budowę chodnika w Glinie?

  Pozdrawiam.
  (Stanisław, 17.10.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Zarząd Dróg Powiatowych zakres robót przewidziany w budżecie Powiatu na rok 2007 dawno już zakończył. Pozostała dodatkowa kwota oraz dodatkowy zakres robót do wykonania za sumę około 80 tys. zł. Rada na ten rok przeznaczyła dodatkowe środki na sesji 11.10.2007 r. Będziemy starali się wykonać wspomniane przez Pana zadanie, o ile aura pozwoli, jeszcze w tym roku.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy Pana urząd skorzystał z projektu informatyzacji finansowego ze środków zewnętrznych? Na jakim etapie maja Państwo EOD (Elektroniczny Obieg dokumentów) - skrzynka podawcza, elektroniczny podpis, formularze www itp.?

  Pozdrawiam.
  (Krzysztof, 12.10.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Starostwo Powiatowe w Otwocku nie skorzystało z projektu na informatyzację ze środków zewnętrznych, ze względu, iż tylko szansę mają duże projekty. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie uruchamiania obiegu dokumentów i realizujemy umowę z firmą zewnętrzną.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Otwocki Urząd Komunikacji boryka się z niesłychanymi problemami związanymi z obsługą interesantów. Od 3 miesięcy usiłuję zarejestrować mój pojazd, lecz niestety nie mam szczęścia. W starostwie w Legionowie wprowadzili na stronie www rejestracje on-line. Zainteresowany wpisuje wszystkie dane w interaktywnym formularzu i zwrotnie otrzymuje e-mailem informację, kiedy i gdzie ma się zgłosić w celu "papierowego" wypełnienia formalności. Znacznie to upraszcza sprawę. Urzędnicy w spokoju mogą przygotować dokumenty, a petenci nie muszą kłębić się w gigantycznych kolejkach. Proszę o wzięcie pod uwagę mojej sugestii, bo po co wyważać, ... kiedy drzwi zostały już otwarte?

  Życzę sukcesów we wprowadzaniu innowacji.

  Pozdrawiam.
  (grzegorz, 28.09.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów związanych z obsługą interesantów w zakresie rejestracji pojazdów informuję, że po zwiększeniu obsady pracowniczej usprawniono na tyle obsługę, iż nie zachodzi konieczność wydawania numerków. Petenci załatwiani są na bieżąco w godzinach przyjęć, tj.: poniedziałek 9.00 do 16.30, od wtorku do piątku 8.00 do 15.00.

  Z up. Starosty

  Agnieszka Bąk
  p.o. Zastępcy Kierownika
  Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego Zarząd Dróg Powiatowych nie wywiązuje się z właściwego utrzymania dróg szczególnie w Otwocku? Ulice nie są zamiatane, a trawniki zarośnięte.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 27.06.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Zarząd Dróg Powiatowych wywiązuje się z utrzymania dróg i twierdzę, że właśnie szczególnie w Otwocku. Na utrzymanie dróg składa się nie tylko zamiatanie i koszenie trawników ale łatanie dziur w jezdni, układanie nowych nakładek asfaltowych, malowanie pasów, czyszczenie studzienek chłonnych, odśnieżanie i sypanie mieszankami solno – piaskowymi w czasie zimy, utrzymywanie sygnalizacji świetlnej a także naprawa i wymiana znaków drogowych pionowych.

  Właśnie 3.07.2007 r. sprawdzałem jak wyglądają prace przy koszeniu zieleni i proszę pojechać ulicami Kołłątaja, Majową, Karczewską i innymi gdzie prace właśnie zostały wykonane. Rzeczywiście mamy określone trudności o których sygnalizowaliśmy Radzie Powiatu wielokrotnie tj. z zamiataniem ulic. Chodzi o zakup przez ZDP zamiatarki gdzie corocznie właśnie ten zakup spada z budżetu Powiatu. Natomiast wynajęcie zamiatarki raz że kosztuje, drugi raz że z wynajmu korzystamy wtedy jak są tzw. wolne moce przerobowe w firmie wypożyczającej. Mam nadzieję, że z problemem zamiatania ulic też się uporamy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób oświata powiatowa będzie naliczać godziny za pracę w komisjach maturalnych podczas egzaminów ustnych w godzinach ponadwymiarowych? Wątpliwości budzi przeliczanie czasu pracy. Według mojej wiedzy (Karta nauczyciela, art. 35 i art. 42) za godzinę pracy nauczyciela uważa się 45 minut, natomiast podobno w Powiecie Otwockim (ewenement w skali kraju) uznano za godzinę 60 minut.

  Proszę o odpowiedź na niniejszej stronie oraz wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia płacowego na najbliższej sesji (31 maja 2007).

  Odsyłam w tej sprawie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22.03.2007 roku, sygn. III PZP 1/07 (www.sn.pl - Biuletyn 2007/3).

  Pozdrawiam.
  (Nauczyciel, 30.05.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna/y Pani/e

  Nie ma jeszcze decyzji co do sposobu naliczania wynagrodzeń za matury ani co do terminu wypłaty. Czekamy na wytyczne i środki finansowe. Sugestie co do ewenementu mającego miejsce - w/g opini Pań- w naszym powiecie - są chyba przedwczesne, bowiem samorządy nie wypłaciły jeszcze wynagrodzeń za matury.

  Powtórnej analizy wymaga również Karta Nauczyciela, bowiem przywołany przez Panie art. 35 i 42 nijak się ma do tematu sprawy; wprost przeciwnie. Czyżbyście Panie sugerowały, że godziny ponadwymiarowe należy naliczać po przepracowaniu przez nauczyciela 40 godz.? Chyba nie o to chodzi. Niestety przedstawienie tego zagadnienia na ostatniej sesji Rady Powiatu nie było możliwe ze względu na obowiązujące prawo i określone procedury.

  Wszelkie informacje nt. wynagrodzeń za matury przekazywane będą Państwu, zgodnie z właściwością, przez pracodawców tj. dyrektorów szkół.

  Z up. Starosty

  H. Majewska -Smółka
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Piszę do Państwa ponownie z tym samym pytaniem: kiedy rusza budowa chodnika w Glinie?

  "Chciałbym się dowiedzieć, kiedy zostaną wznowione prace dotyczące budowy chodnika w Glinie przy ul Marii Dąbrowskiej.
  (Robert, 07.01.2007 r.)
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Robercie,

  W projekcie budżetu na rok 2007 jest zaplanowana kwota 100 tys. zł na budowę chodnika w Glinie. Roboty zostaną wznowione w kwietniu o ile aura na to pozwoli.

  Pozdrawiam
  Mirosław Pszonka"

  Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Robert, 15.05.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Prace związane z budową chodnika zostaną wznowione w dniu15 czerwca 2007 roku przez ZDP. Nie dotrzymanie wcześniejszego terminu spowodowane jest trudnościami z nabyciem materiałów budowlanych (długa procedura przetargowa). Jestem przekonany, że tym razem dotrzymamy terminu.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Posiadamy wraz z bratem działkę na współwłasność, oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jako LsMn, na której dopuszczona jest jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z prawem wybudowania jednego budynku. Dlatego chcielibyśmy na niej wybudować budynek jednorodzinny 2-mieszkaniowy, składający się z dwóch wyodrębnionych części (działka jest niepodzielna). Jakie przepisy regulują budowę takiego domu, jeśli w mpzp nie ma bardziej szczegółowych zapisów oprócz maksymalnej i minimalnej wysokości budynku oraz zachowania 75% powierzchni biologicznie czynnej? Czy muszą to być dwie identyczne połówki, czy też można sobie pozwolić na ich zróżnicowanie - np. w wielkości, kształcie, czy rodzaju użytych materiałów?

  Pozdrawiam.
  (Dariusz Zgutka, 14.05.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na e-mail dot. możliwości wybudowania budynku mieszkalnego na działce przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako LSMN na której dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem do wybudowania jednego budynku informuję iż zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Ponownie chciałbym się zapytać o dalszy ciąg remontu ul. Rycerskiej w Otwocku. Na poprzednie nie dostałem odpowiedzi. Czy mam odnieść wrażenie, że odpowiada Pan tylko na te pytania których rozwiązanie leży w kompetencji gmin powiatu?

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 09.05.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Rada Powiatu w budżecie na rok 2007 przyjęła na realizacje dalszego ciągu ulicy Rycerskiej kwotę 280.000 zł. O kolejne 280.000 zł wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastuktury Drogowej. Sądzę, że uda nam się pozyskać środki od p. Marszałka a łączna kwota na zadanie zatytuowane ulica Rycerska wyniesie 800.000 zł.

  Jeżeli chodzi o zakres robót, bądź wykonanie od fragmentu który został wykonany w kierunku ulicy Mieszka aż do siedziby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

  Na zadanie pytania zawsze odpowiadam. Jeżeli w Pana przypadku coś przeoczyłem bardzo przepraszam.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  W nawiązaniu do moich wcześniejszych pytań, oba z dnia 12.04.07-do dnia dzisiejszego-27.04br.-nie otrzymałem na nie odpowiedzi. W nawiązaniu do Pana Postanowienia nr. 438/07 z dnia 20.04.07 skierowanego do Wojewody Mazowieckiego, w załącznikach brak mi jest złożonego zażalenia parafii z dnia 26 lutego 2007r.na Postanowienie nr. 115/07.

  Z uwagi, iż prośba moja o okazanie akt sprawy nie została spełniona proszę o przesłanie mi powyższego zażalenia oraz uzupełnienie dokumentacji skierowanej do Wojewody.

  Proszę również o wyjaśnienie, co było powodem tak długiego (od 22 września 06)rozpatrywania mego wniosku oraz na jakiej podstawie nie posiadając akt sprawy postępowanie Pan wznowił? Na marginesie dodam, ze akta te nie są Panu do niczego potrzebne, chodzi wyłącznie o to by w powyższej sprawie nic nie zrobić.

  Pozdrawiam.
  (Marek Woszczyna, 27.04.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W nawiązaniu do Pana wystąpienie z dnia 22 maja 2007 roku godzina 834 uprzejmie informuję, że odpowiedzi na zadane pytanie udzieliłem Panu pismem z dnia 18 maja 2007 roku. Ponieważ treść zapytania wysłanego przez Pana drogą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2007 roku o godzinie 1200 jest tożsama z wystąpieniem z dnia 22 maja 2007 roku godzina 834,dlatego uważam, że nie ma potrzeby powtórnie odpowiadać.

  Natomiast w odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 22 maja 2007 roku z godziny 1107 uprzejmie wyjaśniam:
  Tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej w dniu 5 lutego 2007 roku Postanowieniem 115/07 z Pana wniosku wznowił postępowanie administracyjne w sprawie prawomocnego pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Pawła Apostoła w Zakręcie, a następnie z uwagi na brak akt Postanowieniem 143/07 w dniu 13 lutego 2007 roku z urzędu zawieszono postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Akta w sprawie pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Pawła Apostoła w Zakręcie w dniu11 października 2005 roku z odwołaniem przekazano do Wojewody Mazowieckiego, który w dniu 5 grudnia 2006 roku utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, a następnie z zaskarżeniem przekazał całość akt w sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zatem zarzut Pana, że zawieszono postępowanie administracyjne na wniosek pana Firysiuka jest błędny. Równocześnie mogę Pana poinformować, że nigdy Pana nie łączyliśmy z Panią Jezierską, a akta w sprawie do tej pory nie zostały zwrócone. Podnoszony przez Pana nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze prawdopodobnie dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu Wójta Gminy Wiązowa, nie zaś postępowania w sprawie prawomocnego pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Pragnę zauważyć, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu i postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest prowadzone w oparciu o różne ustawy i strony w różny sposób są określane. Zatem osoba uznana za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie musi zostać uznana za stronę w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

  Zarzut Pana w sprawie nierozpatrzenia skargi Pana z dnia 20 lutego 2006 roku skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odrzuconej przez WSA i przesłanej do tutejszego organu w dniu 24 marca 2006 roku jest bezpodstawny, ponieważ przedmiotowe wystąpienie przekazałem Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu 5 kwietnia 2006 roku, po 12 dniach nie - jak Pan sugeruje - po 14 miesiącach, zgodnie z właściwością, o czym Pana poinformowałem.

  Równocześnie mogę Pana zapewnić, że wszystkie wystąpienia w sprawie prawomocnego pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Pawła Apostoła w Zakręcie, są załatwiane zgodnie z Kpa, a Pana pisma i zażalenia zostały przesłane do Wojewody Mazowieckiego. Zatem tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie jest w posiadaniu akt w sprawie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałam się zapytać, czy mogę uzyskać informację na temat procentowej zabudowy (zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej) w poszczególnych Miastach i Gminach Powiatu Otwockiego?

  Pozdrawiam.
  (JUSTYNA, 24.04.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Jaki procent nieruchomości może być zabudowany zabudową jednorodzinną bądź wielorodzinną, który określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym o takie informacje należy się zwrócić do poszczególnych gmin powiatu otwockiego.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki