Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Jakie są plany Pana Starosty wobec Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Michalinie? Czy już przeznaczony jest do rozwiązania, a teren do sprzedaży? A może poczeka Pan do końca swojej kadencji?

  Proszę o umieszczenie pytania i odpowiedź bez cenzury!

  Pozdrawiam.
  (Mariola Suchecka, 10.01.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie, o który Pani pyta jest jedną z całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego. Poza nią funkcjonują także Dom Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2 , Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 oraz Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.

  W Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22 przebywa aktualnie 41 dzieci, w Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku - 30 dzieci a w Domu Dziecka – Integracyjnym Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku – 46 wychowanków. Wszystkie placówki ( poza Rodzinnym Domem Dziecka ) zobligowane są do osiągnięcia standardów w zakresie liczby miejsc w placówce socjalizacyjnej do 30.

  Główne kierunki zmian w systemie pomocy osieroconym dzieciom zostały określone w Uchwale Nr 51/VII/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

  Celem Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, praca z rodziną w środowisku, rozbudowa rodzimych form opieki tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze oraz stopniowe zastępowanie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem świadczonych przez domy dziecka na rzecz form opieki realizowanych w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zawodowych.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prowadzi kampanię mającą na celu pozyskanie kandydatów do Rodzinnej Opieki Zastępczej.
  Aktualnie szkoli trzy grupy Programem PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza/ Adopcja.

  Postawione przez Panią pytanie dotyczy wszystkich trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych. Idealnym modelem byłoby odejście od tej formy opieki. Doświadczenia zarówno kadry domów dziecka jak i rodzin zastępczych pokazują ,że będzie to bardzo trudne.

  Reasumując niestety nie ma odpowiedzi na tak postawione pytanie tak jak nie wiemy ile dzieci w najbliższym czasie będzie pozbawionych opieki rodziców, jak będzie przebiegał proces usamodzielniania wychowanków, w jakim stopniu gminy wezmą odpowiedzialność za stworzenie młodzieży opuszczającej placówki odpowiednich warunków mieszkaniowych, jakie środki Rada Powiatu w kolejnych latach będzie przeznaczać na finansowanie rodzin zastępczych. Jak widać poruszony przez Panią temat ma charakter bardzo złożony. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie zmiany w opiece nad dzieckiem będą podejmowane zgodnie z zasadą dobra dziecka oraz uznania jego podmiotowości.

  Z up. Starosty

  Małgorzata Woźnicka
  Dyrektor PCPR
 • Pytanie: (kategoria: Strona Internetowa)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego tylko raz w tygodniu? Czy Pan Starosta odpowiada na wszystkie pytania czy tylko na te "łatwe" i wygodne np. kiedy zostanie posiana trawa na terenie np. MDK-u?

  Pozdrawiam.
  (Janinka, 03.12.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Odpowiadam na wszystkie zadane pytania.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Strona Internetowa)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego na stronie BIP nie ma uchwał Zarządu Powiatu Otwockiego z 2007r.? Czy w tym roku Zarząd nic nie uchwalił?

  Pozdrawiam.
  (Jan Misztal, 03.12.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Uprzejmie wyjaśniam, że wszystkie uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego są opublikowane na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce „Uchwały Zarządu III Kadencji.

  Z up. Starosty

  Helena Pokorska
  Sekretarz Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Ile osób musi jeszcze zginąć, abyście zrobili coś na drodze K-17 w stronę Glinianki? Jak pamiętam p. Goliński już się tym interesował i co?

  26.11.07 rano doszło do wypadku z autobusem, trąbiła o tym prasa, ale wieczorem tego samego dnia zginęły w tym miejscu jeszcze 2 osoby. Kiedy wreszcie poruszycie ta sprawę i nie dacie się spławić krajowej dyrekcji dróg? Sam tez tam miałem kolizję z pędzącym autem. Nie wspominając, ze wypadki lub kolizje dzieją się tam min. raz w tygodniu.

  Pozdrawiam.
  (Adrian, 27.11.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Sprawę tak bolesną i tragiczną jak bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa na drodze K -17 zajmujemy się od przeszło roku. Słusznie Pan zauważył, że było spotkanie i wizja w terenie radnych Powiatowych p. Gasa, p. Golińskiego a także członków komisji. Stosowane ustalenia spisano w protokole, a było to w lutym bieżącego roku.

  Pismem z dnia 8. 05. 2007 r. wystąpiliśmy o informację o wykonanie ustaleń przez GDDKiA. Rejon Garwolin. Uzyskaliśmy odpowiedź że pieniędzy na prace ustalone niestety nie ma. Monitowaliśmy w tym celu do p. Dąbrowskiego dyrektora GDDKiA oddział w Warszawie w dniu 16. 97. 2007 r., odpowiedzi do chwili obecnej niestety nie uzyskaliśmy.
  16. 11. 2007 r. wystąpiliśmy z kolejnym pismem do p. Dąbrowskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie GDDKiA Oddział w Warszawie na rok 2008 w celu realizacji zobowiązań Dyrekcji z roku 2007.
  Odpowiedzi do chwili obecnej nie ma.

  Niestety z żalem muszę Pana poinformować, że oprócz pism i próśb w przedmiotowej sprawie, żadnym innym instrumentu Starostwo nie dysponuje, aby wymóc realizacji poprzez bezpieczeństwa na drodze K -17.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego możliwe jest, że na terenie powiatu Otwock przewoznik "Świerk" bez stosownych zezwoleń obsługuje linię Osieck- Ponurzyca- Celestynów- Otwock? Natomiast inne firmy przewozowe muszą czekać na stosowne zezwolenia (linia ta obsługiwana jest już od 01.11.2007 , a z tego co mi wiadomo na dzień 15.11.2007 "ŚWIERK" na obsługę linii Osieck Otwock zezwolenia nie posiadał). Czy ma to związek z tym, że Pan Gas jest radnym starostwa? A może tylko samowola? Tym bardziej, że "ŚWIERK" podstawia swoje autobusy w najlepszych godzinach odjazdu tuż przed autobusami przewoźników mających stosowne zezwolenia. Proszę o ustosunkowanie się do mojego pytania.

  Pozdrawiam.
  (Dorota, 16.11.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na mail dot. Firmy przewozowej „Świerk” informuje, że „Świerk” Zakład Transportu Samochodowego IPJ wykonuje przewozy regularnie osób w ramach linii Osieck – Ponurzyca – Otwock na podstawie zezwolenia Nr 0000039, wydanego przez Starostę Otwockiego w dniu 15 listopada 2007 r.

  Z up. Starosty

  Erazm Bodalski
  Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie w sprawie konfliktu między Gminą Kołbiel i Gminą Celestynów w sprawie budowy drogi do miejscowości Siwianka. Przedmiot tej budowy został ujęty w umowie między tymi gminami i Starostwem, niestety Pan Traczyk po wybudowaniu fragmentu drogi na terenie Celestynowa zawzięcie twierdzi, że gmina Celestynów wywiązała się już z tej umowy, mimo, że w Siwiance nie ma żadnego śladu budowy wynikającej z umowy- czyż to nie absurd? Argumenty pana Traczyka dziwią tym bardziej, gdyż poprzedni wójt Celestynowa, Pan Atłowski, w wypowiedzi dla Linii Otwockiej potwierdzał, że przygotowania do budowy tej drogi były na ukończeniu. Wszelkie nasze próby wpłynięcia na Pana Traczyka są witane ignorancją i pobłażliwym traktowaniem.

  Jak ten problem interpretuje Starostwo i czy są realne szanse na wymuszenie tej budowy na Gminie Celestynów?

  Pozdrawiam.
  (Dawid, 12.11.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W umowie - porozumieniu, które zostało zawarte w dniu 24 marca 2006 r. oraz aneksów, które zastały podpisane przez strony następujące zapisy: § 5 ust. 3 pkt.1 „Gmina Celestynów opracuje dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni drogi gminnej Ostrowik – Siwianka”.

  § 5 pkt. 3 aneksu do umowy brzmi „Gminie Celestynów utwardzi nawierzchnię (podbudowa pod asfalt) drogi Ostrowik – Siwianka przy użyciu własnych surowców i przy pomocy sprzętu udostępnionego przez ZDP i Gminę Kołbiel.

  Myślę że zapisy są jednoznaczne. Niestety nie mamy żadnego instrumentu prawnego oprócz próśb, aby zrealizować w porozumieniu zapisy.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy wytłumaczy się Pan z postawionych znaków ograniczenie prędkości do 20 i 30 km i roboty drogowe? Robót od miesiąca nie ma i pewnie nie będzie, a znaki zamiast zdjąć to dostawił Pan. To też metoda na takiego intruza jak Darek. Jak nie wiem, co odpowiedzieć to zmieniam temat. Bierze Pan przykład z samej góry, bo tylko polityk potrafi opowiadać o marchewce, jak pytają o śliwki. Pan zrobi porządek z ZDP bo szkoda pana Nazwiska.

  Pozdrawiam.
  (Darek, 02.11.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Abym mógł się ustosunkować do Pana wypowiedzi, muszę mieć konkretne informacje. Proszę więc o podanie, gdzie zostały ustawione znaki ograniczające prędkość do 20 i 30 km w związku z robotami drogowymi. Jest dla mnie Pan interesantem, któremu chce odpowiedzieć na pytanie. Nie biorę przykładu z polityka z tzw. górnej półki. Mam własne zdanie. Moim zdaniem porządki w ZDP zostały zrobione.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam do Pana Starosty pytanie: na jakim etapie jest sprawa załatwienia autobusów na linii Glinki - Otwock? Od kiedy możemy się spodziewać autobusów? Na dzień dzisiejszy jest męczące codziennie dowiezienie dzieci do szkół średnich dwa razy na dzień albo i więcej.

  Pozdrawiam.
  (MIESZKANIEC GLINEK, 25.10.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytanie Mieszkańca Glinek, Wydział Komunikacji i Transportu, informuje, iż w dniu 26 października br. zostało wydane zezwolenie nr 0000037 na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla przedsiębiorcy P.W.GALICYA.

  Z up. Starosty

  Erazm Bodalski
  Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Pragnę zapytać, kiedy rozpocznie Pan remont ul. Karczewskiej, a przydało by się? Stosowne znaki zostały umieszczone dość dawno, a robót jak nie było tak dalej nie ma. Chyba ZDP o czymś zapomniał. Co na to Powiatowy Inżynier Ruchu, juz mial kilka wpadek. Rozrzutność czy zaniedbanie?

  Pozdrawiam.
  (Darek, 25.10.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Sprawa remontu fragmentu ulicy Karczewskiej będzie załatwiona do końca następnego tygodnia tj. do 23.11.2007 r.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Kiedy nastąpi taki dzień, że my petenci będziemy załatwiani w otwockim urzędzie przez kompetentne osoby? Kiedy skończy się ten koszmar i nie będziemy musieli słuchać przekleństw fachowca dyrektora drogówki z ZDP w Karczewie, którego żona chodziła do szkoły razem z kandydatem na posła RP? Kiedy zostanie w końcu Starostwo oczyszczone z niekompetentnych urzędników i my petenci będziemy załatwiani przez fachowców? Kiedy Wy Panowie Starostowie będziecie dotrzymywać danego słowa?

  Pozdrawiam.
  (Jan Wieczorek, 20.10.2007 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Porusza Pan wiele kwestii, tylko że z nich nie wynika, o co chodzi. Proszę o podanie konkretnych informacji:
  -kiedy miało miejsce zdarzenie o którym Pan pisze a dotyczy zachowanie dyrektora ZDP?
  -proszę podać informacje, na czym miałaby polegać niekompetencja urzędników i w jakich sprawach?
  -kiedy my starostowie nie dotrzymaliśmy słowa i w jakich sprawach?

  Powyższe informacje pozwolą nam ustosunkować się do Pana wypowiedzi.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta