Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam do odbioru nowe prawo jazdy, niestety ze względu na pracę zawodową i godziny przyjmowania interesantów przez Wydział Komunikacji, nie jestem w stanie zrobić tego bez stracenia dnia urlopu. Czy naprawdę nie ma możliwości wydłużenia przez jeden dzień w tygodniu godzin przyjmowania interesantów? Nie mówię tutaj o wydłużeniu czasu do 16:30 bo biorąc pod uwagę, ze większość osób pracuje do 16 nie koniecznie w Otwocku, nie zwiększa to ich szans na załatwienie sprawy. Czy mam rozumieć, że praca urzędnika w Starostwie jest ważniejsza od mojej, bo ja chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę muszę tracić urlop wypoczynkowy dlatego, ze urzędnicy muszą pracować w stałych godzinach. Jeden dzień urlopu poświeciłam na złożenie dokumentów, teraz mam poświęcić drugi na odbiór, który będzie trwał 10 min.? Jedyna forma odbioru dokumentu, jaka mi w tej chwili zostaje to odbiór przez wskazaną osobę za upoważnieniem. Niestety za to trzeba dodatkowo zapłacić. Nie wiem, czy ta opłata wynika z rozporządzeń prawnych, tak czy inaczej w tej sytuacji wydaje mi się, ze jest to trochę nie fair w stosunku do interesanta.

  Bardzo proszę o rozważenie zmiany godzin przyjmowania interesantów, n.p. wydłużenie w jednym dniu do minimum 17:00, tak, aby wszyscy, również osoby pracujące w Warszawie miały szansę na załatwienie swoich spraw.

  Pozdrawiam.
  (Lidia, 30.12.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Wydział Komunikacji i Transportu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00. Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach: poniedziałek od 9.15 do 16.30, wtorek-piątek od 8.15 do 15.00. W Pani przypadku prawo jazdy można odebrać każdego dnia w godzinach pracy urzędu na 10 min. przed zakończeniem pracy.

  Z poważaniem,

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Wiem, że sąsiad zamierza rozpocząć pewną budowę na swojej działce. W myśl przepisów nie jestem stroną w tym postępowaniu, ale skoro budowa jest na sąsiedniej działce wiem, że będzie uciążliwa dla sąsiedztwa, to czy mam szanse stać się stroną? Jeśli tak, to w jaki sposób?

  Pozdrawiam.
  (Alicja, 10.12.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W związku z mailem z dnia 10 grudnia 2008 roku (16.09) dotyczącym nabywania przymiotu strony postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania obiektu uznaje się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Posiadamy działkę leśną z parterowym budynkiem na niej i planujemy zorganizować tam bar, w którym będą odbywały się przyjęcia weselne, komunie, chrzciny itp. Planujemy też zorganizować dwadzieścia miejsc postojowych dla samochodów gości. Czy mamy szanse uzyskać zgodę na budowę takich miejsc postojowych oraz na prowadzenie takiej działalności, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na naszym terenie jako przeznaczenie podstawowe: usługi unikatowe na działkach z gruntami leśnymi z zakazem zabudowy gruntów leśnych.

  Pozdrawiam.
  (Roman, 30.11.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z e-mailem z dnia 30 listopada 2008 roku (18.39) o możliwość uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenie usług w postaci przyjęć weselnych, komunii, chrztów, itp. w planowanym budynku, uprzejmie informuję, iż z powodu niewystarczających danych dotyczących lokalizacji obiektu, nie jest możliwa odpowiedź na zadanie pytanie.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie, kiedy zakończy się remont dróg na Kresach? Z tego, co mi wiadomo miał się zakończyć we wrześniu, a do jego zakończenia z tego, co widzę jeszcze bardzo daleko. W początkowej fazie tego remontu jeszcze było widać, że naprawdę coś się tam robi. Natomiast teraz nie dzieje się zupełnie nic.

  Pozdrawiam.
  (Joanna, 14.11.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Proszę powiedzieć o którą konkretnie drogę lub drogi chodzi, wtedy będę mógł udzielić Pani rzetelnej informacji.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Jakie będą dalsze losy drogi we wsi Izabela w świetle unieważnionego przetargu na dokumentację oraz uruchomionego "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"? Czy dofinansowywanie budowy dróg może spowodować wygospodarowanie brakujących pieniędzy na opracowanie projektowe? "Narodowy Program Przebudowy ..." to szansa dla mieszkańców Izabeli na budowę dofinansowanej z budżetu państwa drogi, pod warunkiem m.in. złożenia wniosku z dokumentacją, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.Proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Krystyna, 05.11.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Dokumentacja jest wykonywana w następującej kolejności:
  Etap I od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka,
  Etap II teren zabudowany w miejscowości Izabela i Michałówek,
  Etap III od drogi kolejowej nr 17 w miejscowości Majdan do wsi Izabela,
  Etap IV teren przebiegu przyszłej autostrady (zależy od lokalizacji autostrady).

  Termin wykonania dokumentacji do końca bieżącego roku. Tak więc informacja o unieważnieniu przetargu jest nieprawdziwa. Jeżeli chodzi zaś o sfinansowanie zadania, przedstawia się następująco: otrzymaliśmy 500.000,00 zł z komponentu „J” „Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego” Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza są to środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Złożyliśmy także wniosek o sfinansowanie zadania w ramach RPO WM. W związku z powyższym zakres wykonania zadania uzależniony jest od pozyskanych środków unijnych a także z gminy Wiązowna.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie, skąd takie opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego? Według mnie powinno być 61zł za wymianę dowodu przy tablicach starego typu, w przypadku nowych tablic wymiana dowodu rejestracyjnego powinna wynieść 72zł. Dziennik Ustaw Nr.121 poz.838 i 839 z 28.06.2007r dotyczy zmiany opłaty ewidencyjnej.

  Pozdrawiam.
  (Ania, 30.10.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Z powodu błędów w przepływie informacji w odpowiedzi dla Pana Jarosława podane zostały błędne kwoty kosztu wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu.

  Faktyczne kwoty za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu wynoszą tak, jak Pani słusznie zauważyła: 61 zł przy starych tablicach (WSA, WSS) oraz 73 zł przy nowych tablicach (z znakiem legislacyjnym).

  Przez pomyłkę podaliśmy kwoty o 1zł wyższe, za co przepraszamy.

  Z up. Starosty

  Wydział Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy przy zmianie miejsca zameldowania na inną ulicę w Otwocku konieczne jest wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu? Czy możliwe jest dokonanie wpisu w adnotacjach urzędowych blankietu?

  Pozdrawiam.
  (Jarosław, 23.10.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Konieczne jest wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu. Koszt wymiany : przy starych tablicach (WSA WSS) to 62 zł, natomiast przy nowych (ze znakami legalizacyjnymi) to 73 zł.

  Dokonanie wpisu nie jest możliwe. Zmiana powinna być zgłoszona w terminie 30 dni od jej zaistnienia. Zapraszamy do Wydziału Komunikacji.

  Z up. Starosty

  Wydział Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Gdzie można uzyskać rozkład jazdy autobusu Wilga bus w stronę Sobień Jezior? Od kilku miesięcy strona internetowa Wilgi bus jest niedostępna, na żadnym przystanku autobusowym nie ma rozkładu?

  Pozdrawiam.
  (Halina, 16.10.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 16.10.2008 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że zezwolenie na trasę w stronę Sobień Jezior firmie „OLPEX – P” Sp. z o.o. – „Wilga” wydał: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury 03 – 718 Warszawa ul. Ks. I Kłopotowskiego 5. Kontaktowaliśmy się i przekazaliśmy Pani cenne uwagi dla w/w urzędu w celu uzupełnienia brakujących rozkładów.

  Poniżej w załączniku przedstawiamy obowiązujące rozkłady jazdy firm: OLPEX-P Sp. z o. o. "Wilga" oraz Przewozy Autokarowe Dariusz Bielecki kursujących w stronę Sobień-Jezior.

  Rozkład jazdy

  Z up. Starosty

  Erazm Bodalski
  Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy Powiat czyni starania o poprawę ilości połączeń kolejowych ze stolica (np. linia SKM, dodatkowe pociągi)? Czy nie warto podjąć tego typu działania celem usprawnienia komunikacji, odciążenia dróg, podniesienia poziomu ekologii? Czy ogólnoświatowe trendy dotyczące intensyfikacji połączeń transportu szynowego zamiast autobusowego w strefie podmiejskiej staną się również priorytetem działań w powiecie otwockim?

  Pozdrawiam.
  (Michal Grzegorek, 08.10.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Powiat prowadzi takie działania w miarę możliwości posiadanych środków finansowych.

  Z poważaniem,

  Starosta Otwocki
  Krzysztof Boczarski
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam zamiar nadbudować piętro w moim budynku w Otwocku oddalonym od działki sąsiada o ok. 20 m b. Mam pytanie, czy sąsiad będzie uznany jako strona w postępowaniu o zgodę na taką nadbudowę? Sąsiad mieszka w budynku oddalonym od granicy działki o 4m b. Czy ma jakieś znaczenie, że sąsiad jest zameldowany w tym budynku czy tylko to, że tam mieszka?

  Pozdrawiam.
  (Aldona Kiewesz, 01.10.2008 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W związku z mailem z dnia 1 października 2008 roku, pytaniem zadanym w ramach „Pytanie do Starosty Otwockiego”, biorąc pod uwagę dane z maila wnioskodawczyni, uprzejmie informuję, iż sąsiad posiadający budynek w odległości 4 m od granicy działki i w odległości 24 m od budynku wnioskodawczyni nie będzie miał statusu strony w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 28.2 ustawy Prawa budowlanego w związku z §12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stronami w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania, czyli jeśli budynek na działce budowlanej będzie znajdował się w odległości od granicy działki sąsiedniej mniejszy niż 4 m (w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy) oraz mniejszego niż 3 m (w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy).

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki