Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  W związku z tym, że Wójt Gminy Wiązowna nie raczy odpowiadać na pytania odnośnie planów idących w kierunku poprawy nawierzchni drogi Kąck - Wiązowna pozwalam sobie zadać to pytanie w Pana kierunku. Droga podlega pod powiat, a jej stan trudno nazwać opłakanym. Tej drogi po prostu nie ma. Dziury i doły powodują, że każdy mieszkaniec musi ponosić dodatkowe koszty naprawy zawieszenia swoich samochodów. Jako podatnicy mamy prawo do tego, żeby w sposób cywilizowany dojechać do swoich domostw. Wieloletnie zaniedbania Zarządu Dróg Powiatowych skłaniają do podjęcia przez powołany komitet mieszkańców kroków prawnych wobec powiatu. Czy są zatem jakiekolwiek plany, co do tej drogi?

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 30.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że:
  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku zlecił wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy ww. drogi na odcinku 1,5 km od kościoła w kierunku Kącka, z terminem wykonania do końca 2009 roku. W przyszłym roku planujemy uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.
  2. Odnośnie do poprawy stanu nawierzchni ww. drogi pouzupełniać jeszcze w tym roku ZDP wyrwy w nawierzchni na odcinku pierwszych 1,9 km. Na dalszym odcinku ułożenie nawierzchni tłuczniowej uzależnione jest od możliwości pozyskania materiałów.
  3. Długość dróg nadzorowanych przez ZDP to 310 km, z czego, niestety, większość jest w złym stanie technicznym. Wszystkie zadania realizowane na drogach powiatowych w ciągu jednego roku opiewają na kwotę 7 mln PLN. Jeżeli stan nawierzchni na drogach nie jest satysfakcjonujący, to przyczyna leży w niskich nakładach finansowych na wykonanie remontów, a to związane jest z możliwościami budżetowymi Powiatu Otwockiego. Pragnę zapewnić Pana, że nie ma w tym złej woli władz samorządowych.

  Jednocześnie miło mi Pana poinformować, że ze środków unijnych w 2010 roku w gminie Wiązowna Powiat Owocki zrealizuje zadanie drogowe szacowane na 6,9 mln PLN.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie, zgodnie z art64 ust 3 ustawy prawo o ruchu drogowym z 1997 r. Starosta wydaje czasowe lub bezterminowe pozwolenia na poruszanie się pojazdów nienormatywnych. Jestem zainteresowany uzyskaniem takiego pozwolenia bezterminowo lub na okres min 0,5 – 1 roku. Gdzie znajduję wzór wniosku i do kogo powinienem się zwrócić? Dodam, że moja firma WOMAG Usługi Dźwigowe zajmuje się wynajmem żurawii samojezdnych z obsługą operatorską i to na poruszanie się tych pojazdów zarejestrowanych jako pojazdy specjalne w rozumieniu art. 2 ust 36 ustawy prawo o ruchu drogowym potrzebne jest mi pozwolenie. Interesuje mnie pozwolenie na poruszanie się po całym kraju.

  Pozdrawiam.
  (Wojciech Żelazo, 21.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że wyjaśnienia zostały Panu przekazanie w dniu 28.10.2009 roku bezpośrednio przez pracownika wydziału merytorycznego.

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zakazanie roznoszenia ulotek reklamowych (firmy ubezpieczeniowej) na terenie Starostwa Powiatowego, ponieważ zakłóca to nie tylko pracę urzędnikom ale i spokój interesantów. Notorycznie przychodzi jeden Pan X z swoimi ulotkami i wciśka na siłę osobom czekającym w kolejce do okienka Wydziału komunikacji. Jeżeli Starostwo nie zareaguje w tej sprawie to chyba tylko Straż Miejska będzie mogła pomóc interesantom. Tych ulotek jest tak dużo, każdy oczekujący ma ją w ręku i jeszcze w aucie!

  Pozdrawiam.
  (Obywatel, 19.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana uwagi dotyczące roznoszenia ulotek reklamowych na terenie Starostwa uprzejmie informuję, iż Starosta nigdy nie wydał pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. Również pracownicy wydziałów zostali przestrzeżeni na wypadek dalszych prób kolportażu ulotek przez osoby spoza Starostwa.

  W imieniu Starosty dziękuję za zwrócenie uwagi na problem i uprzejmie przepraszam za wszelkie niedogodności oraz utrudnienia wynikające z powyższej sytuacji.

  Z up. Starosty

  Helena Pokorska
  Sekretarz Starostwa
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy Starosta może mi udzielić odpowiedzi na to pytanie, jednakże jest dla mnie bardzo ważne. Czy w całym powiecie otwockim jest gdziekolwiek punkt krwiodawstwa? Z tego, co mówili mi w szpitalu na Batorego - nie. Czy jest możliwość żeby taki punkt krwiodawstwa znowu powstał w naszych szpitalach? Mam wielu znajomych którzy oddają krew honorowo co 3 miesiące, tyle że trzeba jeździć (z tego co mi powiedziano) aż do Anina. I z tego powodu wielu z nich rezygnuje. Wszędzie słyszy się o zapotrzebowaniu na krew, ale tak naprawdę nie wystarczą same chęci, bo np. od mojej miejscowości do Anina jest 35 minut drogi, więc żeby oddać krew musiałabym wziąć dzień wolny od pracy bądź zawiadomić pracodawcę o kilku godzinnym spóźnieniu. Proszę o odpowiedź jeśli to możliwe lub podpowiedź do kogo mogę się dowiedzieć szczegółów i kto mógłby mi wytłumaczyć dlaczego już nie ma w powiecie otwockim takiego punktu.

  Pozdrawiam.
  (Marta, 19.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997r o Publicznej Służbie Krwi krwiodawstwo podlega Instytutowi hematologii i Regionalnym Centrom Krwiodawstwa, na naszym terenie jest to RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 tel 22 617 49 55 Wszelkie informacje na stronie www.rckik-warszawa.com.pl, e-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl

  Z up. Starosty

  Wojciech Marciniak
  Dyrektor ZPZOZ w Otwocku


 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Jestem mieszkańcem Wólki i chcę zapytać Pana, kto z urzędu odpowiada za prace prowadzone przy budowie kanalizacji? Patrząc na poczynania firmy, która prowadzi tutaj te prace odnoszę wrażenie że nikogo nie obchodzi jak te prace przebiegają. Firma ta niszczy po drodze wszystko co się tylko da, a więc resztki chodników, po których bez celu jeżdżą koparki, mienie mieszkańców, kostka na podjazdach, prywatne drogi dojazdowe do posesji, itp. Niech mi Pan uwierzy, że byłem i jestem świadkiem / Sulejówek, przez który codziennie dojeżdżam do pracy/,że można te prace prowadzić inaczej, ale musi tego pilnować GOSPODARZ, którym najwyraźniej Pan nie jest. Bo na pytania nas mieszkańców, o inwestycje w tej części bądź co bądź Otwocka słyszymy o braku środków, więc może by tak zadbać o to co jeszcze zostało. A tak moja starsza córka pyta się mnie że jak to jest że u babci na Suwalszczyźnie mają i oczyszczalnię i wysypisko i prawdziwe boisko i wszystkie uliczki i drogi asfaltowe a my w mieście musimy taplać się w coraz większym błocie, którego dzięki firmie nieudacznikowi mamy coraz więcej. Mam nadzieję że moje myślenie, że tam ludziom /4 kadencja Wójta/ chce się coś robić, a tutaj nie jest mylna.

  Pozdrawiam.
  (Janusz, 19.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Otwocku, miejscowość Wólka Mlądzka, uprzejmie informuję, że jest to inwestycja finansowana i nadzorowana przez Miasto Otwock. Z ramienia Prezydenta Otwocka – Zbigniewa Szczepaniaka całość prowadzi Jednostka Realizująca Projekt. Uwagi i wnioski dotyczące zadania należy zgłaszać bezpośrednio do Prezydenta Szczepaniaka, które przekazane zostaną ww. jednostce organizacyjnej.

  W związku z powyższym mogę jedynie zasugerować kontakt z pracownikami jednostki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Informuję, że wszystkie umowy podpisywane przez Zarząd Powiatu Otwockiego na inwestycje wykonywane w pasie drogowym, nakładają na wykonawcę inwestycji obowiązek doprowadzenia terenu po budowie do stanu nie gorszego niż stan pierwotny. Oznacza to, że zniszczone w czasie prac chodniki, drogi dojazdowe, podjazdy powinny być uporządkowane przez wykonawcę po zakończeniu robót.

  Z informacji uzyskanych od pracownika JRP Urzędu Miasta wynika, że takie założenia znalazły się w wykonaniu przedmiotowej inwestycji. Szczegóły dotyczące egzekwowania tego ustalenia z pewnością otrzyma Pan po skontaktowaniu się w Prezydentem Miasta Otwocka.

  Krzysztof Boczarski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałem zapytać, kiedy rozpocznie się budowa drogi asfaltowej ( teraz jest gruntowna droga ) z Janowa do Karczewa koło cmentarza? Słyszałem, że miała ruszyć na jesieni, ale jeżdżę tą drogą codziennie i nie widzę, żeby coś się działo. Widziałem geodetów jak mierzyli, ale nic poza tym.Bardzo by się przydała ta droga asfaltowa, bo bardzo uczęszczana jest ta droga przez okolicznych mieszkańców. Prosił bym o odpowiedź, gdyż jestem ciekaw, czy to nie jest pic na wodę.

  Pozdrawiam.
  (Włodek, 13.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 13.10.2009 roku w sprawie budowy drogi z Karczewa do Janowa informuję, że realizacja tego zadania jest faktem. To, że fizycznie nic się w tej kwestii nie dzieje nie oznacza, że nic w tej sprawie nie robimy.

  W ostatnim czasie zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku pozwolenie na budowę. Do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy pełny komplet dokumentacji, który jest niezbędny do podpisania umowy na finansowanie w/w zadania - w 85 % ze środków unijnych. Jeszcze w październiku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie budowy przedmiotowej drogi, stosownie do ustawy o zamówieniach publicznych. Są to konieczne działania - zgodne z prawem polskim i unijnym, które, niestety, powodują przesunięcia terminu wejścia na teren budowy ludzi i maszyn, aby wykonać inwestycję. Ale my nie tworzymy prawa, my je tylko wykonujemy.

  Sądzę, że odpowiedź zadowoli Pana i przekona, że nie są to puste słowa.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Mam pytanie, w Sufczynie drugi raz z rzędu położono nakładkę wiem, że to ze względu na Panią Bartnicką, bo jest radną i ciągnie do siebie. Ale u nas jest większy ruch niż u nich mimo, że jeździ tam Radachówka i myślę, że nie mając z naszego rejonu przedstawiciela nie chce Pan nic nam dać. Panie Starosto uważam, że te 600 metrów nakładki pozwoli na zabezpieczenie tej naszej drogi bo teraz jest tragicznie, a będzie jeszcze gorzej u nas. Przez tydzień przejeżdża tysiące samochodów.

  Pozdrawiam.
  (Mariusz, 12.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie drogi Nr 2743 W Człekówka – Kąty – Antoninek oraz drogi Nr 2739 W Gadka – Sufczyn – Radachówka w Sufczynie uprzejmie informuję, że:
  1. Droga Nr Nr 2743 W Człekówka – Kąty – Antoninek została ujęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2010 jako. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743 W Człekówka – Kąty – Antoninek w m. Chrosna” oraz „Remont drogi powiatowej Nr 2743 W Człekówka – Kąty – Antoninek w m. Chrząszczówka”;
  2. Droga Nr 2739 W Gadka – Sufczyn – Radachówka w Sufczynie została ujęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2010 jako „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739 W Gadka – Sufczyn – Radachówka w m. Sufczyn”.

  W naszej ocenie stan drogi powiatowej Nr 2739 W Gadka – Sufczyn – Radachówka w m. Sufczyn jest gorszy od stanu drogi powiatowej w m. Kąty. W związku z powyższym to właśnie remont w m. Sufczyn został zgłoszony do budżetu powiatu.

  Zaznaczam jednak, że decyzja o tym, jakie zadania będą realizowane w roku 2010, należy do Rady Powiatu, która będzie podejmować uchwałę budżetową.


  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż podane na stronie: www.powiat-otwocki.pl informacje o godzinach otwarcia - są niekompletne (lub mylące).

  Otóż, teoretycznie, w poniedziałki Wydział Komunikacji jest otwarty do godziny 17:00, ale kasa otwarta jest tylko do 15:00 ? lub 15:30 ? (nie pamiętam) – ;. Oznacza to, że praktycznie rzecz biorąc np. przerejestrowanie samochodu po zamknięciu kasy jest niemożliwe w czasie jednej wizyty w Wydziale (po godzinie 15:30).

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o:
  - uzupełnienie tej ważnej informacji na stronie,
  - lub (co byłoby bardziej praktyczne) wydłużenie pracy kasy, tak by godziny otwarcia urzędu pomiędzy 15:30 a 17:00 nie były wyłącznie fikcją.

  Pozdrawiam.
  (Tomasz, 07.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Starostwo Powiatowe w Otwocku pracuje w następujące dni i godziny: poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00, wtorki - piątki, w godz. 8.00 – 16.00. Natomiast interesanci przyjmowani są w poruszanych przez Pana Wydziałach: Wydział Komunikacji i Transportu oraz Kasa Starostwa.: poniedziałek 9.15 - 16.30, wtorek - piątek 8.15 - 15.00. Jest to spowodowane kompleksową obsługą interesanta, aby mógł jednego dnia załatwić daną sprawę.

  Informacja o godzinach pracy Urzędu i przyjęć interesantów znajdują się na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl, w zakładce Urząd Starostwa – Starostwo , natomiast godziny przyjęć interesantów zakładka Starostwo Powiatowe – Starostwo – Wydziały (stanowiska).

  Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Kasy nie mogą być takie same jak godziny pracy Urzędu, ze względu, iż załatwienie sprawy klienta trwa ok. 20 minut. Stąd inne godziny pracy Urzędu i inne godziny przyjęć interesantów.

  Z up. Starosty

  Monika Wiechetek
  Główny Specjalista
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  Poprzednie moje pytanie w sprawie smrodu z Kemosu zniknęło,nie wiem czy doszło, dlatego piszę powtórnie dla sprawdzenia czy pytania dochodzą. Co prawda na razie trochę się poprawiło, kilka dni nie śmierdzi. Ale nie wiadomo jak długo. Czy mogę otworzyć okno na noc? Czy obudzę się w nocy dusząc od smrodu? Chciałabym, żeby Pan Coś definitywnie postanowił z Kemosem, i podjął jakieś działanie, żeby sprawa smrodu z Kemosu przestała zatruwać nam życie i zdrowie. Żeby Otwock naprawdę był Liderem sosnowych klimatów, a nie Liderem śmierdzących klimatów.

  Pozdrawiam.
  (Danuta, 07.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W odpowiedzi na Pani e-mail, Starostwo Powiatowe w Otwocku uprzejmie informuje, że Zakład Produkcji Pasz "KEMOS" w Karczewie był wielokrotnie kontrolowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Starostwo również kierowało pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakładzie. Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ wykazała, że:
  1. Zakład Produkcji Pasz "KEMOS", położony jest w strefie przemysłowej w sąsiedztwie innych zakładów , które mogą stwarzać taka samą uciążliwość odorową.
  2. Ponieważ nie można wykluczyć uciążliwości odorowych zawinionych przez pracowników, zakład podjął działania w celu pełniejszej automatyzacji przygotowania i dozowania środków dezodoryzujących, które pozwolą na ograniczenie do technologicznego minimum uciążliwość odorową tego zakładu.

  Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 15.06.2009 r. i wykazała, iż drzwi hali produkcyjnej nie są zamykane w czasie prowadzenia procesów technologicznych, co może powodować dodatkową emisję substancji zapachowych. Zarządzenia pokontrolne zobowiązują zakład do stałego zamykania drzwi hali produkcyjnej. Problem emisji zapachów nie jest obecnie uregulowany prawnie. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150) zawiera jedynie wzmiankę na ten temat w art. 222 ust. 5. Jest to upoważnienie ministra środowiska do wydania, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, rozporządzenia określającego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. Od roku 2007 Ministerstwo Środowiska rozpoczęło prace nad projektem stosownej ustawy. Efektem prac był projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. jednak ustawa nie obowiązuje.

  Dodatkowo Starostwo informuje, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie ukazało się zawiadomienie o możliwości zgłaszania interwencji bezpośrednio do Zakładu Produkcji Pasz "KEMOS" w Karczewie pod nr tel. (022) 780-01-45. Zgodnym z prawem działaniem, które Starostwo może podjąć w przedmiotowej sprawie, jest wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o ponowne przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Produkcji Pasz "KEMOS".

  Z up. Starosty

  Dariusz Grajda
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałbym pogratulować tego, że w końcu część miasta zaświeciła w nocy m.in. Pomnik Jezusa oraz L.O. "Gałczyńskiego". Niestety jak widać, Otwock jak już się weźmie za jakąś rzecz, nawet najprostszą, to już z przesadą, która po prostu zostaje mówiąc potocznie "Skwaszona". Tak więc chciałbym wyrazić swoje zdegustowanie tymi "kolorami", które zaświeciły najbardziej na naszym pięknym L.O., który na dzień dzisiejszy po zmroku wygląda jak jarmark, cyrk, przypominając bardziej coroczny festyn na powitanie lata, który odbywa się w sąsiednim parku. Jest to nasz zabytek, który powinien być oświetlony (jak najbardziej) w nocy, ale w sposób popularny dla budowli takiego typu - białymi halogenami (i oczywiście odrestaurowany, bo sypie się w oczach).

  Czy kiedykolwiek Pan widział, żeby jakiś zabytek, Polski jak i zagraniczny świecił jak w confetti? Takie światła nadają się jedynie na okolicznościowe imprezy (typu festyn, sylwester) a nie na co dzień. Takie światła na pewno nie pomogą nam w 'ożywieniu' miasta, nie uczynią miasta nowocześniejszym lecz ukazują nasz brak gustu i zacofanie, z którego Otwock słynie. tak, więc proszę wręcz błagam o zmianę oświetlenia oraz o to, by następne Powiatowe inwestycje były realizowane w sposób adekwatny, sumienny i wyczuciem dobrego smaku.

  Pozdrawiam.
  (Krzysztof, 07.10.2009 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Decyzję o instalacji iluminacji podjął Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, na wniosek Prezydenta Miasta, działając na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. przekazującej w trwały zarząd na czas nieoznaczony, powiatowej jednostce organizacyjnej – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego – nieruchomość zabudowaną z zasobu powiatowego, położoną w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.

  Projekt i wykonie oświetlenia wykonała firma ELSAD. Mówiąc o względach estetycznych będą poczynione kroki w kierunku zmiany kolorystyki iluminacji.

  Z up. Starosty

  Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu