Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  W nawiązaniu do odpowiedzi geodety powiatowego na moje pytanie zadane 21.01 pragnę zwrócić uwagę, że udzielona odpowiedz co do stanu działki 1202/1 jest niezgodna z informacja uzyskaną od Gminy Celestynów (Referat Gospodarki Przestrzennej) - "Zdanie dotyczące przeznaczenia działek odnosi się do zapisu w rejestrze ewidencji gruntów. Przy wszystkich działkach jest zapis Ls, a przy działce 1202/1 jest B. W planie, który utracił moc żadna działka (nawet 1202/1) nie jest przeznaczona pod zabudowę". Opinia Geodety przywołuje przepisy z kilku dziedzin, nie udziela także odpowiedzi na pytanie, jak zrealizować proces zmiany przeznaczenia.

  Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli grunt wymaga zgody na zmianę przeznaczenie (w tym przypadku mamy do czynienia z taka sytuacja). Zmiany dokonuje zaś Marszałek Województwa, ale tylko w przypadku istnienia MPZP - w Celestynowie taki plan nie został uchwalony.

  Nie jest również naszą intencją zmniejszanie obszaru parku krajobrazowego. Zgodnie z informacja z Gminy Celestynów działka 1202/1 znajduje się w granicach MPK i nie było konieczne zmniejszanie powierzchni parku na potrzeby tej inwestycji.

  Pozdrawiam.
  (Piotr, 17.02.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W związku z Pana kolejnym e-mailem informuję, że informacja dotycząca działki 1202/1 udzielona została na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu.

  Jak został Pan uprzednio poinformowany kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy nie należy do zadań Starosty - należy do zadań własnych gminy.

  Z up. Starosty

  Jacek Kosowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto. W gazecie \"Nad Wisłą\" pojawił się artykuł informujący o tym, że firma PPKS Warszawa chce wznowić kursowanie autobusów na linii: Góra Kalwaria -> Otwock w ilości trzech kursów \"w tę\" i \"z powrotem\". Uważam, że rozsądne byłoby uruchomienie kursów relacji: Piaseczno -> Góra Kalwaria -> Otwock, dzięki nim mieszkańcy Otwocka czy Karczewa, chcący dojechać do Piaseczna, nie musieliby jechać przez zatłoczoną Warszawę, ani nawet przesiadać się w Górze Kalwarii. Do Piaseczna jeździ wiele osób w celu m.in. zrobienia zakupów w Fashion
  House. Czy Starostwo Powiatu wie, od kiedy połączenie zostanie uruchomione? Uprzejmie proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
  (Zbigniew, 16.02.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Zbigniewie

  Uprzejmie informuję, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1. lit. f Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) Marszałek Województwa, w uzgodnieniu z właściwymi starostami, wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych, wykraczających poza obszar jednego powiatu.

  Do dnia dzisiejszego Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku nie otrzymał informacji o możliwości wznowienia kursowania autobusów firmy PPKS na trasie Góra Kalwaria – Otwock. W wyniku rozmowy telefonicznej okazuje się, że takich informacji nie posiada także merytoryczny departament Urzędu Marszałkowskiego. Starosta Otwocki skierował już zapytanie w formie pisemnej w tej sprawie. W celu otrzymania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Wydziałem Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

  Na dzień dzisiejszy tylko jedna z firm stara się o zezwolenie na wykonywanie przewozów na trasie Góra Kalwaria – Kosumce – Nadbrzeż – Karczew – Otwock. Być może w przyszłości znajdzie się przewoźnik chętny do świadczenia usług komunikacyjnych na trasie Otwock – Góra Kalwaria – Piaseczno.

  Z poważaniem,

  z up. Starosty

  Erazm Bodalski
  Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu


 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto

  Zwracam się z zapytaniem, kto w powiecie otwockim zajmuje się odśnieżaniem stacji kolejowych tzn. peronów? To, co się dzieje na peronach stacji w Otwocku to jest przesada. Schody od strony nastawni to jedna pochylnia, nie można wejść na perony- to zagraża bezpieczeństwu podróżnych, również perony- jak już odśnieżane to tylko pas 50 cm od torów, na którym nie wolno przebywać podczas wjazdu i wyjazdu pociągów, więc trzeba wchodzić w metrowe zaspy by uniknąć wypadku podczas manewrowania pociągu. Kilka razy widziałem tych odśnieżaczy- dwóch ledwo stojących podpierających się o łopaty robotników i ich potężny nadzorca, ale efektów nie ma nadal. Dla starszych ludzi wyprawa na stację od strony osiedla Warszawska jest wręcz niemożliwa, a dla matek z dziećmi także. Proszę o interwencję- sprawa dotyczy również innych przystanków w Powiecie Otwockim.

  Pozdrawiam.
  (Marian, 14.02.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiedzialny za odśnieżanie stacji kolejowych, w tym oczywiście peronów, jest Zarząd PKP PLK S.A. Zgadzam się z Panem w kwestii, niestety, słabo odśnieżonych peronów, które stwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo dla korzystających z usług PKP pasażerów.
  W tym właśnie duchu, wystosowaliśmy pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z prośbą o szybkie i dokładne oczyszczenie nawierzchni peronów w okresie zimowym.

  Mam nadzieję, że nasze pismo spowoduje natychmiastową reakcję Zarządu.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Czy coś wiadomo odnośnie planu budowy mostu na Wiśle miedzy Józefowem a Konstancinem ? Jakiś czas temu obiecał Pan pozyskanie rzetelnych informacji...

  Pozdrawiam.
  (Jerzy, 09.02.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Rzeczywiście obiecałem udzielenie informacji w sprawie budowy mostu na rzece Wiśle między Józefowem a Konstancinem. W tym właśnie celu pod koniec ubiegłego roku wystąpiłem o przedstawienie stanu prac nad zadaniem, które Pana tak interesuje.

  Otrzymałem odpowiedź od Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna, niestety, nie jest ona dla nas – mieszkańców powiatu – dobra. Otóż Burmistrz stwierdził, że o ile w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna jest naniesiony przebieg projektowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 797 z przeprawą przez rzekę Wisłę, to już w miejscowym planie zagospodarowania, który jest prawem miejscowym, jest zapis, że rodzaj przeprawy będzie ustalony w odrębnym trybie. Z dalszej wypowiedzi Burmistrza wynika, że zadanie budowy mostu na rzece Wiśle, jak też uruchomienie przeprawy promowej, byłoby ewentualnie realizowane w ciągu drogi wojewódzkiej, a za ich realizację odpowiadałby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Niestety, w związku z powyższym te inwestycje w najbliższym czasie nie mają szans na realizację.

  Reasumując, jak wynika z wypowiedzi Burmistrza, samorząd Konstancina – Jeziorny odłożył realizację budowy mostu, przynajmniej na czas bliżej nieokreślony.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Chodzi mi o drogę z Karczewa do Janowa. Wiem, że będzie tam robiona droga, ale czy będzie tez tam robiony chodnik? Mam takie pytanie: jakie są plany z tym obszarem? Jak było zebranie na temat tej drogi to nie dostałem żadnego zawiadomienia, a mam tam 5 tys m bo widziałem, że stoją tam słupki do pobrania drogi.

  Pozdrawiam.
  (Jarek, 25.01.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Droga z Karczewa do Janowa będzie realizowana najprawdopodobniej w miesiącach: maj – lipiec. Będzie budowana w ten sposób, że krawężniki będą zlicowane z nawierzchnią asfaltową. Chodniki nie są przewidziane do realizacji. Jeżeli zaś chodzi o zagospodarowanie terenu, należy z tym problemem zwrócić się do Gminy Karczew, gdyż jest to zadanie własne gminy.

  Wiem, że obecnie opracowywana jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Strona Internetowa)
  Szanowny Panie Starosto

  Dlaczego Urząd Starostwa odbiega od standardów polskich (nie mówię europejskich) - nie posiada przyjaznej dla mieszkańców strony internetowej, gdzie można by np. znaleźć formularze i niezbędne druki (informacje) do załatwienia spraw np. w wydziale komunikacji? Internetowy podgląd etapu załatwiania danej sprawy jest już też normą w naszym kraju!

  Pozdrawiam.
  (Jarek, 22.01.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego www.bip.powiat-otwocki.pl w kolumnie po lewej stronie w części zatytułowanej "Poradnik interesanta" znajduje się zakładka „Druki do pobrania”, w którym umieszczone zostały kwestionariusze, wnioski oraz inne formularze do złożenia w starostwie. Taka lokalizacja dokumentów wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198).

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów bezpośrednio na oficjalnej stronie powiatu w zakładce „Poradniki” znajdują się wytyczne dotyczące załatwiania spraw w urzędzie.

  Z up. Starosty

  Helena Pokorska
  Sekretarz Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto

  Od ponad roku jestem bezrobotny, zarejestrowany w Urzędzie Pracy w Otwocku. Od tegoż czasu staram się o podjęcie pracy interwencyjnej jaką oferuje ww. Urząd Pracy. Z moich informacji wynika, iż istnieje możliwość podjęcia takiej pracy w Urzędzie Miasta Otwocka. Niestety w ostatnim czasie dowiedziałem się także, że o ta pracę nie mam się co ubiegać, gdyż miejsca już z góry są „zarezerwowane” np. w Wydziale Podatków takie miejsce od dłuższego czasu „zarezerwowane” jest dla p. Emili Wilczek. Czyż to nie dziwny zbieg okoliczności, że matka p. Wilczek pracuje w Urzędzie Pracy ?
  Sprawa dotyczy szarego zwykłego człowieka, który chce pracować ale nie dane mu jest przebić się przez układy, które widać nadal rządzą w naszym mieście, dlatego nie mogę się zwrócić z moim problemem do P. Dyrektor Wolskiej – Rzewuskiej, która odrzuca moje wnioski o przyjęcie mnie na wyżej wspomniane prace interwencyjne. Może Pan Starosta i Pan Prezydent, który zapewne chce się pokazać mieszkańcom Otwocka z jak najlepszej strony przed wyborami, zechce zainteresować się losem bezrobotnego tez mieszkańca Otwocka.

  Pozdrawiam.
  (Zenon, 21.01.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:  Z up. Starosty

  Danuta Wolska-Rzewuska
  Dyrektor PUP w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Moje pytanie dotyczy możliwości zrealizowania inwestycji na działce 1202/14 w Celestynowie. Obecnie jest to działka leśna LsV dodatkowo położona w MPK. Ponieważ wymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu, decyzja w sprawie warunków zabudowy nie może zostać wydana. Brak również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka powstała w wyniku podziału działki 1202 na 18 działek. Wszystkie działki z wyjątkiem 1202/1 są leśne, zaś ta ostatnia jest przeznaczona pod zabudowę i jest zabudowana. Wszystkie działki leżą w MPK.

  Moje pytanie dotyczy kwestii w drodze jakiej decyzji zostało zmienione przeznaczenie działki 1202/1 oraz, co zrobić, aby zmienić przeznaczenie działki 1202/14? Czy można zmienić przeznaczenie na działkę rolna i kto się zajmuje takim przekształceniem?

  Pozdrawiam.
  (Piotr, 21.01.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:


  Z up. Starosty

  Jacek Kossowski
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałbym się dowiedzieć, czy Powiat Otwocki w obecnej chwili prowadzi konkurs w ramach działania 6.2? Jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie jest planowany taki konkurs?

  Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.

  Pozdrawiam.
  (Cezary Koczwarski, 20.01.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Powiat Otwocki nie prowadził i nie będzie prowadził konkursu w ramach działania 6.2. Rozumiem, że chodziło Panu o działanie 6.2. Turystyka w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którego Jednostką Pośredniczącą II/Instytucją Wdrażającą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na rok 2010, przyjętym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 stycznia 2010 r. (załącznik do uchwały nr 24/313/10), dostępnym na stronie www.mazowia.eu nie jest przewidziany w br. nabór wniosków w ramach działania 6.2.

  Do tej pory MJWPU ogłosiła jeden raz nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2., termin składania wniosków był od 21 kwietnia 2009 r. do 21 maja 2009 r. Był to konkurs zamknięty z preselekcją. Powiat Otwocki złożył wtedy dwa wnioski, jednakże żaden z nich nie uzyskał dofinansowania.

  W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów wniosków w tej tematyce, Powiat Otwocki będzie się starał o dofinansowanie projektów.

  Z up. Starosty

  Dariusz Grajda
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Chciałabym zapytać się z jakich dotacji można skorzystać przy zakładaniu spółki cywilnej remontowo-budowlanej? Chodzi mi o dotacje zarówno z gminy jak i fundusze unijne. jakie są w- ki niezbędne do spełnienia, aby je otrzymać.

  Pozdrawiam.
  (Małgorzata, 04.01.2010 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w odpowiedzi na Pani pytanie informuje, iż zgodnie z § 1 ust.11 pkt 3 „Regulaminu dot. przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa” wyłączone z dofinansowania jest podjęcie przez osobę bezrobotną działalności: w formie spółki.

  Z up. Starosty

  Agnieszka Łużyńska
  Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku