Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam.
  Panie Starosto chciałem zapytać czy w naszym powiecie jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa ?? Jeśli tak to gdzie można uzyskać więcej informacji ? Pozdrawiam.
  (Bartosz, 12.01.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry
  Jednym z wielu działań Powiatowego Urzędu Pracy jest wspomaganie inicjatyw gospodarczych naszych mieszkańców.
  Bardzo proszę o kontakt osobisty w Urzędzie przy ul. Górnej 13 w godzinach pracy lub telefonicznie pod numerem 22-779-37-14

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Panie Starosto,
  Czy wpisanie w Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego jako jednego z zadań budowy DW721 od DK7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie oraz na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów przesądza ostatecznie lokalizację przeprawy mostowej? Można zakładać, że przy lokalizacji mostu w ciągu drogi 712 (Karczew - Gassy) przeprawa miałaby dla mieszkańców powiatu charakter bardziej lokalny (po tej stronie Wisły mieszkańcy Otwocka, Karczewa i gmin położonych wzdłuż DW801). Usytuowanie jej natomiast w ciągu drogi 721 oczywiście zwiększyłoby pulę korzystających także o mieszkańców Józefowa czy Wiązowny, ale przyczyniłoby się również do kierowania na DW721 (położoną w bezpośredniej odległości od zabudowań wielu Józefowian) ruchu z DK17 (docelowo trasy S17). Ruch ten powinien być poprzez układ drogowy kierowany do POW. Most w "wariancie 721" przebiegałby zresztą bardzo blisko POW, co poddaje w ogóle w wątpliwość jego uzasadnienie ekonomiczne. O kwestiach środowiskowych nie wspomnę - o ile oba warianty przecinają rezerwat "Wyspy Świderskie", to wariant 721 przechodzi dokładnie przez jego środek. Pomijam zresztą, że zainteresowanie samorządowców zza Wisły przeprawą np. Konstancina-Jeziorny jest w ogóle małe. Czy władze powiatu planują zajęcie jakiegoś stanowiska wobec tej kwestii.
  (Rafał, 04.01.2019 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,
  Odpowiadając na Pańskie pytanie, uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie jest rozważany przez samorząd Powiatu Otwockiego udział w rządowym programie budowy mostów. Jakkolwiek wśród branych pod uwagę lokalizacji mostów na Wiśle, była sugerowana lokalizacja na terenie gminy Józefów lub Karczew, to partycypacja samorządu rzędu kilkudziesięciu milionów złotych praktycznie nas z tej "akcji" eliminuje.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Cezary Łukaszewski

  Szczegółowa informacja od Zarządu Dróg Powiatowych:

  W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczącą budowy drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów wraz z obiektem mostowym i ostatecznej lokalizacji obiektu mostowego przez rzekę Wisła, informuję, że zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, inwestycjami celu publicznego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 721 są następujące zadania ujęte w Palnie Rozwoju Sieci Drogowej, Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038, Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego oraz Planie Wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze „Przestrzeń i Transport”:

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno,
  2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie,
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie,
  4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 – nowy przebieg na terenie gmin Konstancin-Jeziorna i Józefów – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego ukazane planowane inwestycje mają jedynie charakter i przebieg orientacyjny. Z informacji uzyskanych z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, wynika, że ww. inwestycje będą przekazywane do realizacji, a kwestią otwartą jest zarówno sama dokładna lokalizacja drogi jak również obiektu inżynierskiego. Z uwagi na uzgodnienia organów związanych z ochroną środowiska, planowany obiekt mostowy nie może przebiegać przez rezerwat „Wyspy Świderskie”, a Powiat Otwocki we współpracy z gminami powiatu będzie dokładał wszelkich starań aby ww. rezerwat ominąć.

 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Dzień Dobry,
  czy starostwo ma zamiar przystąpić do rządowego programu budowy mostów? chodzi mi o most pomiędzy Otwockiem a Konstancinem.
  (Grzegorz, 26.07.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  ma Pan rację, że Pan Premier ogłosił Rządowy Program Budowy Mostów. Na bardzo wstępnej liście jesteśmy nawet ujęci. Lokalizacje są dwie, Józefów bądź Karczew. Decyzję ostateczną podejmiemy z chwilą gdy poznamy szczegółowe warunki naboru wniosków na ww. zadanie.

  Z poważaniem
  Starosta Otwocki
  Mirosław Pszonka
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Jestem obywatelem Ukrainy. Mam zezwolenie na pobyt stały i decyzje wojewody na świadczenie pieniężne. Zgodnie z decyzja, płatność zostanie przez starostę otwockiego. Jak mam rozwiązać tę sprawę?
  (Oleh Panasiuk, 26.06.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Pan Oleh Panasiuk jest obywatelem Ukrainy. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego zostało mu przyznane świadczenie pieniężne w ramach Karty Polaka. Świadczenie będzie wypłacane przez PCPR w Otwocku. Pan Oleh Panasiuk wczoraj tj.  27.06.2018 r. zgłosił się do naszej instytucji i wypełnił stosowny druk dotyczący wskazania konta bankowego, na który będą przekazywane świadczenia. Ponadto został poinformowany o trybie wypłaty świadczeń.

  Środki na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka pochodzą z budżetu państwa. Do dnia 15-go danego miesiąca zapotrzebowane są środki finansowe na miesiąc następny. Do dnia 13 lipca b.r przekażemy zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń w sierpniu 2018 r. W związku z tym, iż decyzja obejmuje świadczenia za okres kwiecień - grudzień 2018 r. (9 miesięcy), Pan Oleh Panasiuk w sierpniu otrzyma wyrównanie za okres kwiecień - lipiec 2018 r. oraz świadczenie za sierpień. Kolejne świadczenia będą przekazywane co miesiąc.

  Z poważaniem

  Agnieszka Lech - Barszczewska
  PCPR Otwock

 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowny Panie Starosto

  Uważa Pan, że to w zupełności normalna sytuacja, że przed godziną 7 ustawia się już kolejka do odbioru numerka? Może czas coś z tym zrobić, a nie tylko brać pieniądze za powolną prace???
  (Jan, 26.06.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  W odwiedzi na Pana pytanie informuję, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku przyjmuje interesantów w poniedziałek w godzinach 8.15-16.30 (praca w obniżonym składzie - dyżur od godz. 8.15 -9.00 i od 16,00 -16,30), wtorek - piątek 8.15 - 15,15. Interesanci są obsługiwani wg numerkowego systemu obsługi klienta, który został wprowadzony 01.07.2014r. Automat przelicza i wydaje bilety adekwatnie do obsady etatowej w danym dniu od godz.8.00

  System jest podzielony tematycznie tj;

  Rejestracja pojazdów pokój 113
  Numerek D - odbiór stałych dowodów rejestracyjnych okienko nr. 2
  Numerek I - wpisanie adnotacji GA,Z HAK, VAT, TAX oraz wtórnik tablicy rejestracyjnej, wtórnik nalepki kontrolnej na szybę, zamówienie trzeciej tablicy rejestracyjnej wpisanie/wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż) zaświadczenia okienko nr od 2 - 9
  Numerek L - obsługa firm leasingowych okienko nr. 1
  Numerek R – rejestracja na wniosek pojazdu krajowego, sprowadzonego z zagranicy nowego pojazdu, przerejestrowanie pojazdu w obrębie powiatu okienko 2 - 9
  Numerek W – wymiana, wtórnik dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie czasowe, przywrócenie pojazdu do ruchu po wycofaniu, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wyrejestrowanie pojazdu na stałe, odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje, informacja

  Prawa Jazdy pokój 117
  Numerek P - wydawanie , wymiana prawa jazdy, wydawanie PKK okienko 1-2

  Biletomat po przeliczeni możliwości przerobowych (średni czas rejestracji pojazdu to 30 min) , automatycznie blokuje wydawanie numerków. Po obsłużeniu wydanych numerków, gdy czas na to pozwala bilet można pobrać z biletomatu.

  Informujemy również można zapisać się na wizytę online poprzez stronę internetową www.powiat-otwocki.pl.

  Z poważaniem

  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Witam!

  Mam pytanie, gdzie mogę zgłosić wyrwę w jezdni na ulicy Wypoczynkowej w Otwocku? Wyrwa ta znacznie utrudnia ruch.

  Pozdrawiam serdecznie.
  (Piotr, 09.04.2018 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  w odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że ulica Wypoczynkowa nie jest drogą powiatową, tylko drogą gminną. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Urząd Miasta w Otwocku.

  Z poważaniem

  Tadeusz Marek Pałczek
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy Starostwo planuje wyremontować chyba będącą w najgorszym stanie w Powiecie ulicę Reymonta w Otwocku na odcinku Samorządowa - Żeromskiego. Dojście do szkół i kościoła oraz nowo powstałych sklepów to istny tor przeszkód między kałużami i samochodami. Czy musimy czekać aż wydarzy się jakaś tragedia?
  (Andrzej, 03.04.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  niestety nie mam dla Pana dobrych wieści w postaci informacji, że w roku bieżącym na odcinku drogi o którym mowa ułożymy nową nawierzchnię, gdyż takiej pozycji nie ma w budżecie powiatu na rok 2018. Obiecuję, że będziemy drogę utrzymywali w poprawnym stanie technicznym poprzez bieżące naprawy.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam Panie Starosto,

  w imieniu członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku ul. Moniuszki 41, proszę o pomoc w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla naszych dzieci dorosłych niepełnosprawnych, W zeszłym roku PCPR w planie finansowym podziału środków z PFRON-u nie przeznaczył ani złotówki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( pkt 10 ) . Dochodzą nas słuchy, że w tym roku będzie podobnie. od 4 lat nasze dzieci nie mogą wyjechać, a jak Pan wie większość naszych rodziców nie stać na pełnopłatny wyjazd. Proszę nam pomóc! z poważaniem członkowie PSONI w Otwocku
  (Ewa, 30.03.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Ewo,

  uprzejmie informuję, że w roku bieżącym czyli 2018 w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Otwockiego jest przyjęta kwota 100.000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  Wiem, że jest to kwota niewielka w stosunku do potrzeb. W związku z powyższym należy złożyć stosowny wniosek w ww. sprawie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowni Państwo

  Proszę o zakupienie oczyszczaczy powietrza do placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i 2 w Otwocku. Zakupione za pieniądze (22 tyś. zł) z budżetu miasta urządzenia filtrujące powietrze działają już w otwockich przedszkolach podległych miastu Otwock. Warto zadbać również o dzieci z przedszkoli, których organem prowadzącym jest powiat otwocki. Proszę o poparcie mojej sugestii i przekazanie do załatwienia
  (Halina, 23.03.2018 r.)
  Foto Grzegorz Michalczyk
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  W odpowiedzi na wniosek Pani Haliny Smolińskiej odnośnie zakupienia oczyszczaczy powietrza dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, uprzejmie informuję, że w budżetach ww. placówek nie były planowane środki na ten cel. Dołożymy wszelkich starań aby zaplanować wydatki na przedmiotowe zakupy w przyszłorocznym budżecie.

  Z poważaniem

  Aneta Bartnicka
  Członek Zarządu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Problem dotyczy odcinka ul. Żeromskiego w Otwocku - konkretnie odcinka ok. 2.5 km. między przejazdem kolejowym a ul.Reymonta. Odcinek ten jest obecnie w takim stanie, że na dobrą sprawę należało by go całkowicie zamknąć i wyłączyć z ruchu - ponieważ dalsze jego użytkowanie zagraża bezpieczeństwu , zdrowiu i życiu mieszkańców. W niewiele lepszym stanie jest zresztą ul. Reymonta - na całej długości - od Samorządowej po Narutowicza. Pytanie brzmi - co konkretnie zamierza zrobić Powiat ze wspomnianym wyżej problemem i konkretnie kiedy. Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  (Paweł, 11.01.2018 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Pawle

  W nawiązaniu do wypowiedzi z dnia 11 stycznia muszę stwierdzić, że zgadzam się z Pana spostrzeżeniem, co do stanu technicznego ulicy Żeromskiego na wskazanym odcinku. Nie zgadzam się, że należy w/w odcinek ulicy zamknąć i wyłączyć z ruchu. W roku bieżącym w budżecie Powiatu jest przewidziana kwota około 1,2 mln zł na wyremontowanie odcinka drogi, o której mówimy. Środki mają pochodzić ze specjalnego instrumentu wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że w roku bieżącym doprowadzimy drogę w ulicy Żeromskiego do właściwego stanu technicznego.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki