Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Chciałem pogratulować nowej urzędniczki zajmującej się stowarzyszeniami. Miałem możliwość rozmowy telefonicznej z tą Panią. Byłem też u niej po poradę - jak widziałem drzwi się nie zamykają, a telefon dzwonił bez przerwy. Gratuluję takich ludzi w urzędzie - poprzedni nigdy tak się wobec mnie nie zachowali, a jestem z ulicy, bez znajomych w urzędzie, więc wszystko mi ta Pani wyjaśniła i to bez problemu, jak to się zdarzało u poprzedniej Pani. Jeśli takich ma Pani pracowników w urzędzie, to gratuluję dobrej ręki do ludzi.

  Pozdrawiam.
  (Mariusz, 25.02.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Bardzo dziękuję za miłe słowa. Cała obsługa Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku to dobrze dobrany zespół osób młodych, kreatywnych o wysokiej kulturze osobistej.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Sprawa drogi powiatowej w Izabeli była wielokrotnie poruszana. Zawsze jest ta sama odpowiedź, że brak pieniędzy itd. Ja proponuję, aby Pani i Pan Starosta przenieśli się do naszej wsi na tydzień, codziennie pokonywali tę drogę po kilka razy, aby poczuć to co my, aby psuły się Wam tak jak nam auta i abyście wydawali krocie na ich naprawy. Abyście idąc pieszo musieli nosić gumiaki do pracy, aby na te drogę zakładać. A pieniążki na pewno szybko, by się znalazły.

  Pozdrawiam.
  (Anna, 20.02.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  W nawiązaniu do Pani wypowiedzi z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie drogi w Izabeli, uprzejmie Panią informuję, że ilukrotnie będzie wystąpienie w kwestii budowy drogi w Izabeli, tyle razy będzie odpowiedź, że nie zostanie ona wybudowana. Powód takiej odpowiedzi będzie prozaiczny, po prostu nie posiadamy na ten cel odpowiednich środków, taka jest niestety okrutna prawda. Zapewniam Panią, że nawet gdybyśmy przenieśli się do Państwa miejscowości, nie na tydzień a nawet na parę lat, odpowiedź brzmiałaby identycznie. Brakuje nam pieniędzy. Samorząd Powiatowy przy podejmowaniu decyzji o realizacji zadań na dany rok nie kieruje się personaliami, tylko możliwościami finansowymi i ważnością wykonywanych zadań.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Sprawa tragicznego stanu drogi powiatowej 2751 Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec była poruszana na tym forum niejednokrotnie. Stan nawierzchni (o ile można to tak nazwać) pomimo doraźnych napraw jest poniżej jakichkolwiek standardów. Teraz po roztopach samochody grzęzną w błocie. Pani Starosto czy mieszkańcy wsi korzystający z tej drogi mogą liczyć na Pani pomoc?

  Pozdrawiam.
  (Jacek, 11.02.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Tak, jak Pan słusznie zauważył, samochody grzęzną w błocie, dlatego że droga jest gruntowa. W chwili obecnej dopóki droga nie obeschnie, nie możemy wysłać sprzętu i ludzi, gdyż przemieszczalibyśmy zwały błota z jednego miejsca na drugie. Myślę, że do końca tygodnia, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą stan drogi ulegnie poprawie. Kieruję Pana pismo do ZDP w celu podjęcia stosownych działań.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Dlaczego tak usilnie próbują zamknąć szkołę CK EDUKATOR? Czy to chodzi o to, że w tej szkole jest więcej chętnych z powodu lepszych warunków niż w innych szkołach dla dorosłych w Otwocku?

  Pozdrawiam.
  (Adriana, 22.01.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Nic mi nie wiadomo na temat, aby ktoś chciał zamknąć szkołę CK EDUKATOR?

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Czy otrzymam wreszcie odpowiedz na temat odcinka drogi w Majdanie? Jaki odcinek zostanie wyasfaltowany? Kiedy? Ile razy mam zadać pytanie, by otrzymać odpowiedź?

  Pozdrawiam.
  (Ola, 17.01.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że w 2014 roku w budżecie powiatu nie ma środków na ułożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Majdan. Jednocześnie informuję, że są przewidziane środki w wysokości 350.000 zł na tzw. odziarnianie, wałowanie tej drogi, czyli na bieżące utrzymanie dróg.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Czy przewidziana jest w 2014 roku naprawa ul. Żeromskiego (wjazd do ul. Jana Kilińskiego) przy Sanepidzie? Chodzi konkretnie o ok. 10m2-15 m2 starego bruku z dziurami o głębokości 10-15 cm. Wjazd w ul. Kilińskiego z ul. Żeromskiego rowerem lub motocyklem jest po prostu niebezpieczny.

  Pozdrawiam.
  (Zbigniew, 07.01.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W roku 2014 w budżecie powiatu nie ma środków na zdecydowaną poprawę stanu technicznego drogi w ulicy Żeromskiego. Natomiast wjazd w ulicy Kilińskiego do ulicy Żeromskiego zostanie naprawiony w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Kiedy mieszkańcy gminy Wiązowna doczekają się porządnych dróg powiatowych i przyzwoitych dojazdów do domów? Jesteśmy częścią B tego powiatu? Gorszymi mieszkańcami? Płacimy za niskie podatki?

  Pozdrawiam.
  (Xavery, 22.12.2013 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na Pana wystąpienie uprzejmie informuję, że nie jesteście Państwo ani częścią B powiatu, ani gorszymi mieszkańcami, ani też nie płacicie niższych podatków. Po prostu, tak jak w budżecie domowym u większości społeczeństwa nie na wszystkie niezbędne działania nas stać. Tak też jest z budżetem powiatu nie na wszystkie zadania drogowe, remontowe czy inwestycyjne wystarcza pieniędzy. Dlatego też, wykonujemy zadania, które są zatwierdzone przez Radę Powiatu naszym zdaniem najpilniejsze i najważniejsze.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowna Pani Starosto

  W jaki sposób Zarząd Powiatu realizuje konstytucyjną i ustawową zasadę dostępu do informacji o działalności organów władzy, jeśli w Biuletynie Powiatu nie ma protokołów z posiedzeń (a może nie mogę ich zlokalizować)? Czy mogę prosić o ich opublikowanie, wysłanie? Co na to radni z Komisji Rewizyjnej?

  Pozdrawiam.
  (Xavery, 22.12.2013 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Odpowiadając na powyższe pytanie pozwolę sobie wskazać, iż Zarząd Powiatu podziela pogląd prawny, z którego wynika, że obowiązek publikowania w BIP protokołu z posiedzenia zarządu powiatu nie został przewidziany ani w ustawie o samorządzie powiatowym, ani w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej wymienia informacje obowiązkowo udostępniane w BIP w art. 8 ust. 3. Do tej grupy nie zalicza jednak przedmiotowych protokołów.

  Obowiązek udostępniania tego dokumentu w biuletynie może wynikać ze statutu powiatu, który - zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym - określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. W naszym przypadku nie ma obecnie takiego wymogu w statucie, przyjętym uchwałą przez Radę Powiatu w Otwocku.

  Protokół z posiedzenia zarządu powiatu bez wątpienia stanowi informację publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawiera bowiem informacje o sprawach publicznych, w tym częstokroć te, które wprost zostały wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy jako informacje publiczne podlegające udostępnieniu. Protokół ten ponadto stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 6 ust. 2 tej ustawy.

  Publikowanie protokołów z posiedzeń zarządu powiatu w BIP ma swoje uzasadnienie i zasługuje na aprobatę. Np. z art. 8 ust. 3 zdanie 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że w BIP możliwe jest udostępnianie także innych informacji publicznych niż te, które publikowane są w nim obowiązkowo, a należą do nich protokoły z posiedzeń zarządu powiatu. Ta kwestia może być rozstrzygnięta przez radę powiatu przy podejmowaniu uchwały o zmianach statutowych.

  Tym samym obecnie jest możliwe udostępnianie protokołów zarządu na podstawie indywidualnego wniosku. Należy przy tym zaznaczyć, że nie w każdym wypadku informacja publiczna może być udzielona w pełnym zakresie, bowiem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy . o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Podmiot zobowiązany winien także mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

  Z up. Starosty

  Zbigniew Rak
  Sekretarz Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Czy jak jestem pracownikiem firmy i odbieram dokumenty z Urzędu Starostwa (związane z działalnością firmy) to za każdym razem muszę mieć upoważnienie i płacić za nie 17zł?

  Pozdrawiam.
  (Magda, 17.12.2013 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Poruszona przez Panią kwestia - od szeregu lat stwarza istotne problemy interpretacyjne dotyczące zasadności pobierania opłaty skarbowej w przypadku odbierania z urzędu dokumentów przez osobę działająca na podstawie upoważnienia przedsiębiorcy.

  Praktyka pobierania w tego rodzaju sytuacjach (odbiór dokumentów), opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego złożenia dokumentu pełnomocnictwa nie jest jednolita w polskich urzędach, choć często spotykana. Taki stan rzeczy wynika z braku jednorodnej interpretacji przepisów prawa. Stąd podatnicy podejmują działania w celu uzyskania interpretacji indywidualnej, które w przypadku Starostwa Powiatowego winny być kierowane do Prezydenta Miasta Otwock jako właściwego organu do wydania takiej interpretacji.

  Z dostępnych interpretacji prezydentów miast wynika, iż jest możliwe zwolnienie z pobierania opłaty skarbowej, ale tylko w przypadku, gdy do konkretnej sprawy będzie dołączone pełnomocnictwo do odbioru konkretnie wskazanych dokumentów z tej sprawy. Pełnomocnictwo winno być oryginalne lub może być załączony jego odpis, wypis lub kopia, ale poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ.

  Czyli, jeśli przy odbiorze dokumentów będzie się Pani posługiwała ogólnym pełnomocnictwem do reprezentowania przedsiębiorcy konieczne będzie przy każdym odbiorze dokumentów zarówno okazanie takiego pełnomocnictwa jak i uiszczenie opłaty.

  Natomiast, gdy przy odbiorze dokumentów okaże Pani konkretne, najlepiej oryginalne, pełnomocnictwo do odbioru konkretnie wskazanych dokumentów w konkretnie określonej sprawie to skorzysta Pani ze zwolnienia z opłaty skarbowej, na podstawie części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, po. 1635 z późn. zm.).

  Powyższe stanowisko jest zgodne z aktualnym orzecznictwem administracyjnym (m. in. wyrok WSA w Warszawie z 20.01.2011 r. sygn. akt - VII SA/Wa 890/10, czy też wyrok NSA z 23.07.2013 r. sygn. akt II FSK 2303/11 wskazujący, iż obowiązek uiszczenia opłaty wiąże się ze każdorazowym złożeniem dokumentu pełnomocnictwa).

  Z up. Starosty

  Zbigniew Rak
  Sekretarz Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Ile zarabia Dyrektor Wydziału Organizacji? Może powinien więcej, gdy ma więcej zadań? Czy to racjonalne zatrudniać jednocześnie jego i sekretarza? Do tej pory wystarczyła tylko Pani sekretarz! Ta Pani była przynajmniej dostępna, tym czasem Sekretarz częściej bryluje w różnych częściach Otwocka niż w starostwie. Nie ukrywa się tego wśród urzędników, bo chyba bez sensu tłumaczyć kogoś takiego. To ma być ta jego ewolucja, którą zapowiadał na początku pracy? Ciekawe, co ulepszył i jakim kosztem, w dodatku należnym nam mieszkańcom, a nie tym, którzy myślą tylko o swoich interesach?

  Pozdrawiam serdecznie i życzę wygranych wyborów!
  (Piotr, 09.12.2013 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Obecny Dyrektor Wydziału Organizacyjnego był zatrudniany na stanowisku Kierownika Kadr. Po zmianie struktury organizacyjnej w Starostwie automatycznie został on Dyrektorem. Jego oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie www.powiat-otwocki.pl. To nie prawda, że przed reorganizacją była tylko Pani Sekretarz. Była również Kadrowa, która przeszła na emeryturę. Mobilność Pana Sekretarza może wzbudzać podejrzenia. Zapewniam, że jego wyjazdy do gmin powiatu otwockiego są uzgadniane i mają konkretny cel.

  Jeśli znasz Drogi Piotrze jakieś nieprawidłowości proszę o konkrety, a wspólnie je wyeliminujemy. Dziękuję za sympatyczne życzenia.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki