Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowna Pani Starosto

  Fakt uruchomienia komputera nie oznacza, że pracownik przy nim pracuje! Jeśli jest tyle ludzi po otwarciu urzędu to, dlaczego Panie nie pracują przy okienkach, by rozładować kolejkę, tylko chodzą po pokoju oraz noszą kawę? O 08:00 stanowisko ma być gotowe, a nie dopiero uruchamiane? Proponuję, by Pani lub ktoś z kierownictwa stanął z nami w kolejce i na własne oczy zobaczył. Skoro widziałem to ja, na pewno taka sytuacja się powtarza.

  Pozdrawiam.
  (Witold, 30.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Tak właśnie zrobię.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowna Pani Starosto

  Gratuluję pomysłu na biletomat! Wreszcie koniec kłótni o miejsce w kolejkach. Oby tylko wszystkie Pani zaczynały pracę przy okienku o godzinie 08:00!!! :-)

  Pozdrawiam.
  (Witold, 29.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Dziękuję za cenne uwagi. W poniedziałek Wydział Komunikacji i Transportu zaczyna pracę od godz. 8.00 a kończy o godz.17.00. Z uwagi na wydłużony czas pracy w pierwszej i ostatniej godzinie część okienek nie jest obsadzona.

  Program, na którym pracują Panie wskazuje godzinę logowania. Wszystkie zaczynają pracę punkt ósma rano. Część osób pracuje na zapleczu, może to Pana zaniepokoiło?

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowna Pani Starosto

  Dwa miesiące minęły, a odpowiedzi na moje pytanie brak.

  Pytanie: (kategoria: Drogi)

  Szanowna Pani Starosto

  proszę o zapoznanie się z moim pytaniem do Burmistrza Karczewa i wyjaśnieniem błędów, które popełnili Pani pracownicy, jak również o informacje. Jakie konsekwencje ponieśli?

  (Piotr, 21.05.2014 r.)


  Wybory się zbliżają, a dalej nie wiem, kto odpowiada za wstrzymanie budowy kanalizacji na osiedlu Częstochowska. Pozdrawiam licząc na
  szybką i konkretną odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Piotr, 28.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Na wstępie odpowiedzi pragnę przeprosić za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień w sprawie, o której mowa w Pańskim pytaniu. Moja odpowiedź będzie następująca:

  Myślę, że sprawa nie jest tak jednoznaczna, aby można było ją rozstrzygnąć poprzez maila czy też na piśmie. Otóż nasze prawo jest tak skonstruowane, że niestety ilu prawników, tyle interpretacji. Kwestia ta dotyczy także tzw. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, gdzie w doktrynie występują dwa stanowiska:
  - jedno, że w ramach spec ustawy można budować pełną infrastrukturę techniczną (wodociągi, gaz, telefon, kanalizacja sanitarna i deszczowa)
  - druga, że w ramach spec ustawy można budować tylko infrastrukturę, która w ewidentny sposób jest powiązana z budową dróg (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie). Pan Burmistrz Łokietek posiada wyjątkową łatwość wskazywania winnych za stan rzeczy na ul. Kusocińskiego. I taką ocenę już wydał. Ja oczywiście z nią się nie zgadzam. Stąd moja odpowiedź.

  1. Nie starosta odpowiada, że projektowana droga nie spełnia warunków technicznych, tylko inwestor. Jeżeli chodzi o wystąpienie o odstępstwo do ministra od przepisów techniczno- budowlanych, to leży to tylko i wyłącznie w gestii inwestora.
  2. Umieszczenie parkingu w projekcie nie powinno mieć miejsca, ale o tym inwestor i projektanci wiedzieć także powinni.
  3. Inwestor powinien wiedzieć, kto jest właściwy do złożenia wniosku o pozwolenie na realizację zadania.
  4. Błędy na mapach podziałowych są ewidentnie winą inwestora, czyli Gminy.
  5. Wojewoda wskazał błędy, które popełnił starosta, ale w moim przekonaniu wskazał jeszcze więcej błędów, które popełnił inwestor, czyli Gmina.

  W pełnym wyjaśnieniu sprawy budowy kanalizacji i drogi (przedłużenie ulicy Kusocińskiego) chciałbym poruszyć kwestie około decyzyjne. Burmistrz wypowiedział się, że najprawdopodobniej ta inwestycja nie będzie zrealizowana w roku bieżącym (winnego wskazał). A ja mam prośbę o zwrócenie się do Pana Burmistrza z następującymi pytaniami:
  - czy dla tak małej inwestycji, jaką jest budowa odcinka drogi Kusocińskiego łącznie z infrastrukturą, okres realizacji 5 lat jest za krótki? Wszak inwestycja ta jest realizowana już od 2011 roku. Obecnie przedłużono jej wykonanie na 2015 rok.
  - Pan Burmistrz tak bardzo rzekomo chciał realizacji zadania i stąd moje następne pytanie brzmi: to dlaczego nie odwołał się od naszej decyzji do wojewody, tylko zrobiły to osoby fizyczne?
  - czy Pan Burmistrz ma środki finansowe na realizację zadania, z tego, co wiem w budżecie jest zapis - realizacja zadania nastąpi ze sprzedaży mienia kwota 2.322,935,00., których w budżecie nie ma.

  I to są prawdziwe powody braku realizacji zadania, o którym mowa powyżej. Natomiast ocenę obiektywną pozostawiam Panu po przeczytaniu mojej odpowiedzi. Zresztą, aby przedstawić więcej szczegółów, zapraszam na rozmowę, która jestem przekonany, wyjaśni jeszcze więcej kwestii i rozwieje wątpliwości.

  Z poważaniem,

  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowna Pani Starosto

  Czy jest dobrym pomysłem zamykanie centrum dla turystów na soboty i niedziele? W tygodniu do 15.00, więc nie zdążyliśmy z mężem podjechać po informacje, a gdy przyjechaliśmy dziś - było w ogóle zamknięte.

  Po co wydawać pieniądze na mapy i przewodniki, gdy nie ma komu ich udostępniać , bo info turystyczne nieczynne?

  Wielka szkoda, że tak traktuje się turystów i naszych, mieszkańców :-/

  Pozdrawiamy.
  (Sylwia i Konrad, 27.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo

  Przykro nam, że trafili Państwo na okres dużych zmian, z których wynikają częściowe utrudnienia. Problemy, które Państwo poruszają w swoim pytaniu, z punktu widzenia turysty są bardzo ważne.

  Centrum informacji Turystycznej od lat funkcjonuje w Otwocku dzięki determinacji kilku osób skupionych w Otwockim PTTK. Swego czasu placówka mieściła się w budynku dworca kolejowego. Ze względu na koszty CIT został jednak umiejscowiony w siedzibie PTTK, w budynku o niskim standardzie i wysokich kosztach utrzymania. Obecne władze powiatu otwockiego, doceniając trud i wysiłek PTTK włożony w promowanie walorów turystycznych Powiatu Otwockiego, od ponad trzech lat zaczęły wspierać działalność PTTK.

  Współpraca rozwinęła się bardzo szybko i zaczęła przynosić wymierne obopólne korzyści. Poprzez konkursy ofert udzielamy dotacji na funkcjonowanie CIT, znakowanie szlaków turystycznych i wydawanie niskonakładowych wydawnictw turystycznych. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy wspólnie w powiecie dwie konferencje turystyczne. Inne jednostki samorządu terytorialnego na razie nie są zainteresowane wsparciem, jedynej organizacji turystycznej prężnie działającej społecznie na terenie powiatu. Dotychczasowa pomoc uzyskiwana z jednej z gminy została dwa lub trzy lata temu wycofana.

  W wyniku wciąż rosnących kosztów i trudności finansowych oddział PTTK praktycznie zamknął CIT zlokalizowany w swojej siedzibie. Zainteresowaliśmy się bliżej tą sytuacją i postanowiliśmy udzielić im kolejnego wsparcia. Zaproponowaliśmy ściślejszą współpracę z PTTK w kwestiach związanych z ustawowymi zadaniami samorządu powiatowego, w zamian za użyczenie pomieszczeń w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

  W związku z tym, że nasza biblioteka funkcjonuje stosunkowo od niedawna i wciąż jest jeszcze na etapie organizowania się, „wprowadzenie się” PTTK sprawiło, że musimy wykonać dodatkowe zabezpieczenia, by CIT i Biblioteka mogły funkcjonować niezależnie. Jesteśmy w okresie tzw. przejściowym, czyli CIT może na razie funkcjonować tylko w godzinach pracy biblioteki. To rozwiązanie wymaga pewnych nakładów finansowych, ale jest jednak lepsze niż całkowite zamknięcie Centrum Informacji Turystycznej. Spodziewam się, że sytuacja wróci do normalności za kilka tygodni.

  Tymczasem możemy tylko przeprosić za czasowe utrudnienia, ale ten okres przejściowy jest konieczny ze względu na przenosiny i konieczność przystosowania się do nowych warunków. Liczymy, że w niedługim czasie Biblioteka i PTTK będą funkcjonować w optymalnych warunków z pożytkiem dla czytelników i turystów.

  Z up. Starosty

  Janusz Budny
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowna Pani Starosto

  W związku z ogłoszonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie przedsięwzięć lokalnych wzmacniających świadomość i wagę dziedzictwa kulturowego", proszę o wyjaśnienie:
  1. skład komisji stanowią tylko osoby z organizacji pozarządowych (bez urzędników starostwa)?
  2. na ile wiążące są decyzje podejmowane przez komisję konkursową dla Zarządu Powiatu Otwockiego?

  Zwracam uwagę, że członkowie komisji mają pracować "za darmo", stąd chcieliby wiedzieć czy czas poświęcony na rozpatrzenie nie będzie czasem straconym - bo zarząd i tak co innego postanowi....

  Ponadto czy jest prawdą, że komisja ma pracować w godzinach urzędowania Starostwa?

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 26.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Skład komisji konkursowej jest określany każdorazowo uchwałą Zarządu Powiatu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a także uchwały Nr 256/XXXIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. W komisji zasiadają przedstawiciele Zarządu (w tym członek Zarządu, odpowiedzialny za realizację zadań z danego zakresu) oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Zakres czynności podejmowanych przez komisję został określony w rozdz. 12 "Programu współpracy ... na 2014 rok".

  Zgodnie z prawem komisja proponuje rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert, a Zarząd rozpatruje propozycje komisji konkursowej. Nie było przypadku, w którym Zarząd podjął decyzję inną niż sugerowana przez komisję konkursową. Natomiast godziny pracy komisji konkursowych ustalane są z członkami komisji, w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

  Z up. Starosty

  Janusz Budny
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowna Pani Starosto

  Interesuję się turystyką i od kilkunastu lat zwiedzam najciekawsze zakątki Polski. Sugestią znajomych przyjechałem do Otwocka - stolicy drewnianej architektury, Andriollego i sosen. Jakież było moje zdumienie gdy dowiedziałem się, że jedyny w powiecie punkt Informacji Turystycznej jest nieczynny w weekend i popołudniami! A przecież Pani region to miejsce turystyki jednodniowej lub weekendowej! Co się stało, że turyści przestali być w nim mile widziani?

  W budynku biblioteki, do której mnie skierowano po informacje usłyszałem, że takie są godziny pracy wynikające z dyspozycji dyrektorki. I że można pracować dłużej, ale biblioteka nie chce. To skandal, o którym powinny pisać gazety! Dlaczego panie, które utknęły pewnie gdzieś miedzy pajęczynami przy półkach, skutecznie odstraszają chętnych poznania walorów Pani regionu? Jak mają poznawać powiat otwocki - lidera .... przejezdni? Bardzo proszę, by Pani zmieniła ten stan lub przekonała dyrektorkę biblioteki do zmian. Ta zmiana jest niekorzystna dla regionu, urzędu starostwa, informacji turystycznej, a także dla biblioteki, która wystawia sobie nienajlepszą laurkę.

  Pozdrawiam z Łowicza.
  (Krzysztof, 22.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  To bardzo miło, że interesuje się Pan naszym powiatem, a szczególnie jego stolicą - Otwockiem. Przykro nam, że trafił Pan na okres dużych zmian, z których wynikają częściowe utrudnienia. Problemy, które Pan porusza w swoim pytaniu, z punktu widzenia turysty są bardzo ważne i nam znane.

  Centrum Informacji Turystycznej od lat funkcjonuje w Otwocku dzięki determinacji kilku osób skupionych w otwockim oddziale PTTK. Swego czasu placówka mieściła się w budynku dworca kolejowego. Ze względu na koszty, CIT został jednak umiejscowiony w siedzibie PTTK, w budynku o niskim standardzie i wysokich kosztach utrzymania. Obecne władze Powiatu Otwockiego, doceniając trud i wysiłek PTTK włożony w promowanie walorów turystycznych powiatu, od ponad trzech lat zaczęły wspierać działalność PTTK.

  Współpraca rozwinęła się bardzo szybko i zaczęła przynosić wymierne obopólne korzyści. Poprzez konkursy ofert udzielamy dotacji na funkcjonowanie CIT, znakowanie szlaków turystycznych i wydawanie niskonakładowych wydawnictw turystycznych. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy wspólnie w powiecie dwie konferencje turystyczne.

  Inne jednostki samorządu terytorialnego na razie nie są zainteresowane wsparciem jedynej organizacji turystycznej, prężnie działającej społecznie na terenie powiatu. Dotychczasowa pomoc uzyskiwana z jednej z gminy została dwa lub trzy lata temu wycofana. W wyniku wciąż rosnących kosztów i trudności finansowych oddział PTTK praktycznie zamknął CIT zlokalizowany w swojej siedzibie.

  Zainteresowaliśmy się bliżej tą sytuacją i postanowiliśmy udzielić im kolejnego wsparcia. Zaproponowaliśmy ściślejszą współpracę z PTTK w kwestiach związanych z ustawowymi zadaniami samorządu powiatowego, w zamian za użyczenie pomieszczeń w Powiatowej Bibliotece Publicznej. W związku z tym, że nasza biblioteka funkcjonuje stosunkowo od niedawna i wciąż jest jeszcze na etapie organizowania się, „wprowadzenie się” PTTK sprawiło, że musimy wykonać dodatkowe zabezpieczenia, by CIT i Biblioteka mogły funkcjonować niezależnie. Jesteśmy w okresie tzw. przejściowym, czyli CIT może na razie funkcjonować tylko w godzinach pracy biblioteki. To rozwiązanie wymaga pewnych nakładów finansowych, ale jest jednak lepsze niż całkowite zamknięcie Centrum Informacji Turystycznej. Spodziewam się, że sytuacja wróci do normalności za kilka tygodni.

  Tymczasem możemy tylko przeprosić za czasowe utrudnienia, ale ten okres przejściowy jest konieczny ze względu na przenosiny i konieczność przystosowania się do nowych warunków. Liczymy, że w niedługim czasie biblioteka i PTTK będą funkcjonować w optymalnych warunków z pożytkiem dla czytelników i turystów.

  Z up. Starosty

  Janusz Budny
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Zdrowie)
  Szanowna Pani Starosto

  Mam pytanie, a właściwie bardziej zarzut, dotyczący Ośrodka Zdrowia przy ul. Armii Krajowej w Otwocku. Otóż budynek ośrodka został wyremontowany jakieś dwa lata temu (o ile dobrze pamiętam), a wygląda już po prostu strasznie - prawie z każdej strony pomazany jest ohydnym, wulgarnym graffiti, w kilku miejscach ktoś porobił dziury w tynku, ze schodów odpadają płytki, a z podmurówki odpada tynk. Na takie marnotrawienie publicznych pieniędzy po prostu nie można patrzeć - ja oczywiście rozumiem, że ochrona budynku poprzez np. założenie monitoringu to koszt, ale chyba niewspółmierny do kosztów napraw! Nie mówiąc już o stracie wizerunkowej - przecież to instytucja użyteczności publicznej. Nikt nawet nie pomyślał o doświetleniu tego terenu - wokół budynku sterczą zardzewiałe 'kikuty' lamp, a przy bocznych schodkach do dziś nie zostało zamontowane żarówki, choć jest na nie miejsce (dodam, że jedne z tych schodków służą jako regularna melina dla amatorów alkoholu, nawet w biały dzień, w godzinach pracy przychodni, co uważam za skandaliczne!).

  I jeszcze druga sprawa. Rok temu została wyremontowana ul. Sosnowa, z którą sąsiaduje ośrodek. Niestety, pas ziemi, który znajduje się przy ośrodku i bezpośrednio graniczy z chodnikiem przy Sosnowej służy za parking. Choć nie takie jest jego przeznaczenie. By wjechać na pas ziemi kierowcy muszą przejechać przez chodnik i jako mieszkańcy ulicy obawiamy się, że będzie on stopniowo niszczał (kto zapłaci za jego remont?). Poza tym, miejsce to wygląda bardzo brzydko. Proszę więc w imieniu swoim i mieszkańców ulicy o zabezpieczenie tego terenu przed samochodami (gęsty żywopłot, donice z kwiatami) - problem ten zgłaszaliśmy już do Urzędu Miasta. Dodam, że oczywiście rozumiem, że brakuje wszędzie miejsc parkingowych, ale często widzę, że są wolne miejsca przy Armii Krajowej, a kierowcy parkują na pasie ziemi, bo to przecież parę kroków bliżej!!!!

  W imieniu swoim i innych mieszkańców ulicy będę wdzięczny za zajęcie się
  tymi sprawami i podjęcie stosownych kroków.

  Pozdrawiam.
  (Mariusz, 21.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Wszystkie Pana uwagi przekazałam do Prezesa PCZ Sp. z o.o., który to administruje i zarządza tą nieruchomością. Przypominam, że o mienie publiczne wszyscy powinniśmy dbać. Dlaczego policja nie dostaje zgłoszeń od okolicznych mieszkańców, że zgromadzili się amatorzy picia alkoholu w miejscu publicznym, czy wandale uprawiają wątpliwą twórczość na ścianach POZ? Częste patrole na wniosek mieszkańców odniosą lepszy skutek niż monitoring bez 24 godzinnej obsługi. A to już są olbrzymie koszty.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowna Pani Starosto

  Od dłuższego czasu na ogrodzeniu Gurewicza powiewa białe płótno z czerwonymi malowidłami. Czy zechciałaby Pani wyjaśnić, co oznaczają te symbole? Na jaki czas przewidziała Pani ich ekspozycję? Może lepszym pomysłem było by przygotowanie planszy, bowiem płótno trochę powiewa na wietrze. Zwracam także uwagę, że baner o sprzedaży tego miejsca jest zniszczony i można, by go wymienić.

  Pozdrawiam.
  (Monika, 17.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Dziękuję za zgłoszoną uwagę. Baner informujący o sprzedaży nieruchomości został naprawiony. Natomiast "białe płótno z czerwonymi malowidłami" pojawiło się na ogrodzeniu nieruchomości w ramach organizacji finału 3. Festiwalu Świdermajer /bez zgody WGN/. Ponieważ organizator go nie usunął, zostanie zdjęte.

  Z up. Starosty

  Janusz Malik
  Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • Pytanie: (kategoria: Zażalenia)
  Szanowna Pani Starosto

  Z zażenowaniem czytam odpowiedzi Pani nt. testowanego systemu. Po prostu żenada. System z zasady powinien mieć w pierwszych dniach ustawiony limit kolejkowy na poziomie maksymalnym lub bazować na danych z okresu przed wdrożeniowego.

  Skąd to wiedzieć - proste jak budowa cepa. Ma Pani do dyspozycji kierownika działu, informatyków wdrożeniowców, prowadzona jest sprawozdawczość ... Jeśli sobie nie radzą - trzeba ich zastąpić kimś bardziej kompetentnym, może być ktoś inteligentny np. z ostatniej klasy z gimnazjum....

  Zgadzam się z twierdzeniem interesanta, który oczekuje oceny pracy urzędników od ich efektywności prac ...

  Prosiłbym również - to osobiste spostrzeżenia, aby urzędnicy skoro zaczynają pracę o 8.00 nie zaczynali jej od zrobienia kawy/herbaty, lektury gazet. Co do końca np. o 16.00 żeby nie kończyli jej na kilkanaście minut przed końcem - czas pracy trwa 8h a nie np. 7.30, nieprawdaż? Dlaczego w godzinach pracy przeglądają internet?

  Jeśli Pani podwładni nie radzą sobie to zapraszam na konsultacje...

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 14.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W moim rodzinnym domu nauczono mnie do ludzi odnosić się z szacunkiem, nie obrażać ich, a już w dialogu z władzą publiczną przedstawić się, a nie ukrywać pod hasłem. Wszelkie uwagi merytoryczne przyjmuję z pokorą. Nie tracę życia na butę i cynizm, bezinteresowną złośliwość, bo jest zbyt piękne.

  Pozdrawiam Pana serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowna Pani Starosto

  Przypatrywałem się dziś przy okazji wizyty w Starostwie, jak ładnie wykonano miejsce dla oczekujących. Chciałoby się wykrzyknąć "wreszcie", Pani Starosto! Tym nie mniej zdziwiłem się, gdy zobaczyłem na elewacji zawieszone coś, co miało przypominać godło, a także tabliczki z nazwami organów - każda w innym kolorze ... Czy nie uważa Pani, że taki widok negatywnie wpływa nie tylko na wizerunek Starostwa jako budynku, ale i urzędników, tych od organizacji urzędu (sekretarza, dyrektora czy innej osoby)? W końcu obowiązuje nas ustawa o godle, barwach i hymnie RP, a tu, na starostwie, widać, że albo Państwo jej nie znają, albo nie realizują jej zapisów ... Czy to tak kosztowna zmiana, by nie móc od lat poprawić tego, co przez lata wisiało, aby wisieć?

  Liczę na Pani Starosty interwencję w tej sprawie!

  Pozdrawiam.
  (Eryk, 14.07.2014 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Dziękuje za uwagę.

  Z poważaniem,

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki