Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Jak mogę przeprowadzić przerejestrowanie pojazdu u państwa w urzędzie?
  (Piotr, 14.04.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Pani e-mail informuję ; że
  1. Wnioski należy składać środkami komunikacji elektronicznej przez;
  a) e-puap,
  b) Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych - skrzynka podawcza ,
  lub tradycyjne poczta lub kurierem.

  2. W sprawach związanych z :
  a. Wymianą dowodów rejestracyjnych,
  b. Wydaniem wtórnika;
  c. dowodu rejestracyjnego ,
  d. tablic rejestracyjnych,
  e. karty pojazdu,
  f. nalepki kontrolnej na szybę,
  g. wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym bądź karcie pojazdu,
  h. zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu
  i. wyrejestrowanie z powodu kasacji, kradzieży demontaż pojazdu itd.

  3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  4. Przywrócenie cofniętych uprawnień
  5. Wydanie:
  a. PKK,
  b. wtórnika prawa jazdy,
  c. przedłużenia prawa jazdy (również zawodowego),
  d. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  e. międzynarodowego prawa jazdy,
  f. pozwolenia na tramwaj.

  Jednak do załatwienia sprawy konieczne jest dostarczenie oryginałów załączonych do wniosku dokumentów do urzędu.

  6. Wszystkie złożone wnioski będą weryfikowane i państwo będziecie powiadamiani o dacie i godzinie wizyty na bieżąco w zależności od stanu kadry na dany dzień.

  7. W zakresie OSK przedsiębiorcy większość spraw dotyczących organizowanych kursów zgłaszają za pośrednictwem Portalu Starosty. Jeden przedsiębiorca nieposiadający dostępu do rozszerzonego programu, składający dotychczas wnioski na kancelarię, przesyła je na maila mrzeszotek@powiat-otwocki.pl.

  8. Wnioski dotyczące wpisów do ewidencji OSK i instruktorów wymagają złożenia oryginałów dokumentów, dlatego nie mogą być wysyłane mailem.

  9. W zakresie pojazdów usuwanych z drogi bardzo sporadycznie występują sprawy wymagające osobistego stawiennictwa strony.

  W zakresie transportu drogowego przedsiębiorcy drogą mailową mogą składać zawiadomienie o zmianach dotyczących liczby i rodzaju pojazdów zgłoszonych do danego uprawnienia.
  Wnioski dotyczące wydania bądź zmiany uprawnienia przewozowego wymagają złożenia oryginałów dokumentów, dlatego nie mogą być wysyłane.

  10. Wniosek o wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
  11. Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  12. Wniosek o opinię projektów budowlanych .

  Jednak do załatwienia sprawy, konieczne jest dostarczenie oryginałów, załączonych do wniosku, dokumentów do urzędu.

  Z poważaniem
  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Prowadzę działalność geodezyjną na terenie powiatu. Jest to ściśle związane z fizycznym przepływem dokumentacji pomiędzy wykonawcami a PODGiK. Całkowite uniemożliwienie tego przepływu skazuje geodetów na brak możliwości działania. Nie możemy odebrać nawet prac przyjętych do ewidencji - co skutkuje utratą płynności. Według mojej wiedzy , całkowita izolacja dotyczy tylko Starostwa Powiatowego. Inne urzędy gminne i miejskie funkcjonują w ograniczonym zakresie, umożliwiającym jednak przepływ dokumentów. Apeluję o pilne rozwiązanie tego problemu.
  (Grzegorz Kubiak, 24.03.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Geodezji i Kartografii. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Ograniczenia w przepływie dokumentów, wynikają z sytuacji panującej w kraju oraz obowiązujących przepisów. Zgodnie z zarządzeniem Starosty Otwockiego nr 20/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku w związku z zagrożeniem CONVID-19 na dzień dzisiejszy możliwe jest porozumiewanie się za pomocą dostępnych środków komunikacji tj. telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, platformy EPUAP oraz pocztą tradycyjną.
  Operat techniczny powinien zostać przesłany pocztą tradycyjną. Można również przesłać skan operatu za pomocą indywidualnego konta na platformie Geoportal, w celu jego weryfikacji. Wymaga to jednak przesłania droga tradycyjną (poczta) operatu technicznego i dokumentacji do uwierzytelnienia. Uwierzytelniona dokumentacja przesyłana jest pocztą po uzyskaniu przez pracowników PODGIK informacji od Wykonawcy o uiszczeniu opłaty i uzgodnieniu adresu do przesyłki. Możliwe jest przesłanie przez Wykonawcę dokumentacji w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy GEOPORTAL. Trwają prace dotyczące możliwości przesyłania uwierzytelnionej przez PODGIK dokumentacji w formie elektronicznej na konto Wykonawcy za pośrednictwem Geoportalu.

  Z poważaniem
  Mieczysław Mazek
  Geodeta Powiatowy
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam Pisze do Pana z następującym pytaniem. Jak mam i gdzie złożyć wniosek o zmianę dowodu auta z powodu braku miejsca już na wpis. A na stronie nie mogę znaleźć, gdzie wysłać, pod jaki adres email i jaki wniosek. Mogę dostać link i adres gdzie to znajdę. Pozdrawiam
  (Agnieszka, 24.03.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na e-mail Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego w chwili obecnej można złożyć drogą elektroniczna poprzez platformę E-PUAP.
  Wszelkie informacje dotyczące wymiany dowodu- w tym wniosek, opłaty, niezbędne dokumenty - uzyska Pani wchodząc w link:
  https://www.bip.powiat-otwocki.pl/616,wymiana-dowodu-rejestracyjnego-pojazdu-w-zwiazku-z-wyczerpaniem-miejsc-na-wpis-kolejnego-terminu-badania-techniczn
  ego

  Z poważaniem
  Agnieszka Bąk 
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Czy jest możliwy zwrot prawa jazdy, które utraciło się na 3 miesiące z powodu wyższej konieczności, to jest ratowanie czyjegoś życia i zdrowia?
  (Damian, 17.03.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,

  odpowiadając na Pana pytanie informuję, że zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1c Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym nakłada na starostę obowiązek wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązuje kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

  Przepisów ust. 1 pkt. 4 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie dało się uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego (art. 102 ust. 1aa Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

  Powołanie się na stan wyższej konieczności uzasadniający odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy osobie, która przekroczyła prędkość następuje w sytuacji, gdy to przekroczenie prędkości usprawiedliwione jest potrzebą ratowania życia i zdrowia. Przykładem może być przewożenie samochodem do szpitala osoby chorej znajdującej się w stanie zagrażającym jej życiu lub przejazd lekarza do osoby będącej w stanie zagrożenia jej życia i zdrowia. O stanie wyższej konieczności informuje Policja i wtedy, to właśnie ona odstępuje od kierowania wniosku do starosty o odebranie uprawnień.

  Z poważaniem,

  Magdalena Sitkiewicz
  Wydział Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Panie Starosto,
  kiedy będzie naprawionych kilkanaście dziur w asfaltowej ścieżce rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Narutowicza do Pogorzeli. Dziury w asfalcie są wykute i ponumerowane oraz są na tyle duże, że zagrażają osobom korzystającym z tej wąskiej ścieżki po której jeżdżą nie tylko rowerzyści ale również osoby na rolkach i dzieci.
  (Wojtek, 17.03.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry
  W odpowiedzi na Pana wiadomość dotyczącą występowania ubytków w asfaltobetonowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Armii Krajowej w Otwocku, uprzejmie informuję, iż pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzili wystąpienie miejscowego zadołowania oraz spękań nawierzchni zlokalizowanych bezpośrednio przy obrzeżu betonowym.
  Z uwagi na fakt, iż na przedmiotowy odcinek drogi została udzielona gwarancja, w dniu 19.03.2020 r. zostało wysłane wezwanie do Gwaranta nakazujące usunięcie stwierdzonych wad. Pismo zostało przekazane za pomocą poczty elektronicznej oraz wysłane drogą tradycyjną. Zgodnie z zapisami umowy Gwarant ma 7 dni na podjęcie działań od momentu przekazania przez Inwestora informacji o wystąpieniu w/w wad/usterek.
  Dodatkowo po otrzymaniu zgłoszenia podjęte zostały działania polegające na zabezpieczeniu miejsca powstałych ubytków w nawierzchni. Informuję, iż w przypadku braku działań ze strony Gwaranta w wyznaczonym zapisami umowny terminie, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku dokona doraźnej naprawy nawierzchni we własnym zakresie, a kosztami mobilizacji obciąży Gwaranta.

  Z poważaniem,
  Marcin Kasprzak
  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Witam Serdecznie Pana,
  Jak długo na Komunardów będą mogli wejść interesanci? Do Pana też tak każdy może wejść z ulicy. Byłem tam i proszę o zadbanie o swoich pracownikach.
  Pozdrawiam.
  (Krystian, 16.03.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie, 

  dziękuję za wiadomość i sugestie. Informuję jednocześnie, że od jutra, tj. 17 marca, wprowadziłem Zarządzenie w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa w Otwocku w związku z zagrożeniem COVID-19 (koronawirus). Zgodnie z nim:

  1. Od 17 do 27 marca Starostwo pracuje w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla interesantów.

  2. W celu załatwiania spraw pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo - szczegóły na naszej stronie www).

  Bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i interesantów jest dla mnie najważniejsze i wierzę, że podjęte środki wykluczą lub zminimalizują występujące zagrożenie.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto!
  Zwracam się do Pana z ogromną prośbą, czy byłaby możliwość, aby Powiat zaangażował się i rozpoczął dyskusję, nad przeciągnięciem linii SKM Warszawa do wszystkich stacji kolejowych w powiecie, po zakończeniu modernizacji linii kolejowej na odcinku Pilawa - Otwock? Obecnie niestety SKM Warszawa zahacza tylko i wyłącznie o Józefów oraz Otwock, przez co mieszkańcy innych gmin i powiatów muszą dojeżdżać samochodem (najczęściej do Otwocka) i dopiero stamtąd łapać SKM-kę.
  Przeciągnięcie linii SKM (przy oczywistej współpracy wszystkich gmin powiatu) pozwoliłoby na wprowadzenie kilku, znaczących zmian:
  1) dzięki tej zmianie powiat zyskałby bardzo komfortowy środek transportu, łączący okoliczne miejscowości z Otwockiem oraz z Warszawą (dodatkowo dzięki wprowadzeniu na linię SKM-ki osiągnięta zostałaby niezwykle komfortowa częstotliwość przejazdów - średnio co ok. 15 minut.
  2) dzięki stworzeniu tak komfortowego systemu podróży (takiego trochę lokalnego metra) mieszkańcy powiatu mieliby dużo lepszy dojazd do Warszawy, co przeniosłoby się bezpośrednio na wzrost potencjału okolicy oraz pomogłoby przyciągnąć inwestorów (którzy oczywiście długofalowo spowodowaliby wzrost przychodów)
  3) również dzięki wprowadzeniu kursów SKM dojeżdżających aż do stacji Stara Wieś mieszkańcy zyskaliby tańszą ofertę przewozową w postaci biletów ZTM Warszawa (a dzięki ofercie Warszawa+ mogliby Państwo spodziewać się jeszcze większego wzrostu wpływów)
  4) z tak komfortowym środkiem transportu, jak odjeżdżające do 15 minut pociągi mieszkańcy nie musieliby się martwić rozkładem, oraz podniosłaby się jakość życia mieszkańców 5) samo podjęcie negocjacji z ZTM Warszawą oraz gminami nic nie kosztuje, a jeżeli osiągną Państwo porozumienie to będzie to naprawdę przełomowa decyzja, wpływałąca pozytywnie na komfort życia mieszkańców.
  Pozdrawiam
  (Adam Kaliński, 22.02.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Sekretarza Powiatu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Szanowny Panie,

  bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na tak ważki temat dla powiatu otwockiego, jakim jest komunikacja, a w szczególności komunikacja z Warszawą.

  Pragnę poinformować, że w dniu 1 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Otwockim, Miastem Otwock, Miastem Józefów, Gminą Karczew, Gminą Wiązowną, Gminą Celestynów oraz Gminą Sobienie Jeziory w sprawie uczestniczenia w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie we współpracy z Szybką Koleją Miejską Sp. z o.o. i Kolejami Mazowieckimi – KM Sp. z o.o.

  Temat wydłużenia linii SKM do wszystkich stacji kolejowych w powiecie zostanie poruszony na najbliższym posiedzeniu włodarzy z terenu powiatu otwockiego. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku porozumienia zawartego w lipcu 2019 r. również ta inicjatywa uzyska poparcie wszystkich gmin powiatu otwockiego i doczeka się stosownego porozumienia. Jeśli tak się stanie, wspólnymi siłami podejmiemy rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, aby po ukończeniu modernizacji linii kolejowej pociągi SKM mogły kursować po całym powiecie otwockim.

  Muszę jednak zauważyć, że wola partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia z roku na rok maleje. Aktualnie główny ciężar finansowy ponosi Otwock i Józefów. I są to milionowe obciążenia ich budżetów. Bez wsparcia innych gmin, których mieszkańcy chętnie korzystają z usług SKM, z pewnością nie damy rady finansowo podołać tej propozycji.

  Z poważaniem,
  Andrzej Solecki
  Sekretarz Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Oświata. Czy wycieczki kilkudniowe organizowane przez szkoły i placówki powiatu otwockiego, odbywają się zgodnie z prawem i za odpowiednim wynagrodzeniem nauczycieli? Podczas wycieczek kilkudniowych występuje przekroczenie 40 godzinnego tygodnia pracy przez nauczycieli i za tym zapłata za godziny ponadliczbowe - jest to praktykowane? Z jedną grupą jedzie jeden wychowawca. Występuje brak 11 godzinnego odpoczynku w ciągu doby podczas kilkudniowej wycieczki. Opieka nad uczniami jest sprawowana przez nauczyciela nieprzerwalnie przez kilka dni. Może powodować to naruszenie dóbr dziecka. Praca w sobotę lub niedzielę - od 6 do 6. Inny dzień wolny od pracy czy odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową? Czy z nauczycielami zawierane są odrębne umowy cywilnoprawne na pracę w sobotę, niedzielę, na pracę w nocy i ponad 40 godzinny tydzień pracy? Odpowiedź proszę skierować do wszystkich placówek i szkół powiatu otwockiego.
  (Paweł, 18.02.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Oświaty Powiatowej w Otwocku. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  W odpowiedzi na pytanie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie organizacji wycieczek szkolnych wyjaśniam co następuje:

  1. Zasady organizacji wycieczek szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki /D.U. 2018 r. poz.1533/.

  2. Czas pracy nauczyciela opisany jest w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela i wynosi 40 godzin tygodniowo, co jest wiążące dla dyrektora przy przydzielaniu zadań nauczycielowi. W przedmiotowej kwestii Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło następujące stanowisko: ”w przypadku, gdy wycieczka przekracza, obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć (pensum) opieka nad uczniami w trakcie wycieczki może być sprawowana w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy – "Karta Nauczyciela”. Szczegółowe regulacje w tej kwestii powinny znajdować się w statucie każdej szkoły i placówki.

  Wobec faktu, iż odpowiedzialność za organizację wycieczki spoczywa na dyrektorze szkoły, to właśnie kierownik jednostki wskazuje obsadę kadrową wycieczki. Zgodnie z poz. 9 ust. 2 ww. rozporządzenia w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki nie musi być tylko nauczyciel, ale również osoba nie będąca pracownikiem pedagogicznym szkoły. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczycielowi nie należy się za pracę podczas wycieczki dodatkowe wynagrodzenie.

  Nauczyciele otrzymują bowiem wynagrodzenie za zrealizowanie wszystkich zajęć i czynności w ramach 40-godzinnego czasu pracy. Zgodnie z opinią MEN „Brak jest podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za realizację innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczek. Nauczyciel uczestniczący w wycieczce otrzymuje wynagrodzenie takie, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły, w tym również zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły. Dyrektor szkoły może ewentualnie nauczycielowi uczestniczącemu w wycieczce podwyższyć dodatek motywacyjny, który przyznawany jest w zależności od oceny zaangażowania nauczyciela w realizację obowiązków służbowych. Jak również wyznaczyć dodatkowego opiekuna, który, o czym była mowa wyżej, może być pracownikiem niepedagogicznym.

  Dyrektor Oświaty Powiatowej
  mgr Hanna Majewska-Smółka
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Szanowny Panie Starosto,
  Mam pytanie odnośnie wyrejestrowania zezłomowanego pojazdu... Otóż kilka dni temu zezłomowałem samochód i chciałbym go wyrejestrować. Od niespełna miesiąca zmieniłem adres stałego zameldowania. Moje pytanie jest takie: czy muszę samochód wyrejestrować w powiecie w którym był zarejestrowany czy mogę to zrobić w tym w którym aktualnie ja mieszkam? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Z poważaniem,
  Maksymilian Marcinek
  (Maksymilian, 14.02.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Pana e-mail Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, iż wniosek o wyrejestrowanie – kasację pojazdu należy złożyć do Wydziału Komunikacji, w którym pojazd był zarejestrowany. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o demontażu pojazdu, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli karta była wydana. Opłata za wyrejestrowanie pojazdu wynosi 10 zł. Wniosek składa właściciel lub osoba upoważniona. 

  Z poważaniem
  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Witam, mam pytanie odnośnie Prawa Jazdy. Posiadam prawo jazdy kat. B od 2014r w których mam zaznaczone, że muszę jeździć w okularach. Dzisiaj bylem zrobić badania na kat A w których nie mam żadnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów od kategorii A do kategorii T z terminem ważności 15 lat. Moje pytanie brzmi, czy jeśli mam nowe badania, w których niema mowy o prowadzeniu pojazdów w okularach czy też soczewkach, przedstawię je w wydziale komunikacji, to zostaną mi wydane nowe prawo jazdy, bez wpisu o okularach czy soczewkach?Drugie pytanie, jeśli posiadam prawo jazdy kat. B z wpisem o okularach, zdam egzamin na prawo jazdy kat.A z nowymi badaniami to w momencie wydania nowego prawa jazdy zostanie wpis z okularami, czy zostanie usunięty na rzecz nowych badan, w których niema o tym mowy?
  (Bartłomiej, 01.02.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki

  W odpowiedzi na Pana e-mail Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że prawo jazdy wydaje się zgodnie z aktualnym orzeczenie lekarskim. Jeżeli w danym orzeczeniu nie ma ograniczeń dotyczących wymogu noszenia okularów, to prawo jazdy będzie wydane bez tych ograniczeń.

  Z poważaniem,
  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu