Jesteś tutaj:

System alarmowania i ostrzegania

5685
 

Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego.

Celem Projektu „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego poprzez budowę systemu wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu otwockiego w tym zakresie.

Realizacja celu nastąpi poprzez budowę 41 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach we wszystkich gminach powiatu: w Gminie Celestynów – 4 szt., w Gminie Józefów – 4 szt., w Gminie Karczew – 3 szt. , w Gminie Kołbiel – 6 szt., w Gminie Osieck – 5 szt., w Gminie Otwock – 11 szt., w Gminie Sobienie -Jeziory – 5 szt., w Gminie Wiązowna – 3 szt. oraz zainstalowanie 1 centrali powiatowej wraz z aplikacją sterującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku oraz 8 centrali w każdej Gminie, zamontowanie 1 stacji pogodowej oraz 1 detektora skażeń chemicznych, a także przeszkolenie mieszkańców powiatu otwockiego z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń.


Beneficjent:
Powiat Otwocki

Całkowita wartość Projektu:
811 991,63 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 587 464,48 zł

Okres realizacji:
01.09.2016 – 31.12.2017

Partnerzy Projektu:
Gminy : Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie -Jeziory, Wiązowna.PROMOCJA PROJEKTU

Plakat - plakat A3 - syreny_1.pdf

Ulotka - ulotka A4 - syreny1.pdf

Ulotka - ulotka A5 - syreny1.pdf


OGŁOSZENIA DOT. SZKOLEŃ Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA ALARMÓW I ZAGROŻEŃ

Ogłoszenie  ogólne - szkolenia system ostrzegania ludności .docx

Bezpłatne szkolenia w sierpniu

Ogłoszenie o bezpłatnym szkoleniu w OSP Kołbiel - POWIAT OTWOCKI Plakat szkolenia_Kołbiel.pdf

Ogłoszenie o bezpłatnym szkoleniu w OSP Rudzienko - POWIAT OTWOCKI Plakat szkolenia OSP Rudzienko.pdf

Ogłoszenie o bezpłatnym szkoleniu w OSP Malcanów - Plakat szkolenia poziom_Malcanow.pdf

Ogłoszenie o bezpłatnym szkoleniu w OSP Wysoczyn - Plakat szkolenia_OSP Wysoczyn.pdf


Harmonogram szkoleń w lipcu - sierpniu  - Harmonogram szkoleń w lipiec-sierpien.docx

Harmonogram szkoleń we wrześniu - Harmonogram szkoleń we wrześniu_1.docx

Harmonogram szkoleń  w październiku - Harmonogram szkoleń w październiku3.docx

Harmonogram szkoleń w listopadzie - Harmonogram szkoleń w listopadzie_2.docxSystem wczesnego ostrzegania już działa w Powiecie Otwockim


Powiat Otwocki zakończył realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” dofinansowanego w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu otwockiego poprzez budowę systemu wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu otwockiego w tym zakresie.

W ramach ww. projektu, na terenie powiatu otwockiego, został utworzony system służący do powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych - 41 nowoczesnych syren alarmowych o mocy nie niższej niż 600W, przystosowanych do nadawania komunikatów głosowych. Są to najnowszej generacji syreny, działające w systemie radiowym. W ten sposób z sygnałem alarmowym będzie można dotrzeć do wszystkich mieszkańców powiatu.

Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami: Otwock, Józefów, Karczew, Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory.

Syreny zostały zainstalowane w wytypowanych przez Gminy miejscach na terenie powiatu otwockiego: Gmina Otwock – 10 szt., Gmina Józefów – 4 szt., Gmina Karczew – 3 szt., Gmina Wiązowna – 3 szt., Gmina Celestynów – 5 szt., Gmina Kołbiel – 6 szt., Gmina Osieck – 5 szt., Gmina Sobienie-Jeziory – 5 szt.


Stacja meteorologiczna – 1 szt.:

- Urząd Miasta w Otwocka, ul. Armii Krajowej 5


Detektor skażeń – 1 szt.

- Urząd Miasta Karczewa, ul. Warszawska 28


Centrala sterująco-kontrolna na poziomie gminnym – 8 szt.:

- Gmina Celestynów: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3

- Gmina Józefów: Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 1

- Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28

- Gmina Kołbiel – Urząd Gminy Kołbiel, ul. Szkolna 1

- Gmina Osieck – Urząd Gminy Osieck, ul. Rynek 1

- Gmina Otwock – Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5

- Gmina Sobienie-Jeziory – Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16

- Gmina Wiązowna – Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59


Centrala sterująco-kontrolna na poziomie powiatowym – 1 szt.:

PCZK w Otwocku – ul. Mieszka I 13/15 (Komenda Powiatowa PSP w Otwocku).


Syreny alarmowa zainstalowane są głównie na dachach budynków Ochotniczych Straży Pożarnych a urządzenia sterujące montowane są wewnątrz budynków. Wybór ten spowodowany był, iż to najczęściej strażacy jako pierwsi są na miejscu wypadku czy katastrof, to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Dlatego też, Powiat Otwocki, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, wyposażył OSP w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na szybkie podjęcie działań ratowniczych.

Ponadto syreny zainstalowane są w innych budynkach użyteczności publicznych.

Wszystkie punkty są w pełni zarządzane i kontrolowane ze stanowiska w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku.

System wczesnego ostrzegania, to system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach, np. o katastrofach naturalnych, by w sytuacjach kryzysowych zapewnić sprawne przekazywanie informacji między administracją publiczną a mieszkańcami. Pozwoli na ograniczenie skutków katastrof i zmniejszy ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub naprawienia szkód.

W ramach projektu, na terenie wszystkich gmin uczestniczących w projekcie prowadzona była kampania edukacyjno-informacyjna (szkolenia z serwisem kawowym) na temat m.in. rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych, potencjalnych zagrożeń oraz działań prewencyjnych. Nie od dziś wiadomo, iż tylko dzięki prawidłowym zachowaniom, możliwe jest sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej.

Projekt realizowany był przez Powiat Otwocki od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 811 991,63 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 734 330,61 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi - 587 464,48 zł

Wkład własny: 224 527,15 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 146 866,13 zł.

Wkład własny pokrył Powiat Otwocki (ponad 44 tys. zł) i Gminy w stosunku do ilości syren na ich terenie (ponad 180 tys. zł).

Liczba przeszkolonych osób: ponad 2000 osób.


Od 1 stycznia 2018 r. rozpoczął się pięcioletni okres trwałości projektu. Ze strony Powiatu Otwockiego, odpowiedzialnym wydziałem za utrzymanie wskaźników projektu i kontakty z Gminami będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Otwocku).


Monika Wiechetek

Wydział Administracyjny


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /app/modules/zawartosc/tpl/pokaz.tpl.php on line 5