Jesteś tutaj:

XIX Sesja Rady Powiatu w Otwocku - uchwały

Data: 04.05.2020 r., godz. 16.00    340
30 kwietnia 2020 r.odbyła się XIX Sesja (szóstej kadencji) Rady Powiatu w Otwocku. Ze względu na panującą sytuację sesja odbyła się w trybie zdalnym.
Uchwały podjęte podczas XIX sesji Rady Powiatu Otwockiego, która odbyła się w trybie zdalnym w dniu 30 kwietnia 2020 r.

1) Nr 143/XIX/20 - w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.;
2) Nr 144/XIX/20 - w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 - 2033, z późn. zm.;
3) Nr 145/XIX/20 - w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44;
4) Nr 146/XIX/20 - w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON;
5) Nr 147/XIX/20 - w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2020-2022;
6) Nr 148/XIX/20 - w sprawie przyjęcia Programu "Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-2023";
7) Nr 149/XIX/20 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego położonych w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 ha obr. 118 oraz nr 9/1 o z obr. 118.

XIX sesję Rady Powiatu Otwockiego, w trybie zdalnym, prowadził Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki.