Jesteś tutaj:

Konkurs na plakat promujący #zostańwdomu

Data: 08.04.2020 r., godz. 16.00    1952
Powiat Otwocki zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu otwockiego do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym na plakat promujący akcję #zostańwdomu.
Celami Konkursu są: propagowanie wśród uczniów z terenu powiatu otwockiego akcji #ZOSTAŃWDOMU, której intencją jest zmniejszenie liczebności zachorowania na koronawirusa, nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu otwockiego, promowanie idei dbałości o zdrowie i życie mieszkańców powiatu otwockiego, aktywna edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i współodpowiedzialności za zdrowie i życie swoich rodzin i współmieszkańców, wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania czasu w domu, rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości, umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Partnerami Wspierającymi konkurs są: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy w Otwocku oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii.

Partnerem medialnym konkursu jest Linia Otwocka.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Kultury i Promocji Powiatu Otwockiego, e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2020 roku.

Regulamin konkursu

Klauzula zgody rodzica/opiekuna